Atvirame konkurse dalyvavo penki pretendentai. V. Laukys nuolatinio vadovo pareigas galės eiti po patikrinimo procedūrų ir pasibaigus konkurso apskundimo terminui.

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (AAD) - tai naujai įsteigta biudžetinė įstaiga, šiuo metu vienintelė aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę šalyje vykdanti institucija. Nuo šių metų liepos 1 d. AAD sujungė aštuonis valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdžiusius regioninius aplinkos apsaugos departamentus.

Iki tol Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui vadovavo Marius Švaikauskas, nuo liepos mėnesio vidurio tapęs didžiausios Lietuvoje vandentiekio bendrovės „Vilniaus vandenys“ vadovu.

Anot Aplinkos ministerijos atstovų, regioninių aplinkos apsaugos departamentų sujungimas leis optimizuoti bendrąsias ir aiškiai išgryninti tiesiogines aplinkos apsaugos kontrolės funkcijas, užtikrinti bendrą pažeidimų kontrolės ir ūkio subjektų konsultavimo tvarką, teikti veiksmingesnę pagalbą verslui, skaidriau ir efektyviau planuoti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, mažinti naštą ūkinei veiklai.