Siūlomų svarstyti klausimų sąraše – Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės–Nielsen ir generalinės prokurorės Nidos Grunskienės atsakymai į raštu pateiktus klausimus. Taip pat šioje neeilinėje Seimo sesijoje siūloma apsispręsti dėl Seimo laikinosios tyrimų komisijos sukūrimo dėl galimo informacijos nutekinimo apie K. Bartoševičiaus atžvilgiu teisėsaugos atliekamą ikiteisminį tyrimą aplinkybių nustatymo sudarymo.

Teigiama, kad sesijoje būtų pristatyti ir keli įstatymų pakeitimai.

Klausimai Seimo pirmininkei ir generalinei prokurorei

Kaip ir buvo minėta, opozicijos atstovai nori užduoti klausimus Seimo pirmininkei V. Čmilytei–Nielsen ir generalinei prokurorei N. Grunskienei.

Seimo pirmininkei V. Čmilytei–Nielsen opozicijos atstovai nori užduoti šiuos klausimus.

1. Kaip buvo derinamas Generalinės Prokurorės Nidos Grunskienės vizitas pas Jus š. m. sausio 20 d.? Ar tiesiogiai pati bendravote su Generaline Prokurore ir derinote jos vizito į Seimą laiką? Jei tai darėte ne pati, kas ir kokiu būdu derino, organizavo Generalinės Prokurorės atvykimą, kuriuo laiku Generalinė Prokurorė atvyko pas Jus?

2. Ar derinant š. m. sausio 20 d. susitikimą Seime Jums buvo pranešta kokiu tikslu atvyksta Generalinė Prokurorė N. Grunskienė? Jei tikslas buvo pasakytas iš anksto, kokia informacija buvo Jums pateikta? Nurodykite asmenis, su kuriais pasidalinote šia informacija?

3. Prašome tiksliai nurodyti ką, atvykusi į š. m. sausio 20 d. susitikimą, Jums pranešė Generalinė Prokurorė: ar buvo įvardinta kada prokuratūra norėtų, kad butų sušaukta neeiline sesija? Ar buvo paminėta dėl kokių galimai nusikalstamų veikų atliekamas ikiteisminis tyrimas? Ar buvo paminėta konkretaus Seimo nario pavardė, dėl kurio galimai nusikalstamų veikų atliekamas ikiteisminis
tyrimas? Jei ne, ar buvo paminėta to Seimo nario frakcija? Jei ne, ar buvo paminėta ar Seimo narys
priklauso valdančiajai frakcijai, ar opozicijai?

4. Ar, š. m. sausio 20 d. iš susitikimo su Jumis išvykus Generalinei Prokurorei, Jums jos perduota
informacija pasidalinote su savo sekretoriato darbuotojais, padėjėjais? Jei taip, kokiu tikslu? Ar
informavote ką nors iš Seimo kanceliarijos darbuotojų ar asmeninio politinio pasitikėjimo
tarnautojų apie būtinybę organizuoti neeilinę Seimo sesiją? Jei taip, ar įvardijote būtinybės
organizuoti neeilinę Seimo sesiją priežastį?

Viktorija Čmilytė-Nielsen

5. Ar apie Generalinės Prokurorės N. Grunskienės vizitą š. m. sausio 20 d. informavote ką nors iš
Liberalo sąjūdžio frakcijos narių, frakcijos patarėjų/padėjėjų, Liberalų sąjūdžio partijos narių? Jei
taip, su kokiais asmenimis ir kokia informacija pasidalinote?

6. Ar š. m. sausio 20 d., po Generalinės Prokurorės N. Grunskienės vizito, buvote susitikus su TS–
LKD partijos frakcijos Seime nariais, šios frakcijos patarėjais/padėjėjais ar TS–LKD partijos
nariais, Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte ar Vyriausybės nariais? Jei taip, ar šie susitikimai buvo numatyti ir skelbti Jūsų darbotvarkėje?

7. Ar apie Generalinės Prokurorės N. Grunskienės vizitą ir jo tikslą bet kokia forma informavote
TS– LKD partijos, jos frakcijos Seime narius, Ministrę Pirmininkę ar Vyriausybės narius? Jei taip,
kokią informaciją suteikėte?

8. Kada ir kokiomis aplinkybėmis sužinojote, kad Generalinė Prokurorė N. Grunskienė kreipėsi į
Jus dėl Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo? Kokiu būdu ir su kokiais
asmenimis šia informacija pasidalinote? Kokiu tikslu?

9. Ar š. m. sausio 20 d. skambinote, siuntėte bet kokios formos pranešimą, elektroninį laišką ar
kitokia forma kontaktavote su Kristijonu Bartoševičiumi? Jei taip – kokią informaciją perdavėte?

10. Kodėl slėpėte nuo visuomenės ir žiniasklaidos, kad š. m. sausio 20 d. pas Jus buvo atvykusi
Generalinė Prokurorė N. Grunskienė? Kodėl jos vizitas nebuvo skelbtas Jūsų darbotvarkėje? Kodėl
apie šį nuslėptą vizitą prabilote tik š .m. sausio 26 d., t. y. praėjus beveik savaitei po vizito?

Generalinei prokurorei N. Grunskienei norima užduoti šiuos klausimus.

1. Kada ikiteisminį tyrimą atliekanti policijos įstaiga ar šį tyrimą kontroliuojantis prokuroras
kreipėsi į Generalinę Prokuratūrą (toliau – GP) dėl buvusio Seimo nario, buvusio TS–LKD frakcijos
Seime nario Kristijono Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo?

2. Kodėl Jūs, prieš kreipdamasi į Lietuvos Respublikos Seimą oficialiu raštu, susitikote su Seimo
Pirmininke Viktorija Čmilyte–Nielsen? Koks buvo tokio susitikimo tikslas, kodėl susitikimas
nebuvo įtrauktas į Jūsų darbotvarkę?

3. Kas derino Jūsų susitikimą su Seimo Pirmininke V. Čmilyte–Nielsen, ar darėte tai pati, ar
prokuratūros tarnautojai? Kaip Seimo Pirmininkei buvo įvardintas Jūsų susitikimo š. m. sausio 20
d. tikslas?

4. Kokią informaciją pateikėte Seimo Pirmininkei š. m. sausio 20 d. susitikimo metu? Ar buvo
paminėtas konkretus Seimo narys, Seimo nario frakcija, partija, ar buvo paminėta, kad tai Seimo
valdančiosios koalicijos atstovas?

5. Kaip ir kada sužinojote, kad buvęs Seimo narys K. Bartoševičius š. m. sausio 20 d. vakare
kreipėsi į VRK dėl Seimo nario mandato atsisakymo? Kokių veiksmų ėmėtės? Ar š. m. sausio 20 d.,
po K. Bartoševičiaus kreipimosi, kalbėjote apie tai su Seimo Pirmininke? Ar šį klausimą aptarėte
kada nors kitu metu?

6. Kodėl š. m. sausio 23 d. kreipėtės į Seimo Pirmininkę oficialiu raštu du kartus? Kodėl ir kieno
iniciatyva buvo nusiųstas antrasis raštas Seimo Pirmininkei?

Nida Grunskienė

7. Ar apie GP ketinimus kreiptis į Seimo Pirmininkę dėl buvusio Seimo nario K. Bartoševičiaus
neliečiamybės panaikinimo buvo informuotas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų
ministerijos, Policijos generalinis komisaras, jo pavaduotojai, Lietuvos kriminalinės policijos biuro
viršininkas arba pavaduotojai? Jei taip, kada tai buvo padaryta ir kokiu būdu?

8. Ar apie ketinimo kreiptis į Seimo Pirmininkę aplinkybes žinojo ikiteisminį tyrimą atliekančios
policijos įstaigos tyrėjai ir vadovai? Ar jiems buvo žinoma kada bus kreipiamasi į Seimo
Pirmininkę?

9. Ar manote, kad informacija apie ketinimą kreiptis į Seimo Pirmininkę dėl K. Bartoševičiaus
neliečiamybės panaikinimo po Jūsų susitikimo su Seimo Pirmininke buvo atskleista tretiesiems
asmenims?

10. Ar ikiteisminiame tyrime priimtas sprendimas dėl būtinybės panaikinti buvusio Seimo nario K.
Bartoševičiaus teisinę neliečiamybę yra to ikiteisminio tyrimo medžiaga ir duomenys? Jei taip,
kodėl prokuratūra nepavedė atlikti aplinkybių patikrinimo dėl galimo informacijos nutekėjimo?

11. Ar Jūsų nuomone Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse 247 straipsnis (ikiteisminio
tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo) yra veikiantis ir galiojantis?

12. Kodėl viešai teigiate, kad ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo nėra
nusikalstama veika, jeigu nėra padaryta žala ikiteisminiam tyrimui? Kokia teisės norma
vadovavotės taip teigdama?

13. Ar manote, kad ikiteisminio tyrimo duomenų be leidimo atskleidimas, kai paviešinami asmens
duomenys, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse ar Lietuvos Respublikos
kriminalinės žvalgybos įstatyme numatytos ir taikytos procesinės prievartos priemonės, nėra
nusikalstama veika?

Tyrimo komisija

Anot opozicijos paruošto dokumento, laikinosi Seimo tyrimų komisija turėtų ištirti 10 klausimų ir išvadas pateikti iki kovo 30 dienos.

Pateikiame visus klausimus:

1) Kaip ir kieno buvo derinamas š. m. sausio 20 d. Generalinės Prokurorės Nidos Grunskienės vizitas pas Seimo Pirmininkę Viktoriją Čmilytę – Nielsen? Ar derinant susitikimą Seimo Pirmininkei buvo žinoma kokiu tikslu jis vyks? Jei tikslas buvo pasakytas iš anksto, kokia informacija buvo pateikta? Kam dar, be Seimo Pirmininkės, Seime ši informacija buvo prieinama? Ar buvo daugiau asmenų, dalyvavusių Seimo Pirmininkės V. Čmilytės–Nielsen bei Generalinės Prokurorės Nidos Grunskienės susitikime? Jei taip, kokie tai asmenys?

2) Kodėl buvo nuspręsta viešai nepranešti (pavyzdžiui, paskelbiant Seimo Pirmininkės darbotvarkėje) apie š. m. sausio 20 d. vykusį Generalinės Prokurorės Nidos Grunskienės vizitą pas Seimo Pirmininkę Viktoriją Čmilytę – Nielsen? Kodėl informacija apie susitikimą buvo paviešinta
tik š. m. sausio 26 d.? Kokios šį sprendimą lėmusios priežastys?

3) Koks buvo Generalinės Prokurorės Nidos Grunskienės š. m. sausio 20 d. žodžiu pateikto pranešimo turinys: ar buvo įvardinta kada prokuratūra norėtų, kad būtų sušaukta neeiline sesija; ar buvo paminėta dėl kokių nusikalstamų veikų atliekamas ikiteisminis tyrimas; ar buvo paminėta Seimo nario pavardė, dėl kurio imuniteto panaikinimo bus kreiptasi? Jei nebuvo įvardintas konkretus asmuo, ar buvo paminėta frakcija, kuriai Seimo narys priklauso, arba Seimo nario
priklausomybė Seimo pozicijai arba opozicijai?

4) Ar Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen š. m. sausio 20 d. Generalinės Prokurorės Nidos Grunskienės patikėta informacija pasidalino su savo sekretoriato, Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojais arba asmeninio politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojais bei kitų institucijų valstybės tarnautojais arba asmeninio politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojais? Jei taip, su kuo iš jų ir dėl kokių priežasčių?

5) Ar apie š. m. sausio 20 d. vykusį Generalinės Prokurorės vizitą ir jo turinį, kuriuo nors laiku tarp š. m. sausio 20 d. ir sausio 23 d., buvo informuoti kiti Seimo nariai, Seimo frakcijos, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, valdančiąja koaliciją sudarančių partijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai? Jei taip, kokiems asmenis, kada ir kodėl buvo pateikta informacija?

6) Ar š. m. sausio 20 d., po Generalinės Prokurorės Nidos Grunskienės vizito, Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen buvo susitikusi su Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos, šios partijos ar partijos administracijos nariais, Lietuvos Respublikos Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte ar Vyriausybės nariais? Jei taip, kas šių susitikimų metu aptarta? Kodėl apie susitikimus informacija neskelbta Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės – Nielsen darbotvarkėje?


7) Ar š. m. sausio 20 d. Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen asmeniškai ar per kitą įgaliotą asmenį skambino, siuntė bet kokios formos pranešimą, elektroninį laišką ar kokia kita forma bendravo su tuometiniu Seimo nariu Kristijonu Bartoševičiumi? Jei taip, kokia informacija buvo perduota Seimo nariui?

8) Kada ir kokiomis aplinkybėmis Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen sužinojo apie tai, kad Generalinė Prokuratūra oficialiai kreipėsi dėl tuometinio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo? Kokiu būdu ir su kokiais asmenimis šia informacija Seimo Pirmininkė pasidalino? Kokiu tikslu?

9) Kuriems asmenims Generalinėje Prokuratūroje buvo žinoma apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą ir (arba) faktą, kuomet bus kreipiamasi į Seimą dėl Kristijono Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo? Kurie iš šių žmonių, tiesiogiai ar per kitus asmenis, galėjo siekti informuoti Lietuvos Respublikos Ministrę Pirmininkę, Seimo bei Vyriausybės narius ar kitus asmenis turėdami tikslą iš anksto įspėti Kristijoną Bartoševičių apie galimus Generalinės Prokuratūros veiksmus ir suteikti jam laiko jiems pasiruošti? Ar šie asmenys asmeniškai siuntė bet kokios formos pranešimą, elektroninį laišką ar kokia kita forma bendravo su tuometiniu Seimo nariu Kristijonu Bartoševičiumi arba kitais, jam informaciją galinčiais perduoti asmenimis?

10) Kuriems asmenims Lietuvos Policijoje buvo žinoma apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą ir (arba) faktą, kuomet bus kreipiamasi į Seimą dėl Kristijono Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo? Kurie iš šių žmonių tiesiogiai, ar per kitus asmenis, galėjo siekti informuoti Lietuvos Respublikos Ministrę Pirmininkę, Seimo bei Vyriausybės narius ar kitus asmenis turėdami tikslą iš anksto įspėti Kristijoną Bartoševičių apie atliekamą ikiteisminį tyrimą ir (ar) galimus Generalinės Prokuratūros veiksmus ir suteikti jam laiko jiems pasiruošti? Ar šie asmenys asmeniškai siuntė bet kokios formos pranešimą, elektroninį laišką ar kokia kita forma bendravo su tuometiniu Seimo nariu Kristijonu Bartoševičiumi arba kitais, jam informaciją galinčiais perduoti asmenimis?

Jeigu Seimas pritars, ši komisija būtų sudaryta iš parlamentarų, turinčių teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Primename, kad praėjusį trečiadienį prokuratūra paskelbė, jog iš Seimo pasitraukusiam K. Bartoševičiui pareikšti įtarimai dėl seksualinio prievartavimo ir nepilnamečio asmens tvirkinimo. Kaip skelbė prokuratūra, turimi ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia įtarti, kad nusikalstamos veikos buvo įvykdytos įtariamajam esant Seimo nariu. Šiuo metu nukentėjusiais yra pripažinti 4 asmenys, tuo metu buvę mažamečiais arba nepilnamečiais.

Daugiau nei prieš savaitę konservatorių atstovas parlamente K. Bartoševičius pranešė, jog atsisako Seimo nario mandato. Politikas teigė sprendimą priėmęs dėl asmeninių priežasčių.

Netrukus po to, kai parlamentaras paskelbė pasitraukiąs iš Seimo, generalinė prokurorė N. Grunskienė kreipėsi į parlamento pirmininkę V. Čmilytę–Nielsen dėl K. Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo.

Prokurorė Seimo vadovę informavo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimo seksualinio prievartavimo ir nepilnamečio asmens tvirkinimo, kuriame figūruoja K. Bartoševičius.

Sausio 24 dieną Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikino K. Bartoševičiaus mandatą.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (32)