Draudžiamosios pajamos nuo sausio grąžinamos į prieškrizinį lygį – 1488 litus. Šiuo metu jos yra maždaug penktadaliu mažesnės – 1170 litų. Dėl einamųjų metų draudžiamųjų pajamų padidėjimo pakils minimalus pašalpų dydis, palyginti su 2011 metais: motinystės (tėvystės) pašalpos atveju – nuo 390 iki 496 litų, ligos socialinio draudimo pašalpos atveju – 292 iki 372 litų, nelaimingų atsitikimų darbe išmokų atveju, skaičiuojant mėnesio kompensuojamąjį uždarbį ligos pašalpai ir vienkartinei netekto darbingumo kompensacijai minimalus kompensuojamojo uždarbio dydis didės nuo 292 litų iki 372 litų.

“Minimali motinystės (tėvystės) išmoka padidės kiek daugiau nei šimtu litu, taip vadinamosios „lubos“ didėja beveik 82 litais”, - po Vyriausybės posėdžio žurnalistams sakė socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas.

Šiuo metu įstatymuose numatyta, kad maksimali motinystės (tėvystės) pašalpa, mokama per vaiko priežiūros atostogas, negali viršyti keturių draudžiamųjų pajamų dydžių. Nuo kitų metų išmokos bus skaičiuojamos draudžiamųjų pajamų dydį dauginant iš 3,2, todėl maksimali tokių pašalpų riba augs iki 4761,6 litų iki mokesčių.

Sumažintos draudžiamosios pajamos galiojo 2010-2011 m.