aA
Diplomas už Ačių“ – taip Vilniaus universitetas (VU) pavadino socialinę akciją-demonstraciją, kurioje protestuoja prieš valdžios sprendimą kitų metų biudžete nenumatyti lėšų nei dėstytojų atlyginimams, nei moksliniams tyrimams.

Beje, klaida žodyje „Ačiū“ parašyta ne atsitiktinai, taip VU bendruomenė priminė prieš trejus metus padarytą tuo metu švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės klaidą.

Žodis „Ačiū“ su klaida buvo parašytas A. Pitrėnienės reklaminiame lankstinuke.

„Kokį duos, toks bus gerai“, – DELFI teigė eilėje laukiantis studentas. Lauke vaikinas pasiryžo pašalti ilgiau nei pusvalandį tam, kad gautų vieną iš penkių šimtų diplomų, kuriuos dalija VU.

Pats vaikinas teigė, kad studijuoja neurobiofiziką, o protesto metu, jo teigimu, turėjo būti paskaita, tačiau dėstytoja geranoriškai išleido.

Vaikinas teigė, kad tokios ilgos eilės tikrai nesitikėjo. „Ėjome ir galvojome, ar bus čia tų žmonių, ar ne, – kalbėjo studentas. – Labai smagu, kad susirinko daug.“

Jis teigė, kad „atlyginimai yra neadekvatūs ir tik tokiai būdais dabar ir eina ką nors pasiekti“.

„Ten žmonės naktį eina ir kažką daro. Trečią nakties sutinki mokslininkų. Tai gyvenimo būdas. turi būti atsižvelgta, kad tie žmonės kuria ateitį“, – pasakojo studentas ir pridūrė, kad mokslininkai itin svarbūs visoms gyvenimo sritims.

Beje, jis ir pats norėtų po mokslų toliau likti akademinėje bendruomenėje. „Vienareikšmiškai. Toks pašaukimas yra, nors dar tik bakalaurą studijuoju, bet noriu magistro, doktorantūros ir vienas iš tų tikslų, kad šalia mokslinės veiklos – dėstyti, perduoti žinias“, – kalbėjo vaikinas.

Į klausimą, ar nuo tokių minčių neatbaido esama situacija, jis teigė, kad tikrai ne ir tikisi, kad situacija keisis į gerą.

Eilėje rektoriaus antspaudui ant diplomo gauti laukė ir mokytoja. Ji pasirinko teisės diplomą. „Nes labai daug neteisybės Lietuvoje“, – paaiškino mokytoja.

Atėjusieji galėjo rinkti bakalauro, magistro arba vientisųjų studijų diplomus politikos, medicinos, teisės ar kitose srityse. Gavę diplomus toliau stojo į eilę ir laukė rektoriaus antspaudo. Beje, rektorius kiekvieno laukė patiesęs prieš save raudoną kilimą.

Kas gauna mažesnius atlyginimus: mokytojai ar dėstytojai? „Mokytojai mažesnius. Jei nori susilyginti su dėstytoju, turi turėt pusantro etato. Mokytojai, jei turi vardą, taip, gauna didesnį, o tie, kurie pradeda dirbti, gauna 700-800 šimtus“, – įvardijo pedagoge.

Tiesa, tokį protestą ji vertino teigiamai, tačiau teigė, kad rezultatų greičiausiai nepavyks pasiekti: „Manau, kad kalbos liks kalbomis ir niekas nepasikeis“.

Mokytoja dirbanti moteris DELFI teigė, kad mokytojais ar dėstytojais gali būti tik tie, kurie turi tam pašaukimą.

VU rektorius: atlyginimas Lietuvoje yra mažesnis nei Afrikoje

VU rektorius Artūras Žukauskas dar prieš diplomų dalybas teigė, kad jei derybos dėl kitų metų biudžeto nepasisuks universitetų naudai, tikėtina, kad mokytojai „išeis atostogauti“. Kiek laiko gali trukti VU protestas, jei dėstytojai nuspręstų nebevesti paskaitų, neaišku.

Rektorius teigė, kad VU kaip viešoji įstaiga turi teisę bet kada skelbti laisvadienius, todėl, jei reikės, skelbs ir ilsėsis tol, kol pailsės.

Protesto akcijos metu VU rektorius A. Žukauskas akcentavo, kad pagrindinis VU dėstytojų reikalavimas yra laikytis pažado didinti dėstytojų atlyginimus, atsižvelgiant į jų kuriamą pridėtinę vertę.

„Mes norime linksma forma dar sykį valdžiai pateikti savo reikalavimus. Reikalaujame laikytis pažadų, padidinti dėstytojų atlyginimus, padidinti neakademinių darbuotojų atlyginimus, įvesti galų gale tvarką šalyje su viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimais, atsižvelgiant į jų kuriamą vertę, jų išsilavinimą, į jų atsakomybę valstybei. Taip pat reikalaujame didinti išlaidas moksliniams tyrimams, kaip to reikalauja Europos Sąjunga. Ne vien NATO klausyti, o klausyti ir Europos Sąjungos, kad turi būti iki 3 proc. nuo BVP didinamos išlaidos moksliniams tyrimams“, – protesto akcijos metu kalbėjo VU rektorius.

A. Žukausko teigimu, dėstytojų atlyginimai yra tokie maži, kad jie, galima sakyti, dirba už dyką, todėl, pasak VU rektoriaus, protesto akcijoje „Už ačių“ dalinami universiteto diplomai.

„Tikslas yra parodyti visuomenei, kad mūsų dėstytojai dirba pusdykiu ir kad jiems jau nieko nelieka daugiau, kaip pradėti diplomus dalinti už dyką. Išdalinsime 500 diplomų, aš manau, kad visiems norintiems neužteks, bet tai yra pirmas žingsnis“, – kalbėjo VU rektorius, akcentuodamas, kad „už ačių“ bus išdalinti pačių paklausiausių specialybių diplomai.

Pasak A. Žukausko, Vyriausyb, visų pirma, turi suformuluoti tikslus, nes paradoksalu, bet šiuo metu universiteto profesoriaus atlyginimas Lietuvoje yra mažesnis nei Afrikoje, o universitetai šalyje kuria didžiausią pridėtinę vertę.

„Vyriausybė, visų pirma, turi susiformuluoti tikslus, ko ji nori šioje valstybėje. Jeigu šiandien universiteto profesoriaus atlyginimas Lietuvoje yra mažesnis negu Afrikos valstybėse, tai turėtų Vyriausybė suklusti ir pagalvoti, kas šioje valstybėje kuria didžiausias pridėtines vertes ir, kad dėstytojai turėtų dalį tos pridėtinės vertės gauti“, – kalbėjo profesorius.

Pasak VU rektoriaus, Vyriausybei nepatenkinus jų keliamų reikalavimų, kitas akademinės bendruomenės žingsnis bus universitetui skelbti šventines dienas, o dėstytojams ˜– ilsėtis.

„Jeigu valdžia nereaguoja, mes, kaip viešoji įstaiga, turime teisę bet kada skelbti šventines dienas, ir mūsų darbuotojai yra pervargę išsekinti, todėl manau, kad skelbsime poilsio dienas ir ilsėsimės, kol Vyriausybė nesusipras arba pati išeis ilsėtis“, – VU poziciją išdėstė A. Žukauskas.

„Diplomas už Ačių“

„Paskutinis prioritetas turi tapti pirmu“, – tokiu šūkiu VU bendruomenė bando atkreipti dėmesį ir į aukštojo mokslo bendruomenę. „Neketinama didinti ir BVP dalies, skirtos mokslo tyrimų ir eksperimentinei plėtrai, peržiūrėti skatinamųjų stipendijų dydžio studentams. Priešingai, augant šalies ekonomikai, santykinė lėšų dalis, skiriama aukštajam mokslui, nuosekliai mažėja“, – teigia protesto sumanytojai.

Protesto rengėjai visus kvietė susirinkti prie Vyriausybės, V. Kudirkos aikštėje. Socialinėje akcijoje-demonstracijoje, kurią organizatoriai pavadino „Diplomas už Ačių“ ketina dalyvauti Vilniaus universiteto rektorius, pučiamųjų orkestras „Oktava“, akademinės bendruomenės nariai.

Po akcijos visi dalyviai kviečiami įteikti savo laiškus Seimo nariams. Dar prieš akciją „Facebook“ tinkle buvo paviešinta laiško forma, kurią buvo prašoma užpildyti asmenine informacija.

Laiškas, kurį organizatoriai ragina įteikti Seimo nariams:

Gerb. Seimo nary (rašančiojo vardas ir pavardė),

Norėčiau Jums padėti suprasti, kodėl verta padoriai finansuoti Lietuvos aukštąjį mokslą. Prašyčiau Jūsų susipažinti su šiais mokslininkų ir dėstytojų profesinių sąjungų bei draugijų reikalavimais:

1. 2020 metų Valstybės biudžete numatyti lėšas, kurios leistų didinti mokslininkų ir dėstytojų atlyginimus bent 20 procentų.

2. Aiškiais ištekliais pagrįstos, tvaraus ilgalaikio aukštojo mokslo finansavimo strategijos suformulavimas ir priėmimas.

Strategijoje turėtų būti numatyti aiškūs tikslai bei būdai juos pasiekti. Bendras tikslas – pasiekti, kad iki 2023 metų. akademinis ir aukštos kvalifikacijos neakademinis personalas uždirbtų ne mažiau kaip 1.5 VDU:

– pradedantys mokslininkai gautų 1.5 – 2 VDU už etatą;

– mokslo darbuotojai, asistentai gautų ne mažiau 2 – 2.5 VDU už etatą;

– vyresn. mokslo darbuotojai, docentai ne mažiau kaip 3 – 4 VDU už etatą;

– vyriausieji mokslo darbuotojai, profesoriai ne mažiau kaip 3.5 – 4 VDU už etatą; paliekant galimybę išskirtinius pasiekimus turintiems profesoriams gauti ir didesnius atlyginimus;

– priedai ir pan. išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 10% metinio bazinio atlyginimo;

– taip pat turi būti adekvatus indeksavimo mechanizmas (paremtas ne tik baziniu dydžiu), kuris saugotų, kad viešasis sektorius nebūtų toliau skurdinamas, kaip vyko iki šiol;

– atlyginimų kėlimo mechanizmas turi būti tinkamas tiek valstybinėms mokslo ir švietimo įstaigoms, tiek viešosioms įstaigoms.

3. 2020 metų Valstybės biudžete numatyti lėšas neakademinio personalo atlyginimų didinimui, kad jis pasiektų bent atitinkamo lygio pareigybių bazinio darbo užmokesčio medianą Lietuvos darbo rinkoje.

4. 2020 metų Valstybės biudžete numatyti lėšas skatinamųjų stipendijų studentams kėlimui, siekiant sudaryti studentams sąlygas siekti geresnių akademinių rezultatų, taip užtikrinant jų pažangą ir kokybišką mokymąsi. Reikalaujame iš esmės peržiūrėti studijų krepšelyje numatytos sumos dydį bei pergalvoti studentų skatinimui skiriamų lėšų skyrimo principus.

5. Reikalaujame sukurti ir patvirtinti tvaraus mokslo tyrimų finansavimo užtikrinimo strategiją, kuri numatytų būdus ir lėšų šaltinius pasiekti Europos Komisijos rekomenduojamus 3 procentus nuo BVP MTEP finansavimui.

6. Įtraukti akademinę bendruomenę bei kitų viešojo sektoriaus atstovus į diskusijas dėl mokesčių ir biudžeto politikos. Mokestinės politikos pertvarkos, bei biudžeto sudarymo būdai ir paskirstymo prioritetai turi būti viešai svarstomi.

7. Vengti menkinančių ir nepagrįstų viešų pasisakymų apie Lietuvos mokslą ir studijas, pripažinti jų vertę kuriant šalies gerovę.

8. Formuoti sąžiningą, skaidrią ir subalansuotą viešojo sektoriaus atlyginimų politiką, kuri nustatytų aiškius atlyginimų formavimo principus atsižvelgiant į darbuotojų kompetenciją ir atsakomybes.

Kad suprastumėte, kad Lietuvos mokslas yra aukštos kokybės, pridedu Jums savo straipsnį. Gero skaitymo!

Pagarbiai

(rašančiojo laipsnis, vardas ir pavardė)

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(85 žmonės įvertino)
4.3059

Top naujienos

„Vilniaus vandenys" ir aplinkosaugininkai buvo akli: plastikas į Nerį tekėjo jau nuo praėjusių metų pabaigos (179)

Visą mėnesį į Nerį nuotekų vamzdžiu tekančios plastiko atliekos, apie kurias pranešė ne...

Savaitgalį Vilniuje praūžęs neblaivių nepilnamečių vakarėlis nesibaigs ramiai: pareigūnai aiškinasi detales (33)

Penktadienio vakarą Vilniaus centre jaunuoliai surengė audringą vakarėlį, kuriame su alkoholio...

Rojus, kuriame atostogauja egzotikos trokštantys lietuviai, – pavojingiausia šalis žemėje (27)

Atostogų kelionės šiuo metu ypač populiarios, jas dažnai renkasi šeimos ar draugų kompanijos....

Lietuvoje gimdos kaklelio vėžio diagnozę kasmet išgirsta šimtai moterų: kaip išvengti šios mirtinos ligos gydytojos atsako į skaitytojų klausimus (52)

Nacionalinio vėžio instituto mokslininkai atliko pirmą išsamų prevencinės programos dėl gimdos...

Premjero patarėjas dėl Narkevičiaus skandalo: aš pasakysiu, ko galbūt neturėčiau (278)

Premjeras pirmadienį interviu DELFI pareiškė, kad diskusijų dėl susisiekimo ministro Jaroslavo...

„Regitra“ įvardijo 5 būsimų vairuotojų prasimanymus, kuriais nereikėtų tikėti (44)

Mitų netrūksta kiekvienoje srityje. Su jais susiduria ir „ Regitra “, kurioje retas nėra...

Ką sugalvojo Putinas? Ekspertai – apie realiausią scenarijų (87)

Nuo pat tos akimirkos, kai Rusijos prezidentas kreipėsi į Federalinę Asamblėją ir atsistatydino...

6 pavyzdžiai, kaip reguliarus seksas gerina jūsų sveikatą (9)

Naujas tyrimas rodo – reguliarus seksas saugo nuo ankstyvos menopauzės. Apskritai nemažai...

Pasipiktino aikštelių apmokestinimu šalia prekybos centrų: gerai neapsižiūrėjus galima gauti baudą (270)

Į DELFI redakciją kreipęsis vilnietis Eugenijus pasakojo pastaruoju metu susidūręs su nauja,...

Erika Umbrasaitė

Prancūzų meilė maistui ir etiketui

Prancūzai galbūt ir išrado meilės meną, bet už kulinarijos meną jie turi būti dėkingi...