Jis buvo pirmasis Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas atkūrus Nepriklausomą Lietuvos valstybę.

S. Alperavičius gimė Vilniuje 1928 m. 1989 m. tapo Lietuvos žydų bendruomenės vykdomuoju direktoriumi. 1992 m. buvo Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas, 2006 m. - ir Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas, Vilniaus ir Lietuvos žydų religinių bendrijų vadovas.

Mirus ilgamečiam Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkui Simonui Alperavičiui, užuojautą pareiškė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

"Principingai smerkdamas Holokaustą, karo metų nusikaltimus žydams ir kitiems taikiems piliečiams, S. Alperavičius visada sveikino teigiamus poslinkius Lietuvos visuomenėje ir kryptingas valdžios pastangas puoselėti santarvę. S. Alperavičius, vadovaudamas deryboms dėl žydų bendruomeninio turto restitucijos, suprato nelengvą Lietuvos valstybės situaciją, siekė sutarimo mūsų visuomenėje. Jis matė šviesią žydų bendruomenės perspektyvą ir ateitį Lietuvos demokratinėje valstybėje.

Mes visi saugosime šios šviesios ir kilnios asmenybės atminimą", - sakome Ministro Pirmininko užuojautoje.

Simonas Alperavičius bus pašarvotas ketvirtadienį Vilniaus Laidojimo rūmuose (Olandų g. 22). Lankymas ketvirtadienį nuo 16 val. iki penktadienio 12 val. Laidotuvės vyks penktadienį Vilniaus žydų kapinėse.