Klaipėdos dramos teatro aktorius Bronius Gražys gimė 1934 m. sausio 5 d. Nečionyse, Rokiškio apskrityje, 1956 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, 1968 m. – Aukštuosius režisūros kursus Mažajame teatre Maskvoje.

1956-1962 m. vaidino Marijampolės dramos teatre. Nuo 1963m. – Klaipėdos dramos teatro aktorius, nuo 1968 m. ir režisierius. 1973-1991 m. dėstė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, nuo 1992 m. – Klaipėdos universitete, nuo 1997 m. – ir Klaipėdos S.Šimkaus konservatorijoje.

Daugiau nei per 50 kūrybos metų B. Gražys sukūrė virš pusantro šimto vaidmenų. Tarp ryškiausių – Darselas (A. Žari „Šeštasis aukštas”), Liudvikas (Lope de Vega „Šuo ant šieno”), Karelas (A. Blažekas „Turtingas vakaras”), Žič-Žičkovskis (J. Marcinkevičius „Čičinskas”), Milkus, Motiejus (Just. Marcinkevičius „Mažvydas”, „Katedra”), Tėvas (J.Glinskis „Po Svarstyklių ženklu”), Luka (M. Gorkis „Dugne”), Don Chuanas (V. Šekspyras „Daug triukšmo dėl nieko”), Redžinaldas Peidžetas (R. Harvudas „Kvartetas”) ir kt. Yra sukūręs ne vieną ryškų, įsimintiną vaidmenį kino ir televizijos filmuose: Dariaus patėvis („Skrydis per Atlantą”), Acus („Šienapjūtė”), Profesorius („Valentina”) ir kt.

Didžiulis B. Gražio įnašas į Klaipėdos dramos teatro kūrybinį gyvenimą – ir jo režisuoti pastatymai, tarp kurių E. Raneto „Kriminalinis tango”, K. Binkio „Atžalynas”, J. Grušo „Barbora Radvilaitė”, R. Samulevičiaus „Nebylys” pagal Vaižgantą, Ž. B. Moljero „Tartiufas”, N. Saimono „Keistuoliai iš varjetė”, S. Maršako „Katės namai” ir kt.

Visus penkiasdešimtį kūrybinės veiklos metų B. Gražys buvo aktyvus lietuvių rašytojų, poetų kūrinių propaguotojas (scenaristas, režisierius ir skaitovas). Tarp daugybės jo parengtų literatūrinių renginių paminėtini literatūriniai vakarai skirti K. Donelaičiui, V. Kudirkai, Maironiui, Vaižgantui, J .Biliūnui, S. Nėriai, Just. Marcinkevičiui, I. Simonaitytei, K. Binkiui, B. Brazdžioniui ir kt.

Ketvirtį amžiaus B. Gražys kūrė scenarijus, ruošė projektus ir režisavo Klaipėdoje Jūros, Dainų, Sporto, Rašytojų ir poetų, Medikų šventes, Tarptautinės teatro dienos renginius ir kt.

Nuo 2001 m. B. Gražys – Klaipėdos universiteto docentas. Daugiau nei tris dešimtmečius dėstė vaidybos, režisūros ir grimo pagrindus choreografijos specialybės studentams, paruošė ir išleido „Grimo pagrindus” – metodinę knygą aukštųjų mokyklų ir meno fakulteto studentams bei pedagogams. Dirbdamas su studentais yra sukūręs spektaklių, tarp jų Just. Marcinkevičiaus „Heroica, arba Prometėjo pasmerkimas”.

Aktorius yra ir kelių poezijos rinkinių autorius, išleido rinkinius „Žvyrkeliai”, „Išskridę paukščiai”, „Rieda saulė vakarop”, „Spalvoti stikliukai”, „Delnai”, „Sonetai, portretai ir haiku”.

B. Gražys žinomas ir kaip tapytojas, dailės kolekcionierius. Jis kuravo Klaipėdos ir Respublikos dailininkų darbų parodas, pats tapė, yra surengęs 38 tapybos, asambliažų bei koliažų autorines ir kolektyvines parodas Lietuvoje bei užsienyje.

Daugiau nei 30 m. B. Gražys yra buvęs Klaipėdos dramos teatro meno tarybos narys, Lietuvos teatro sąjungos prezidiumo narys, Klaipėdos miesto dramos sekcijos pirmininkas. Aktorius buvo Pirmojo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimo delegatas.

Už nuopelnus nacionalinio teatro menui 1984m. aktoriui buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto garbės vardas. 2007m aktorius B. Gražys apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai” medaliu. Tais pačiais metais už išskirtinius nuopelnus uostamiesčio kultūrai suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas.

Prezidentė reiškia užuojautą

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė užuojautą mirus Klaipėdos dramos teatro aktoriui Broniui Gražiui.

„Bronius Gražys, buvęs vienas garsiausių Lietuvos kultūros veikėjų, sukūręs daugybę įspūdingų vaidmenų, visuomet išliks šalies žmonių atmintyje kaip išskirtinis menininkas. Reiškiu gilią užuojautą aktoriaus artimiesiems ir jo talento gerbejams", - sakoma šalies vadovės užuojautoje.

Bronius Gražys buvo ne tik vienas garsiausių Lietuvos aktorių, bet ir tapytojas, kolekcionavęs dailės kūrinius, dėstęs Klaipėdos universitete, išleidęs keletą poezijos rinkinių. Aktorius apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai" medaliu.