Užuojautą dėl R. Jarockio mirties antradienį pareiškė kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, pabrėžęs, kad jo moksliniai darbai mums leido geriau pažinti vėlyvojo geležies amžiaus ir ankstyvųjų viduramžių laikotarpius, miesto archeologijos bei urbanistikos raidą, taip pat iš naujo atrasti piliakalnius „kaip labai svarbius mūsų kultūros paminklus“.

„Ne mažiau reikšmingas Romo Jarockio darbas Kultūros ministerijoje kuruojant kultūros paveldo sritį, atminties institucijas, tarptautinius ryšius. Kolegų atmintyje jis išlikęs kaip konstruktyvus, pagarbus, tolerantiškas, atviras įvairioms nuomonėms“, – teigė M. Kvietkauskas.

R. Jarockis Vilniaus universitete įgijo archeologo-muziejininko specialybę, 2002-aisiais baigė jungtinę Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūrą, stažavosi Stokholme, Frankfurte prie Maino.

1990–2004 mokslininkas dirbo Lietuvos istorijos institute, nuo 2003-iųjų – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute, dėstė universiteto Istorijos katedroje, 2013–2016 metais ėjo Kultūros viceministro pareigas.

Jo tyrimų interesai – gyvenviečių archeologija, urbanizacijos procesų teorija, apgyvendinimo raida vėlyvajame geležies amžiuje ir viduramžiais, didžiausią dėmesį moksliniuose darbuose jis skyrė Baltijos jūros regionui.