LRT Taryba V. Savukyno prašymo netenkino

Kaip jau rašė Delfi, nemalonumų V. Savukynas sulaukė dėl 2022 m. rugsėjo 30 d. savo Feisbuko paskyroje paskelbto įrašo: „Teisingumo ministrė iškėlė drausminę bylą Ignui Vėgėlei dėl to, kad jis kėlė klausimus. Jie gali patikti, gali nepatikti, tačiau tokią teisę garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija. Manau, kad tai yra vienas iš baisiausių žingsnių, kuriuo pasikėsinta į laisvę. Kaip ir putino ruzzijoje nepatinkančius žmones siekiama užčiaupti. Nemanau, kad šiai ministrei yra vieta Vyriausybėje.“

V. Savukynas Delfi patvirtino, kad LRT Taryba šią savaitę atsisakė tenkinti jo prašymą ir panaikinti LRT etikos kontrolierės jo atžvilgiu pripažintus pažeidimus. Tačiau detaliau komentuoti jis teigė negalintis, nes šiuo metu konsultuojasi su teisininkais.

„Su teisininkais aptarsime tolimesnius veiksmus“, - teigė V. Savukynas.

E. Valatka: žodžio laisvė nėra absoliuti
Eugenijus Valatka

LRT Tarybos pirmininkas Eugenijus Valatka Delfi teigė nemanantis, kad V. Savukyno atžvilgiu nustatytas pažeidimas gali kirstis su žodžio laisve kritikuoti politikus, valstybės tarnautojus ir valstybines institucijas. Jis taip pat patvirtino, kad Taryba paliko galioti nustatytus pažeidimus.

„Paskutiniame LRT Tarybos posėdyje nagrinėtas žurnalisto Virginijaus Savukyno skundas dėl LRT etikos kontrolierės Dainos Elenos Andrikienės sprendimo, kuriame kontrolierė pripažino LRT laidų vedėją pažeidus LRT etikos kodeksą. Pagal įprastą Tarybos praktiką, prieš savaitę vyko Turinio komiteto posėdis, kuriame dalyvavo ir V. Savukynas, ir D. E. Andrikienė, taip sudarant jiems galimybę pasisakyti, atsakyti į kylančius klausimus ir išdėstyti argumentus. Susipažinusi su surinkta medžiaga ir įvertinusi atvejo aplinkybes, Taryba paliko galioti Etikos kontrolierės priimtą sprendimą, kuris pagrįstas priimto etikos kodekso nuostatomis. LRT žurnalistų etikos kodekse socialiniai tinklai įvardijami viešąja erdve. Kodekse pabrėžiama, kad viešai skelbiama informacija (taip pat ir socialinių tinklų asmeninėje paskyroje) privalo būti atribota nuo asmeninių pažiūrų. Kodeksu privalu vadovautis visiems LRT žurnalistams ir kitiems kūrybiniams darbuotojams bei bendradarbiams.

Kadangi klausiate mano nuomonės dėl žodžio laisvės, tai galiu Jus patikinti - tai yra pamatinė kiekvieno iš mūsų teisė, be kurios apskritai neįsivaizduojama demokratija. Tačiau žodžio laisvė nėra absoliuti – jos ribojimai atsiranda, kuomet iškyla kolizija su vertybinėmis nuostatomis, kurios įtvirtintos organizacijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, tame tarpe etikos kodeksu.

Be abejonės, sprendimai, susiję su etikos principų taikymu, jokiu būdu negali tapti šališkai taikomu baudimo įrankiu. Priešingai, jie turi padėti vystyti vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą. Beje, kiek man yra žinoma, nė vienas etikos kontrolierės sprendimas LRT administracijos nebuvo panaudotas kaip nuobauda darbuotojui. Tačiau LRT visiems žurnalistams ir kūrybiniams darbuotojams kelia aukščiausius žurnalistinio darbo kokybės ir etikos standartus, o LRT taryba privalo prižiūrėti, kad LRT žurnalistika juos atitiktų.

Labai svarbu, kad sprendžiant sudėtingus su etika susijusius klausimus būtų išnaudotos visos mediacijos galimybės“, - teigė E. Valatka.

Taip pat jo buvo klausta, kiek Tarybos narių balsavo už pažeidimo panaikinimą ir kiek balsavo prieš panaikinimą, tačiau į šį klausimą atsakymo negauta.

Delfi šaltinių duomenimis, 6 Tarybos nariai balsavo už tai, kad pažeidimas liktų galioti, 5 buvo prieš ir 1 Tarybos narys susilaikė.

LRT: žurnalistai turi patys vengti situacijų, kai auditorija gali suabejoti jų patikimumu

LRT administracijos paklausta, ar bus vadovaujamasi LRT etikos kontrolierės siūlymu V. Savukynui skirti nuobaudą.

„LRT taryba paliko galioti Etikos kontrolierės priimtą sprendimą, apie tai buvo informuotas ir LRT laidų vedėjas V. Savukynas.

LRT Etikos kontrolieriaus diskrecijoje yra konstatuoti LRT žurnalistų ir asmenų, su kuriais sudarytose sutartyse yra nustatyta pareiga laikytis LRT etikos kodekso nuostatų, profesinės etikos nuostatų pažeidimus, tačiau taikyti nuobaudas už juos yra LRT administracijos diskrecija. Nuo pat LRT žurnalistų etikos kodekso sukūrimo pradžios, ir vėliau, kai LRT pradėjo veiklą LRT kontrolierė, nebuvo nė vieno karto, kad LRT administracija pasinaudotų šia teise.

Mūsų tikslas – ne bausti „prasižengėlius“, bet ugdyti LRT žurnalistų ir kitų kūrybinių darbuotojų sąmoningumą, siekti aukštesnių standartų. Tai liudija ir tai, kad LRT neseniai buvo sertifikuota pagal JTI (Tarptautinę žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą) aukščiausiu balu, vadovaujasi išsamia Redakcine politika. Auditorijos tyrimai rodo, kad LRT žurnalistų veiklą socialinėje erdvėje auditorija sieja su LRT vardu. Viena iš pagrindinių LRT vertybių yra patikimumas, taigi žurnalistai turi patys vengti situacijų, kai auditorija gali suabejoti jų patikimumu“, - teigė LRT atstovė Miglė Savickaitė.

V. Savukynas anksčiau Delfi nurodė nesantis etatinis LRT darbuotojas.

D. Radzevičius: LRT pozicija, kad apie valdžią tik gerai arba nieko

„Šis atvejis jau dabar yra egzaminas, kurio kai kas neišlaikė. Ir jis jau tikrai įeis ne tik į Lietuvos žurnalistikos istoriją, bet ir tikrai bus žinomas toli už Lietuvos ribų. O svarbiausia, kad dabar pagrindinį demokratijos egzaminą laiko jau nebe LRT vadovai. Egzaminas dar svarbesnis teisingumo ministrei ir visam ministrų korpusui.

Politikų tyla labiau nei iškalbinga. Jiems taip tinka. Jei visuomeninio transliuotojo pozicija yra, kad apie valdžią tik gerai arba nieko, o valdžiai taip irgi gerai, tuomet kas toliau?

Beje, įdomu, ar LRT tarybai, etikos kontrolierei ir administracijai rūpi tik vieno žurnalisto įrašai Facebook? O kaip kitų LRT darbuotojų ir žurnalistų pasisakymai ir net labiau aštrūs, neretai ir užgauliai pliekiantys politikus? Vienodi standartai ar selektyvus persekiojimas?

Tad LRT žurnalistams, kurie norės kritikuoti ne opozicijos, o valdančiųjų atstovus, galiu palinkėti tik vieno dalyko - laikykitės ten! P.S. Atvejis, manau, tikrai vertas ir teisminio proceso. Neabejotinai“, – į situaciją sureagavo ir savo nuomonę Feisbuke paskelbė Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovas Dainius Radzevičius.

„Jau nusprendėme, kad šį atvejį nagrinės ir LŽS etikos komisija bei LŽS žurnalistų teisių gynimo ir stebėsenos komitetas. Jų išvadas paviešinsime“, – ketvirtadienio vakare Delfi informavo D. Radzevičius.

Taip pat jis pridėjo, kad apie situaciją informuos „Reporterius be sienų“ ir Europos žurnalistų federaciją.

Etikos kontrolierė nustatė pažeidimų

Kaip jau rašė Delfi, iš pradžių šis klausimas buvo svarstytas LRT žurnalistų etikos komisijoje, veikiančioje kaip LRT etikos kontrolierės patariamasis balsas. Ji pateikė rekomendacijas dėl šio įrašo atlikti tyrimą.

2022 m. gruodžio 21 d. buvo priimtas etikos kontrolierės nutarimas pradėti tyrimą.

Delfi susipažino su LRT etikos kontrolierės sprendimu, jame pateikiama ir V. Savukyno pozicija: „Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos įstatymų suteiktomis teisėmis pasinaudojau pareikšdamas savo nuomonę Facebook paskyroje. Kritikuoti valstybės pareigūnų veiksmus, turėti savo nuomonę man leidžia Lietuvos Respublikos Konstitucija. LRT etikos kontrolierės pradėtą tyrimą vertinu kaip grubią spaudimo priemonę ir persekiojimą už pareikštą kritiką valstybės pareigūnei ir mano konstitucinių teisių pažeidimą. Tai draudžia ir Lietuvos Respublikos Konstitucija, ir Lietuvos Respublikos įstatymai. Todėl šį tyrimą laikau antikonstituciniu ir grubiu Lietuvos Respublikos informavimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies pažeidimu.“

Posėdis, kuriame buvo svarstomas galimas pažeidimas, vyko sausio 17 d. Jame dalyvavo V. Savukynas, ir šie LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės deleguoti atstovai: jos pavaduotojas Gytis Oganauskas, LRT teisės ir vindikacijos skyriaus vadovė Lina Joskaudaitė-Dmitrijeva, LRT radijo departamento naujienų tarnybos vadovė Dovilė Javinskaitė.

Etikos kontrolierės rašte rašoma, kad galima daryti „prielaidą, kad žurnalisto Facebook paskyroje minėto įrašo teiginiai šios paskyros sekėjams galėjo sukelti regimybę, kad žurnalistas pasisako LRT vardu ir tas pasisakymas yra šališkas“.
Virginijus Savukynas

Galiausiai etikos kontrolierė nustatė, kad V. Savukynas padarė pažeidimų: „LRT programų vedėjas Virginijus Savukynas pažeidė LRT žurnalistų etikos kodekso (...) šiuos straipsnius:

12 str. Žurnalistai negali išskirti ar akcentuoti nė vienos politinės organizacijos, valstybės institucijos ar kitų interesų grupių požiūrio, o skelbiama informacija privalo būti atribota nuo asmeninių pažiūrų ir interesų grupių įtakos;

47 str. LRT viešąsias socialinių tinklų paskyras traktuoja kaip viešąją erdvę ir laisvai prieinamą informacijos šaltinį; juose žurnalistai veikia vadovaudamiesi šiuo kodeksu ir kitais teisės aktais;

50 str. LRT žurnalistai, asmeniškai pasisakydami ar komentuodami socialiniuose tinkluose, laikosi šio kodekso nuostatų.

Ir siūlau LRT administracijai, atsižvelgiant į čia išdėstytą medžiagą ir pateiktą sprendimą, skirti adekvačią nuobaudą LRT programų vedėjui V. Savukynui.

Įpareigoju LRT programų vedėją V. Savukyną pašalinti 2022 m. rugsėjo 30 d. įrašą iš savo paskyros socialiniame tinkle Facebook.“

Etikos kontrolierės sprendimą apskundė

Sulaukęs tokio sprendimo V. Savukynas pasinaudojo jam suteikta teise apskųsti sprendimą LRT Tarybai.

„Mano nuomone, tyrimo pradėjimas, vykdymas ir sprendimas pažeidžia Europos Žmogaus teisių konvencijoje, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei kituose teisės aktuose įtvirtintą saviraiškos laisvę, taip pat teisę kritikuoti valstybės įstaigų ir pareigūnų veiklą. Be to, tyrimo eiga atskleidė etikos kontrolierės galimus LRT žurnalistų profesinės etikos pažeidimų nuostatų nagrinėjimo tvarkos aprašo pažeidimus, o taip pat galimą šališkumą ir galimą politinį suinteresuotumą. Taip pat konstatuoju ir cenzūros apraiškas“, - rašoma V. Savukyno kreipimesi į LRT Tarybą.
Ewelina Dobrowolska

Be to, rašte nurodyti ir galimi etikos kontrolierės procedūriniai pažeidimai.

„Atkreipiu dėmesį į formuluotę: „Nutarimas dėl LRT žurnalistų etikos kodekso pažeidimo tyrimo.“ Atkreipiu dėmesį, kad šioje formuluotėje jau konstatuojama, kad padariau Etikos kodekso pažeidimą, dar net negavus man jokio paaiškinimo ir neatlikus tyrimo“, - teigiama rašte.

Taip pat rašte Tarybai rašoma ir apie galimai pažeistą Pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo 21 punktą: „Etikos kontrolierius gautą pareiškėjo skundą persiunčia LRT žurnalistui dėl kurio pateiktas skundas.“ Rašte nurodoma, kad tai esą nebuvo padaryta.

Aprašo 25 straipsnis teigia, kad „Etikos kontrolieriaus nutarime pradėti profesinės etikos nuostatų pažeidimo tyrimą nurodoma: 4) konkrečias Etikos kodekso normas, kurios galimai buvo pažeistos“.

Tačiau šiuo atveju etikos kontrolierės atsiųstame rašte esą „nebuvo nurodytos konkrečios Etikos kodekso normos, kurias, etikos kontrolierės nuomone, aš esą pažeidęs“.

Aprašo 27 straipsnis teigia: „(...) Prie etikos kontrolieriaus nutarimo pradėti etikos nuostatų pažeidimo tyrimą, kuris siunčiamas LRT žurnalistui, galimai pažeidusiam profesinės etikos nuostatas, pridedama visa etikos kontrolieriaus turima informacija (medžiaga), susijusi su profesinės etikos nuostatų pažeidimu, inter alia Pareiškėjo skundas, jo priedai, papildomai iki nutarimo pradėti profesinės etikos nuostatų pažeidimo tyrimą priėmimo pateikta Pareiškėjo informacija, etikos kontrolieriaus gauta ir surinkta informacija.“

V. Savukyno rašte Tarybai dėstoma, kad esą to negavo: „Man buvo atsiųstas tik mano komentaro Facebook kopija ir etikos kontrolierės nutarimas. Daugiau jokios medžiagos negavau.“

Aprašo 64 straipsnyje teigiama, kad etikos kontrolieriaus sprendimas privalo būti priimtas per 30 dienų nuo paskutinio posėdžio dienos, kuriame buvo užbaigtas informacijos (medžiagos, įrodymų) tyrimas kaip numato šio Aprašo 61 punktas.

„Atsakymas gautas tik 2023 m. kovo 8 d. praėjus 49 dienoms“, - rašoma Tarybai adresuotame rašte.

Galiausiai rašte dėstoma, kad šiuo atveju galbūt nebuvo išvengta ir politinio šališkumo: „Posėdyje, kuriame buvo svarstomas mano klausimas, tarp kitų dalyvavo ir Lina Joskaudaitė-Dmitrijeva. Mano žiniomis, ji yra Vitalijaus Dmitrijevo žmona. Vitalijus Dmitrijevas yra vidaus reikalų viceministras. Kadangi mano komentare minima šios Vyriausybės narė E. Dobrowolska, L. Joskaudaitė-Dmitrijeva galimai yra šališka ir nėra nepriklausoma. Ji nuo svarstymo nenusišalino.“

Be to, jis rašte Tarybai rašė, kad iki posėdžio ir jo pradžioje jam nebuvo pateikta informacija, kokius Etikos kodekso straipsnius jis galimai pažeidė.

Rašto pabaigoje dėstoma: „Visą šį procesą nuo jo pradėjimo vertinu kaip institucinę prievartą, kuria neigiama Lietuvos konstitucinė sąranga.“

Kaip jau minėta, V. Savukynas LRT Tarybos prašė šį etikos kontrolierės sprendimą panaikinti. Tačiau jos nariai to nepadarė.

Ar LRT žurnalistai gali kritikuoti valdžią?

Jau anksčiau Delfi pasidomėjo, ar tokiu etikos kontrolierės sprendimu nebus sukurtas precedentas, kad LRT žurnalistai negalės kritikuoti valdžios, jos institucijų ir priimtų sprendimų.

Ne vienas V. Savukynas viešojoje erdvėje komentuoja Lietuvos politinius ir socialinius įvykius. Kai kurie LRT žurnalistai ir bendradarbiai tai daro negi dažniau ir aktyviau. Taigi, ar taip nebus sukurtas precedentas, kad LRT darbuotojams ir laidų vedėjams bus faktiškai uždrausta reikšti aštrią ir kritišką nuomonę socialiniuose tinkluose politiniais ir kitais aktualiais klausimais? Ar dėl aštrios nuomonės reikšimo socialiniuose tinkluose jau buvo bausta daugiau LRT darbuotojų ir laidų vedėjų? Jei taip, tai kiek?

Taip pat kovo mėnesį pasidomėta, kas šiuo konkrečiu atveju pateikė skundą dėl V. Savukyno įrašo. Ir ar LRT pripažįsta V. Savukyno rašte LRT Tarybai įvardytus galimus pažeidimus nagrinėjant skundą ir priimant sprendimą?

Tąkart LRT atstovė M. Savickaitė Delfi perdavė bendrą LRT komentarą: „LRT visiems žurnalistams ir kūrybiniams darbuotojams kelia aukščiausius žurnalistinio darbo kokybės ir etikos standartus. Nepriklausomumas (nešališkumas, politinis neutralumas, visuomenės interesų atstovavimas) ir patikimumas (kokybė, objektyvumas, profesionalumas) yra vertybės, įtvirtintos ir naujoje 2023-2027 m. LRT strategijoje.

Įgyvendindama LRT įstatymą, LRT sukūrė sistemą, kaip siekti nešališkumo, nepriklausomumo, objektyvumo standartų: visi LRT dirbantys ar su LRT bendradarbiaujantys žurnalistai ir kūrybiniai darbuotojai pasirašo sutinkantys dirbti pagal LRT etikos kodeksą, o tai, kaip jo laikomasi, prižiūri LRT Tarybos paskirta etikos kontrolierė D. E. Andrikienė.

Iškilus klausimams dėl žurnalistinės etikos, kreipiamasi į etikos kontrolierę, arba ji pati gali nuspręsti pradėti tyrimą. Ne vienas toks tyrimas yra atliktas.

Taip pat yra numatytas teisinis mechanizmas, kaip etikos kontrolierės sprendimą kvestionuoti.“

D. Radzevičius: blogiau ir būti negali

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, reaguodamas į susidariusią situaciją kovo mėnesį savo Feisbuko paskyroje pasidalino įrašu, kuriame teigė, kad jam šokas ir situacija yra tokia, kad blogiau ir būti negali.
Dainius Radzevičius

„Man šokas. Yra blogai. Labai blogai. Blogiau ir būti negali“, – rašė jis.

„Daugybė LRT eteryje dirbančių žurnalistų savo Facebook paskyrose, o ir laidose, yra gerokai aštriau pasisakę apie buvusius premjerus, ministrus, merus ar net dabartinį Lietuvos Prezidentą ar kitų šalių politikus. Gerokai aštriau, pikčiau ir net, sakyčiau, užgauliau. Bet tai yra normalu demokratinėje šalyje.

Žodžio laisvės ir kritikos ribos yra plačios ir jos įtvirtintos Konstitucijoje bei daugybėje tarptautinių dokumentų. Visuomenės informavimo etikos kodeksas nustato daug standartų. Tačiau jis ne tik nedraudžia kritikuoti valdžios. Dar svarbiau, kad kodeksas aiškiai sako, kad žurnalistai privalo būti solidarūs gindami žodžio laisvę. Ir tą esame darę ne kartą bendromis jėgomis.

Todėl ir šis kartas yra svarbus egzaminas žurnalistų bendruomenei, ir visai visuomenei, ir LRT darbuotojams. Nes jei šis precedentas yra toks, koks yra, ir liktų toks, tuomet visuomenė galėtų revizuoti visus visų LRT žurnalistų pasisakymus Facebook ar kituose tinkluose. Ir tada jau galėtų reikalauti taikyti vienodus standartus visiems LRT kolegoms. Ar po tokio masinio revizavimo liktų daug LRT žurnalistų, kurie būtų nenubausti?

Todėl svarbiausia, kad LRT žurnalistai būtų apsaugoti ne tik nuo išorinio jų persekiojimo, bet ir nuo bet kokių vidinių grėsmių, kurios veda į savicenzūrą ar net cenzūrą. LRT nusipelno laisvos žurnalistikos. Ir mes turime teisę į tokią žurnalistiką“, – rašė D. Radzevičius.

V. Valentinavičiui kilo klausimų

Tai pat tąkart savo Feisbuko paskyroje sureagavo ir Europos humanitarinio universiteto lektorius, KTU politikos mokslų doktorantas Vytautas Valentinavičius.
Vytautas Valentinavičius

Jo teigimu, kelia klausimų tai, kad LRT etikos kontrolierė nėra nepriklausoma.

„Su LRT Etikos kontrolieriaus instituto kūrimo peripetijomis esu labai gerai susipažinęs. Vien tai, kad ši kontrolierė nėra nepriklausoma (su nepriklausomumu nederantys LRT Etikos kontrolieriaus nuostatų punktai: 9 p. 5 papunktis; 16; 21; 23; 25 ir 29), o privalo vykdyti LRT direktorės pavedimus, ar gauti jos pritarimą, pasako labai daug. Kuriant šį institutą mano viena esminių pastabų buvo ta, kad LRT Etikos kontrolierė taps LRT vadovybės galimu instrumentu susidoroti su sau nepatinkančiais žurnalistais. Kitas svarbus aspektas, galimas diskriminatyvus LRT etikos kodekso taikymas. Pavyzdžiui, pagal tai, kas rašoma kontrolierės rašte, „kad galima daryti prielaidą, kad žurnalisto Facebook paskyroje minėto įrašo teiginiai šios paskyros sekėjams galėjo sukelti regimybę, kad žurnalistas pasisako LRT vardu ir tas pasisakymas yra šališkas“, galima būtų tą patį pritaikyti ir Ritai Miliūtei, kuri drąsiai reiškia savo pilietinę poziciją, tačiau, ar jos pilietiškumas nepaliečiamas, nes ji nekritikuoja valdančiosios daugumos ir baudžiami tik tie, kurie kritikuoja valdžią už tai, kad ji ėmėsi politinių veiksmų teisinėmis priemonėmis prieš Igną Vėgėlę?“ – rašė V. Valentinavičius.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (70)