Sutarus su profesinių sąjungų atstovais, atlyginimo skaičiavimo bazinį dydį siūloma didinti nuo 173 iki 176 eurų.

Tam prireiks apie 60 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Priėmus įstatymą, biudžetininkų darbo užmokestis padidės nuo 12 iki beveik 97 eurų, priklausomai nuo jiems priskirto algos koeficiento, iš kurio dauginamas bazinis dydis.

Šis rodiklis didinamas įgyvendinant susitarimą su viešojo sektoriaus atstovais bazinį dydį grąžinti į prieškrizinį lygį iki 2021 metų. Tam reikės bazinį dydį pakelti iki 183 eurų.

Vyriausybės patvirtintoje biudžetininkų algų kėlimo strategijoje numatyta, kad po 2021-ųjų bazinis dydis kasmet augs mažiausiai po 2 procentus. Ši strategija dabar svarstoma Seime.