„Esame susirūpinę dėl pandemijos pavojingumo, plitimo greičio bei nepakankamai operatyvaus visų lygių valdžios institucijų reagavimo į ypač greitai besikeičiančią situaciją. Pabrėžiame, kad jau šiame pandemijos etape būtina imtis pačių griežčiausių epidemiologinės kontrolės priemonių, siekiant išsaugoti Lietuvos žmonių sveikatą ir gyvybes. Primygtinai raginame visų lygių valdžios institucijas skirti adekvatų finansavimą epidemijos kontrolei įgyvendinti – pandemijai išplitus ir Lietuvoje, Valstybei tektų gerokai didesnė finansinė našta“, – rašoma kreipimesi.

Medikų organizacijos prašo atsakingų institucijų papildyti Vyriausybės 2020 03 12 paskelbtą priemonių planą:

1. Išplečiant testavimą dėl COVID-19 infekcijos ir pakeičiant testuojamų asmenų izoliavimo taktiką:

1. Išplėsti testavimo indikacijas, tiriant visus pacientus, turinčius kvėpavimo takų infekcijos simptomų ir karščiavimą, neatsižvelgiant į epidemiologinius rizikos faktorius, kai gydantis gydytojas mano esant reikalinga. Netirti asmenų be simptomų.
2. Išplėsti testavimą galinčių atlikti įstaigų sąrašą, įtraukiant visas įstaigas, turinčias pakankamas kompetencijas šiuos tyrimus atlikti.
3. Lengvus simptomus turintiems asmenims ėminiai turi būti paimti negabenant jų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (ASPĮ), asmenys tyrimų rezultatų turėtų laukti izoliuoti namie. Tik vidutinio sunkumo / sunkūs hospitalizacijos reikalaujantys atvejai turi būti tiriami ir izoliuojami ASPĮ - tap būtų racionaliau naudojamos lėšos ir apsaugos priemonių rezervas, būtų taupomos izoliacinės palatos sunkiems ligoniams.
4. Teigiamus SARS-COV-2 tyrimų rezultatus turintys asmenys, sergantys lengva forma, turi būti gydomi (ir izoliuojami) namų sąlygomis, kol ėminiai taps neigiami, o vidutinėmis ir sunkiomis formomis sergantys – hospitalizuojami.
5. Užtikrinti adekvatų gripo viruso testų tiekimą ASPĮ, siekiant efektyvios ir operatyvios diferencinės diagnostikos.

2. Stiprinant įvežtinių COVID-19 atvejų kontrolę:

1. Suteikti apmokamus nedarbingumo pažymėjimus visiems piliečiams, kuriems taikoma saviizoliacija, taip užtikrinant karantinavimo rekomendacijų laikymąsi ir sumažinant COVID-19 riziką nuslėpusių piliečių skaičių. Apie nustatytą tvarką aiškiai ir operatyviai informuoti visuomenę ir suinteresuotas institucijas.
2. Įgalioti teisėsaugos institucijas imtis priemonių, nustačius piktybinius, pasikartojančius saviizoliacijos režimo pažeidimus.
Medikai taip pat papildė 2020 03 12 kreipimąsi „Dėl socialinių garantijų medikams dirbantiems su COVID-19 infekuotais pacientais“:
1. Siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros darbuotojų saugumą ir mažinti kylančią psichologinę įtampą, primygtinai prašome užtikrinti, kad visos viešojo administravimo institucijos ir ASPĮ vadovai pagal savo kompetenciją griežtai laikytųsi Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro reikalavimų, kiekvienoje ASPĮ nuolat užtikrintų reikiamų individualių apsaugos priemonių ir laikytųsi darbų saugos ir sveikatos reikalavimų.

Kreipimąsi pasirašė Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė
Aldona Baublytė, Lietuvos medikų forumo Valdybos pirmininkas, Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkas Valdas Pečeliūnas, Lietuvos medikų sąjūdžio Valdybos pirmininkė Živilė Gudlevičienė, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojų profesinės sąjungos pirmininkas Gintaras Varanauskas, Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentė Kristina Norvainytė, Lietuvos šeimos profesinės sąjungos valdybos pirmininkė Toma Kundrotė, Lietuvos išplėstinės slaugos praktikos asociacijos prezidentė Aušra Dubosienė, Santaros klinikų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vaidas Dirsė, Santaros klinikų slaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Mingaudas Busevičius, Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Regina Jarošienė.