Jo teigimu, sistema bus sutvarkoma taip, kad nebeliktų galimybių ja piktnaudžiauti, tačiau politikas nenorėjo atskleisti konkrečių siūlomų priemonių, nes esą „racionalizavimo" klausimas dar nėra galutinai suderintas su koalicijos partneriais.

Šiuo metu motinystės (tėvystės) pašalpos dydis iki vaikui sueis 1 metai yra 100 proc., iki vaikui sueis 2 metai – 85 proc. buvusio atlyginimo.

„Dabar yra piktnaudžiavimų, kai susitarus su darbdaviu tris mėnesius užkeliamos algos ir taip gaunamos didesnės išmokos. Šitas dalykas bus iš karto taisomas, sistema bus „racionalizuojama". Bus sutvarkyta taip, kad nebūtų ekonominių galimybių piktnaudžiauti šia sistema. (...) Dabar mes tiesiog esame padarę analizę, kas vyksta ir ieškome sprendimo variantų. Kokie bus sprendimo būdai, aš nenorėčiau burti iš anksto", – tvirtino R. J. Dagys.

Būsimojo ministro teigimu, ilgesnės vaiko priežiūros atostogos davė savo efektą – gimstamumas padidėjo maždaug 3 tūkst. kūdikių.

DELFI primena, kad šiuo metu motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų dydis apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas užpraeitą kalendorinį ketvirtį prieš išeinant motinystės (tėvystės) atostogų.

Darbą baigianti Vyriausybė buvo nusprendusi, kad nuo sausio 1 d. jos turėtų būti skaičiuojamos pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas 6 iš eilės mėnesius, praėjusius iki užpraeito kalendorinio ketvirčio pabaigos nuo nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesio.

Pavyzdžiui, jeigu moteris išeis nėštumo ir gimdymo atostogų gruodžio mėnesį, jai motinystės pašalpa bus skaičiuojama pagal 2-o ketvirčio (balandžio, gegužės ir birželio mėn.) kompensuojamąjį uždarbį. Jeigu moteris išeina nėštumo ir gimdymo atostogų nuo sausio 1 d., jos motinystės pašalpos dydis bus apskaičiuotas pagal 2008 m. 2- ir 3-io ketvirčių (balandžio – rugsėjo mėnesių) draudžiamąsias pajamas.

Motinystės pašalpos dydis negali būti didesnis negu draudžiamųjų pajamų 5 dydžių suma. Šiuo metu einamųjų metų draudžiamosios pajamos yra 1488 litų, taigi motinystės pašalpa negali būti didesnė nei 7440 litų.

Kai apdraustajam gimsta du ir daugiau vaikų, motinystės (tėvystės) pašalpa didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių. Tačiau jei dviejų vaikų priežiūrai atostogos suteikiamos abiem tėvams atskiriems vaikams prižiūrėti – motinystės (tėvystės) pašalpa mokama kiekvienam iš tėvų bendra tvarka.

Jeigu gimė 3 ir daugiau vaikų, atostogos suteikiamos abiem tėvams, kiekvienam iš jų mokamos pašalpos dydis nustatomas pagal vaikų, kurių priežiūrai suteiktos atostogos, skaičių.

„Sodros" duomenimis, iki dvejų metų pailgintomis vaiko priežiūros atostogomis Lietuvos mamos naudojasi labai noriai. Anot tarnautojų, būta nemažai atvejų, kai po įstatymo įsigaliojimo jau išėjusios dirbti moterys grįžo vėl prižiūrėti vaiko.

2008 m. pirmo pusmečio duomenimis, vidutinis mėnesinis motinystės (tėvystės) pašalpos gavėjų, auginančių vaikus iki vienerių metų, skaičius buvo 19 400, auginančių vaikus po vienerių metų – 13 700. Gaunančių dalinę pašalpą, t.y. pirma laiko išėjusių dirbti, – atitinkamai 94 ir 380. 2,7 proc. pašalpos gavėjų – vyrai.

„Sodros" išmokėta motinystės (tėvystės) pašalpų suma per šių metų 9 mėnesius siekė 553,8 mln.Lt, pernai per tą patį laikotarpį – 195,3 mln. Lt. Akivaizdu, kad planuota 200 mln. litų suma šioms išmokoms gerokai viršyta, o metai dar nesibaigė.