Už tai numatančią rezoliuciją „Dėl Ukrainos pakvietimo prisijungti prie NATO“, kurią antradienį pateikė Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis, vieningai balsavo 122 Seimo nariai.


Svarstant šį dokumentą į Seimo plenarinę salę atvyko Aukščiausiosios Tarybos ­– Atkuriamojo Seimo pirmininkas, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas prof. Vytautas Landsbergis ir Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Petro Bešta.

Lietuvos Respublikos Seimas, kaip vienos iš NATO valstybių narių parlamentas, jau dabar pritaria Ukrainos kaip narystės NATO kriterijus atitinkančios valstybės pakvietimui prisijungti prie Aljanso ir nekelia jokių aktualių šios dienos sąlygų“, – sakoma Seimo priimtoje rezoliucijoje.

Anot dokumento, Lietuvos Seimas NATO valstybių narių parlamentams siūlo pritarti Ukrainos oficialiam prašymui prisijungti prie NATO ir „paskatinti NATO valstybių narių vyriausybes remti sprendimą pakviesti Ukrainą narystei NATO aukščiausiojo lygio susitikime Vašingtone 2024 m. liepos 9–10 d., po kurio nedelsiant prasidėtų derybos dėl Ukrainos narystės Aljanse“.

„Ukrainos pakvietimas tapti NATO valstybe nare aiškiai patvirtins, kad Rusija neturi veto teisės NATO plėtrai ir negali formuoti pilkųjų saugumo zonų Europoje“,– sakoma rezoliucijoje.

Ukrainos pasirengimą narystei NATO pagal Šiaurės Atlanto sutarties 10 straipsnį, anot rezoliucijos, įrodo Ukrainos pagrindinių Šiaurės Atlanto sutarties principų gynimas ir jos ginkluotųjų pajėgų patikimumas kovojant prieš pagrindinę NATO grėsmę. Ukrainos pasirengimas, rezoliucijos iniciatorių teigimu, jau dabar lenkia individualų dalies dabartinių NATO valstybių narių pasirengimą.

„Ukrainos narystės NATO įgyvendinimas, įvertinus jos artėjančią narystę Europos Sąjungoje, būtų daug veiksmingesnis Ukrainos politinio, ekonominio ir saugumo sektorių vystymuisi ir svariai prisidėtų prie Europos žemyno stabilumo ir saugumo“, – teigiama rezoliucijoje.

Joje taip pat pažymima, kad Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnis Ukrainai įsigalios, kai bus baigtos derybos dėl Ukrainos prisijungimo prie NATO protokolo ir protokolą ratifikuos visos dabartinės NATO valstybės narės.

Lietuvos Seimas priėmė rezoliuciją, atsižvelgdamas į 2022 m. rugsėjo 30 d. pateiktą oficialų Ukrainos prašymą prisijungti prie NATO, taip pat į šių metų liepos 11 d. Vilniuje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime Šiaurės Atlanto Tarybos priimto komunikato nuostatas.

Jame kalbama apie tai, kad „Ukrainos ateitis yra NATO“, „Ukraina tapo vis labiau sąveiki ir politiškai integruota į Aljansą ir padarė didelę pažangą vykdydama reformas“, „galėsime pakviesti Ukrainą prisijungti prie Aljanso, kai sąjungininkai sutiks ir bus įvykdytos sąlygos“.

Rezoliucijoje Seimo nariai atkreipia dėmesį į Šiaurės Atlanto sutarties 10 straipsnį, pagal kurį bet kuri Europos valstybė, nutarusi remti šios sutarties principus ir prisidėti prie Šiaurės Atlanto regiono saugumo, vieningu šalių susitarimu gali būti pakviesta prisidėti prie Šiaurės Atlanto regiono saugumo, prisijungti prie šios sutarties.

Rezoliucijos projektą inicijavo Kovo 11-osios Akto signatarai prof. Vytautas Landsbergis, Emanuelis Zingeris, Petras Vaitiekūnas, Albinas Januška ir 32 įvairioms frakcijoms atstovaujantys Seimo nariai.