„Lenkai ir lietuviai vėl eina tuo pačiu keliu. Šį kartą keliu nuo laisvės atgavimo iki jos protingo panaudojimo ir įtvirtinimo ryšių su Vakarais galia Šiaurės Atlanto Aljanso ir Europos Sąjungos rėmuose. Šie protingi pasirinkimai, protingi mūsų tautų sprendimai liudija ne tik apie likimų istorinį bendrumą, bet taip pat ir apie šiuolaikinių siekimų ir svajonių, apie geresnę ir saugesnę ateitį ir bendrumą“, - teigė jis.

Anot B. Komorowskio, laisvose ir demokratiškose šalyse netgi supainiotos iš prigimties tautinių mažumų problemos gali būti sprendžiamos geriau ir greičiau. „Aš labai norėčiau, kad abu mūsų parlamentai saugotų šiuos standartus tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, kad Lenkijos parlamentas rūpintųsi Lenkijos lietuviais ir Lietuvos parlamentas – Lietuvos lenkais. Ypač dabar, kai mūsų šalių įstojimas į Šengeno zona skatina dažnesniems abišaliams vizitams, lengvesniam keliavimui, bendradarbiavimui pasienyje“, - vylėsi pašnekovas.

Taip pat jis pabrėžė, kad verta galvoti apie bendrą pasididžiavimą istorija, apie bendrą integracijos patirtį ir visokių tautų Europoje artimą bendradarbiavimą, taip pat ir Vidurio Rytų Europoje. Verta atminti ir abiejų tautų Žečpospolitos daugelio tautų, daugelio kultūrų ir daugelio religijų tradicijas bei patirtį.

„Mes, lenkai ir lietuviai, galime Europai parodyti vieną iš seniausių ir įdomiausių demokratijos integracijos ir tolerancijos tradicijų, siekiančių 16 -ojo amžių. Kartu galime įnešti į besiintegruojančią Europą kraitį, kuris mums patiems suteikia savo vertės jausmą, tuo tarpu kitiems gali parodyti, jog mes nesame subrendusiais Vakarų demokratijos šalių vien tik nuskurdę giminaičiai“, - įsitikinęs B. Komorowskis.

Anot Lenkijos politiko, abiejų šalių bendru uždaviniu turi būti rūpinimasis mūsų bendrais kaimynais, ypač baltarusiais, kuriems dar netenka visiškai džiaugtis laisve ir pilna demokratija. Lenkija, Lietuva turi kartu rūpintis Europos Sąjungos forume tokia Europos kaimynystės politikos forma, kad Lenkijos-Lietuvos sienos netaptų nauja mūsų kontinento padalijimo linija. Kartu turime ir toliau nuosekliai remti taip labai artimą mūsų Ukrainą, jos kelyje į euroatlantiškas sandaras.

„Taip pat kartu turime atsakyti į klausimą, ką mes pasiūlysime, kaip energetinio solidarumo europietiškos politikos mūsų viziją ir kaip artimai bendradarbiaus mūsų parlamentai kartu dalyvaudami europietiškos teisės kūrimo procese, remiantis naujais instituciniais sprendimais, įgyvendinamais Lisabonos sutarties nustatymų pagrindu“, - teigė B. Komorowskis.