Tačiau tokių A. Markino norų įgyvendinimui kelią užkirto teisėjai – jie mano, kad dėl labai sunkių nusikaltimų anksčiau net keturis kartus teistas žudikas dar yra pavojingas, nors ir pastaruoju metu teigiama linkme keičia savo elgesį.

Taip Lietuvos apeliacinis teismas atsisakė patenkinti iki gyvos galvos nuteisto A. Markino prašymą jam skirtą kalinimo bausmę pakeisti į terminuotą laisvės atėmimą. Jeigu nuteistajam būtų pakeista bausmė, į laisvę jis galėtų išeiti 5-10 metų laikotarpyje.

„Nuteistajam paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė švelninama, jeigu šis asmuo atitinka nurodytus formalius reikalavimus (atliko daugiau nei dvidešimt metų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės) ir yra pakankamas pagrindas manyti, jog paskirtos bausmės tikslai bus pasiekti, paskyrus jam švelnesnę bausmę, – pažymėjo A. Markino prašymą išnagrinėjusi teisėjos Virginijos Liudvinavičienės pirmininkaujama teisėjų kolegija. – Vertinant nuteistojo asmenybės pavojingumą atskleidžiančius duomenis, jo požiūrį į padarytus nusikaltimus, būtina įsitikinti, kad toks asmuo yra padaręs pozityvias išvadas dėl įvykdytų nusikalstamų veikų, dėl savo elgesio ir sukeltų padarinių, yra motyvuotas laikytis įstatymų, gyvenimiškų tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis. Nors nuteistasis ir atitinka formalųjį šio instituto taikymo kriterijų (yra atlikęs daugiau nei dvidešimt metų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės),A. Markino motyvacija bei pastangos koreguoti savo elgesį šioje jam paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės vykdymo stadijoje, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra ilgalaikės, kad šiuo metu suteiktų pagrindą jam skirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę pakeisti švelnesne, terminuoto laisvės atėmimo bausme.“

Pasak teisėjų, A. Markinas yra atlikęs daugiau nei 23 m. laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės, tačiau bent šiuo metu nėra pagrindo spręsti, kad nuteistojo atlikta laisvės atėmimo bausmė jo elgesio ir mąstymo pokyčiams jau turėjo reikšmingos teigiamos įtakos, jog būtų galima teigti, kad, sušvelninus nuteistajam paskirtą bausmę, bausmės tikslai bus pasiekti.

Su žudiko asmens byla susipažinęs teismas nustatė, kad Pravieniškių kalėjime kalintis A. Markinas yra gavęs leidimą vykdyti individualią kūrybinę veiklą, tačiau jos nevykdo, anksčiau pataisos įstaigoje periodiškai dirbdavo, palaiko socialinius ryšius su artimaisiais, yra 11 kartų skatintas, galiojančių nuobaudų neturi. Jo pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika priskirta vidutinei, tačiau, anot teisėjų, vis tiek dar pakankamai aukšta.

Aleksandras Markinas
„Nuteistasis turi pašalinti arba reikšmingai sumažinti kai kuriuos kriminogeninius veiksmus, ypač susijusius su nusikalstamo elgesio priežastimis ir konfliktų sprendimo būdais, – pažymėjo teisėjai. – Nuteistasis turi kritiškai įvertinti jo socialinio tyrimo išvados duomenis ir dėti maksimalias pastangas, kad nuo jo priklausantys dinaminiai veiksniai, vertinant jo nusikalstamo elgesio riziką, sumažėtų ir leistų teismui manyti, jog ateityje, paleidžiant nuteistąjį į laisvę, neigiamai nuteistąjį apibūdinantys veiksniai bus eliminuotis, ir teismas bus tikras, kad nuteistasis nėra pavojingas visuomenei.“

Teismas pabrėžė, kad bausmės atlikimo metu A. Markinas 10 kartų buvo baustas įvairiomis drausminėmis nuobaudomis, tarp jo padarytų nusižengimų pasitaikė ir grubių pažeidimų – agresyvus elgesys, įstaigos administracijos reikalavimų nevykdymas, dėl ko jis buvo uždarytas į baudos izoliatorių.

„Nuobaudų ir paskatinimų dinamika rodo, kad nuteistojo pataisos procesas nebuvo nukreiptas tik teigiama linkme, – pažymėjo teisėjos V. Liudvinavičienės pirmininkaujama teisėjų kolegija. – Net ir gaudamas paskatinimus, nuteistasis pažeisdavo vidaus tvarką, dėl ko jam vėl buvo skiriamos nuobaudos. Teigiamo elgesio ilgesnį laiką nuteistajam išlaikyti nepavyko. Tik nuo 2019 m. antros pusės galima matyti nuteistojo pastangas savo elgesį koreguoti teigiama linkme.“

Griežčiausiomis sąlygomis kalėjęs A. Marakinas 2021 m. lapkritį buvo perkeltas kalėti kartu su kitais nuteistaisiais iki gyvos galvos.

„Iš nuteistojo A. Markino asmens bylos matyti, kad per bausmės atlikimo laikotarpį jo elgesys nebuvo nepriekaištingas, didžiąją dalį bausmės laiko nuteistojo elgesys buvo vertinamas tik patenkinamai, o paskatinimų ir nuobaudų santykis, jų dinamika leidžia teigti, kad nuteistojo elgesio korekcija bausmės atlikimo metu nebuvo nuosekli“, – teisėjai pažymėjo, kad šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog nuteistojo pažanga koreguojant savo elgesį išimtinai teigiama linkme vis dar nėra pakankama, tam reikalingas papildomas laikas.

Anot teismo, A. Markinas ne pirmą kartą atlieka laisvės atėmimo bausmę, jam anksčiau buvo taikytas ir lygtinis paleidimas, tačiau teismo jam parodyto pasitikėjimo nuteistasis nepateisino

„Šiuo metu laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę jis atlieka už kelių nusikalstamų veikų padarymą, tarp jų ir už labai sunkius nusikaltimus – 3 kvalifikuotus nužudymus ir 1 pasikėsinimą padaryti kvalifikuotą nužudymą, t. y. jis tyčia, elgdamasis žiauriai, sukeldamas didelį skausmą ir ypatingas kančias, kėsinosi nužudyti nukentėjusiąją, siekdamas paslėpti kitą nusikaltimą (išžaginimą), tačiau nusikalstamos veikos nebaigė, manydamas, kad ją nužudė, paliko įvykio vietoje, kur ją rado praeiviai; 2000 m. spalio 7 d. dėl savanaudiškų paskatų, itin žiauriai nužudė žmogų; 2000 m. spalio 11 d. nužudė žmogų; 2000 m. spalio 12 d. dėl savanaudiškų paskatų nužudė žmogų, – nurodoma A. Markinui priimtoje nepalankioje nutartyje.

– Šie nusikaltimai padaryti dėl savanaudiškų paskatų – siekiant apvogti nukentėjusiuosius, o pasikėsinimas nužudyti ir turint tikslą paslėpti nukentėjusiosios išžaginimą. Nuteistasis tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir už kelis plėšimus, kurių metu padarė nukentėjusiesiems įvairaus pobūdžio sveikatos sutrikdymus. Tokio pobūdžio nusikaltimai atskleidžia ženkliai didesnį nuteistojo A. Markino pavojingumą visuomenei, ir, nors tai jau buvo įvertinta nuosprendžiu A. Markinui skiriant bausmę, tačiau sprendžiant klausimą dėl nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo terminuoto laisvės atėmimo bausme, analizuojant nuteistojo asmenybę, jo elgesio pokyčius, bausmės poveikį nuteistajam, šios aplinkybės taip pat įvertintinos.“

Virginija Liudvinavičienė
Pasak teisėjų, A. Markinas, kalbėdamas apie savo problemines sritis, pasižymi pasyvumu, tikisi, kad jos išsispręs savaime, dėl įvykdytų nusikaltimų kaltę prisiima, tačiau ieško pateisinančių aplinkybių, daugiau kaltina savo jauną ir nebrandų amžių.

„Toks nuteistojo elgesys atskleidžia nepakankamai savikritišką požiūrį į savo veiksmus ir jų pavojingumą, rodo, kad nuteistojo kaltės jausmas negilus ir jis iki šiol pilnai nesupranta savo neteisėtų veiksmų padarinių“, – nurodė teismas.

Tuo metu A. Markinas aiškino, kad atlikdamas laisvės atėmimo bausmę kalėjime, jis 8 m. dirbo gamybos bare, taip pat užsiėmė kūrybine veikla, taip pat dabar vykdo individualią veiklą.

„Siekiu įgyti profesiją, kreipėiausi į profesinę mokyklą, tačiau nebuvau priimtas, nes pirmenybė suteikiama tiems nuteistiesiems, kurie atlieka terminuotą laisvės atėmimo bausmę“, – nurodė jis.

„Dėl to, ką padariau, gailiuosi, bet motyvų nerandu iki šiol“, – anksčiau kalbėdamas apie savo įvykdytus nusikaltimus yra sakęs A. Markinas.

Kai teisme buvo nagrinėjama jam iškelta baudžiamoji byla dėl labai sunkių nusikaltimų, A. Markinas nepripažino kaltės, tačiau vėliau, kai buvo įkalintas griežčiausiomis sąlygomis, savo poziciją pakeitė – prisipažino dėl visų padarytų nusikaltimų.

„Dar tikiuosi kada nors išeiti į laisvę“, – yra prisipažinęs žudikas.

Trakų rajone, Rubežiaus kaime gyvenęs A. Markinas per keletą 2000-ųjų spalio dienų vienose Vilniaus kapinių išžagino ir nužudė 54 metų Mariją Š., o pensininką Konstantiną B. bei lentvariškę Eleną B. peiliu itin žiauriai nužudė jų pačių butuose. Pastarosios moters kūną sužvėrėjęs žudikas išmetė pro penkto aukšto langą.

A. Markinas teigė, kad Eleną B. nužudė, nes ji grasino parašyti policijai pareiškimą, jog jis ją išžagino, nors iš tikrųjų moteris esą savo noru lytiškai santykiavo. Kitus du žmones jis teigė nužudęs norėdamas apiplėšti. Viena A. Markino aukų – prostitutė, kurią jis išžagino, liko gyva, nors buvo sunkiai sužeista – jai buvo suduoti 25 peilio dūriai (12 iš jų – į gerklę).

Išgyveno ir viena Lentvario gyventoja, kurią jis taip pat išžagino ir sunkiai sužalojo.

A. Markinas buvo sulaikytas, kai atsitiktinai jį troleibuse pastebėjo jauna policijos pareigūnė.

Pasodintas į tuometį Lukiškių kalėjimą A. Markinas buvo nustebinęs pareigūnus – jis pareiškė, jog yra nužudęs dar vieną žmogų, tačiau vėliau šios jo kalbos nepasitvirtino. Paaiškėjo, kad žudikas buvo išsiilgęs laisvės – norėjo, kad jį bent trumpam išvežtų iš kalėjimo.

A. Markinas anksčiau ne kartą buvo teistas už vagystes. Paskelbus amnestiją, 2000 metais jis išėjo iš įkalinimo įstaigos ir netrukus po to įvykdė sunkius nusikaltimus, už kuriuos dabar yra nuteistas kalėti iki gyvos galvos.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (12)