Lietuvos pirmininkavimas prasidėjo atidarymo renginiu Vienoje, pranešė Užsienio reikalų ministerija.

Ministerijos politikos direktorius ambasadorius Dalius Čekuolis, oficialiai pradėdamas Lietuvos pirmininkavimą, paragino ESBO dalyvaujančias valstybes pasinaudoti proceso "Helsinkis+40" politiniu potencialu ir siekti nuoseklios pažangos visais forumo veiklos aspektais.

Anot pranešimo, pirmininkavimo laikotarpiu Lietuva sieks atgaivinti derybas dėl 2011 metų Vienos dokumento dėl pasitikėjimo stiprinimo priemonių atnaujinimo, siekiant šį kertinį dokumentą pritaikyti prie naujų saugumo aplinkos poreikių.

Bus suaktyvintas ESBO darbas šaulių ginklų ir konvencinės amunicijos problematikos klausimais, taip pat siekiama didesnės pažangos įgyvendinant ESBO politinių ir karinių saugumo aspektų elgesio kodeksą.

Lietuva skatins ESBO nuosekliai prisidėti padedant valstybėms įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl moterų, taikos ir saugumo ir dėl masinio naikinimo ginklų nepatinimo.

Gegužės mėnesį Lietuvos kvietimu Saugumo bendradarbiavimo forume lankysis JT Saugumo Tarybos 1540 komiteto pirmininkas.

Saugumo bendradarbiavimo forumas yra ESBO sprendimų priėmimo formatas, kuriame svarstomos pasitikėjimo priemonės ir kiti projektai, stiprinantys saugumą, atvirumą ir pasitikėjimą tarp valstybių politinėje ir karinėje srityje.

Forumo veikoje dalyvauja 57 valstybės. Procesas "Helsinkis+40" buvo pradėtas ESBO valstybių ministrų 2012 metų gruodžio mėnesį Ministrų tarybos susitikime Dubline.

Jo esmė – politinio postūmio suteikimas ESBO veiklos stiprinimui visose dimensijose kuriant prielaidas ESBO saugumo bendrijai.

Lietuvos pirmininkavimas Saugumo bendradarbiavimo forume tęsis iki 2013 metų rugsėjo mėnesio.