Teigiama LAT nutartyje, kuri priimta rugpjūčio 28 dieną, kasaciniame skunde nekeliami teisės klausimai, kurie atitiktų bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus.

„Pažymėtina, kad kasaciniame skunde nepakanka nurodyti tik byloje keliamą teisės klausimą, tačiau yra reikalinga pagrįsti ypatingą jo svarbą vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Tačiau kasacinio skundo argumentai nepagrindžia, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė skunde nurodytas teisės normas, kad toks šių normų aiškinimas turi esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui ir galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo priėmimui“, – tvirtinama LAT nutartyje.

LAT asociacijos „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ atstovai prašė panaikinti žemesnių instancijų teismų nutartis, kuriomis asociaciją nutarta likviduoti.

ELTA primena, kad vasario 20 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai paskelbė patenkinantys prokuratūros prašymą civilinėje byloje likviduoti asociaciją „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“. Toks sprendimas priimtas, nustačius, kad asociacija veikė prieš Lietuvos interesus, skelbė melagingą informaciją apie neva neteisėtus rinkimų rezultatus Lietuvoje. Taip pat teismas pažymėjo, kad asociacija veikla prieštarauja jų skelbtiems tikslams.

Į teismą dėl „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ kreipėsi Generalinė prokuratūra, kuri prašė likviduoti minėtą asociaciją kaip neteisėtai įsteigtą.

Prokuratūra įsitikinusi, kad asociacija savo veiksmais propaguoja karą ir smurtą, autoritarinį valdymą, veikia dėl kitų valstybių interesų, kurie yra priešingi Lietuvos valstybės interesams, neatitinka teisėtumo reikalavimų, asociacijos veikla priešinga Konstitucijai.

Prokuratūra prašė likviduoti asociaciją ir atsižvelgiant į jos vadovės Erikos Švenčionienės viešus pasisakymus, kuriais ji, teisėsaugos vertinimu, menkino Lietuvą, kritikavo šalies narystę Europos Sąjungoje, tvirtino, kad rinkimai Lietuvoje negalioja, neigė okupaciją, pateisino trėmimus.

Asociacijos atstovai nesutinka su teisėsaugos pozicija ir tikina siekiantys taikos, o kalbėdami apie situaciją Lietuvoje, Rusijos karą prieš Ukrainą, tiesiog naudojasi žodžio laisve.

Vilniaus regiono apylinkės teismo sprendimas likviduoti asociaciją „Tarptautinis geros kaimynystės forumas“ jos narių buvo apskųstas Vilniaus apygardos teismas, tačiau šis atmetė skundą. Vėliau asociacijos atstovai pateikė skundą LAT.

„Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ vienu steigėju laikomas už šnipinėjimą Rusijos naudai laisvės atėmimo bausmę atliekantis Algirdas Paleckis. Asociacijos veikloje be E. Švenčionienės dalyvauja už korupciją teistas buvęs „Vilniaus vandenų“ vadovas Darius Norkus, Mindaugas Ramoška, vilnietis Kazimieras Juraitis, Vilniaus rajono gyventojas Dmitrijus Glazkovas.

Ši asociacija į teisėsaugos akiratį pateko po jos atstovų apsilankymo Rusijoje, kur jie dalyvavo susitikimuose su Kremliaus politikais, surengė spaudos konferenciją, joje reiškę abejones dėl Lietuvos valdžios išrinkimo teisėtumo.

Anksčiau „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ vadovė E. Švenčionienė su bendražygiais lankėsi Baltarusijoje, ten susitiko šalies autoritarinių vadovu Aliaksandru Lukašenka.

Teisėsauga atlieka du su asociacijos veikla susijusius ikiteisminius tyrimus. Vienas jų vykdomas dėl galimo padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, kitas – dėl „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ steigimo dokumentų, ant kurių yra atsiradęs A. Paleckio parašas.