Į DELFI kreipęsis skaitytojas papasakojo, kad darbdavys nesutinka suteikti papildomų laisvadienių pabūti su vaikais, nes jis yra išsiskyręs. Tuo metu kitam darbuotojui dėl jų teko ilgai kovoti teisme – darbdaviui atrodė, kad jam, kaip ne biologiniam vaiko tėvui, jie nepriklauso.

Specialistai sutaria: patikrinti, ar darbuotojai iš tikrųjų augina vaikus, yra sudėtinga. Dažniausiai apie tai sprendžiama iš gimimo liudijimų ir santuokos arba ištuokos dokumentų. Dėl to be lengvatų gali likti išsituokę, bet vaikais besirūpinantys darbuotojai, o jomis piktybiškai naudotis – tie, kurie atžalų akyse neregėję.

Lengvatos auginantiems vaikus

Darbo kodeksas numato 35 dienų minimalias kasmetines atostogas darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

Auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų, suteikiama 1 papildoma poilsio diena per mėnesį, o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų, – 2 dienos per mėnesį. Laisvas pusdienis pirmąją mokslo metų dieną priklauso ir vieną moksleivį iki 12 metų auginantiems darbuotojams.

Be to, dirbantys tėvai moka mažesnius mokesčius – Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatyme numatyta, kad už kiekvieną vaiką jų pajamoms taikomas 60 eurų papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (PNPD).

Išsiskyrei – laisvadienių negausi

Į DELFI kreipęsis dviejų vaikų tėvas buvo nemaloniai nustebintas, kai Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (VA VPK) atsisakė jam suteikti papildomas laisvas dienas. Sprendimas motyvuotas jo skyrybomis ir tuo, kad vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su mama.

„Skyrėmės bendru sutarimu, be kita ko, sutarėme, kad be apribojimų galėsiu matytis su vaikais. Vasarą, per moksleivių atostogas, su jais būnu beveik kasdien. Mokslo metų metu matomės rečiau, tačiau vis tiek su jais stengiuosi praleisti kiekvieną savaitgalį“, – pasakojo skaitytojas Modestas (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi).

Jis norėtų dažniau matytis su vaikais, tačiau savaitgaliais, kai tai padaryti paprasčiau, dažnai budi.

„Man atrodo, tokia tvarka yra labai neteisinga. Juolab, kad ir mokesčių lengvata po skyrybų man buvo panaikinta. Nors prie vaikų išlaikymo ir auklėjimo prisidedu ne ką mažiau“, – kalbėjo pareigūnas.

Beje, VA VPK kolektyvinėje sutartyje numatyta, kad laisvadienis suteikiamas darbuotojams, kurie „augina (turi)“ vaikus. Tai yra, kaip pagrindas laisvadieniui nurodomas ne tik vaikų „auginimas“, bet ir jų „turėjimas“.

Komisariato atstovai neatsakė, kodėl išsiskyrusiam pareigūnui nesuteiktas laisvadienis ir ar tai neprieštarauja kolektyvinei sutarčiai – esą to negalima padaryti nežinant apie kokį konkretų asmenį kalbama.

Svetimas vaikas šeimoje – ne vaikas?

Kiek kitokioje situacijoje atsidūrė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) darbuotojas. Darbovietė jam taip pat atsisakė suteikti laisvadienį.

Sprendimas motyvuotas tuo, kad nors darbuotojo šeimoje yra du vaikai, tačiau vienam iš jų jis nėra biologinis tėvas – tai sutuoktinės vaikas iš kitos santuokos, kurio jis nėra įvaikinęs.

Dar 2012 m. priimtą FNTT sprendimą nesuteikti papildomo laisvadienio darbuotojas apskundė teismui. Tik šių metų kovą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog jis buvo neteisėtas.

Nutartyje teismas aiškina: sprendžiant, ar darbuotojas turi teisę pasinaudoti lengvata, turėjo būti atsižvelgiama į faktinę situaciją. O būtent į tai, kad šeimoje faktiškai auga du vaikai iki dvylikos metų. Abiem vaikais jis rūpinasi vienodai, skiria tiek pat dėmesio ir laiko. Taigi, laikytina, kad jis yra darbuotojas, auginantis du vaikus iki dvylikos metų ir jam taikytinos lengvatos.

Piktnaudžiaujančių niekas netikrina

VDI Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Irina Janukevičienė pripažino, kad praktikoje pasitaiko keblumų, kaip vertinti, ar darbuotojai augina vaikus ir ar jiems priklauso papildomi laisvadieniai.

„Nėra nei pareigos, nei būdų patikrinti, ar darbuotojai tikrai augina vaikus. Laikoma, kad sudarydami darbo sutartį darbdaviai ir darbuotojai elgiasi sąžiningai, laikosi protingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principų“, – sakė I. Janukevičienė.

VDI atstovai taip pat paaiškino, kad išsiskyrusiems darbuotojams laisvadieniai gali būti skiriami atsižvelgiant į tai, kas ir kaip faktiškai augina vaikus, kam teismas yra priteisęs vaiko priežiūrą.

„Jei tėvas arba mama negyvena kartu ir tik moka vaikui alimentus, tada jam arba jai laisvadienis nepriklauso. Jei vaiko priežiūra priteista abiem – pavyzdžiui, po 2 savaites kiekvienam iš tėvų, – , tada mamadienis arba tėvadienis darbuotojui priklauso“, – komentuoja VDI ir rekomenduoja kreiptis į inspekcijos teritorinį skyrių jei dėl to kiltų ginčas su darbdaviu.

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė pabrėžė, kad mokesčių lengvata dėl PNPD gali naudotis darbuotojai, auginantys, o ne tiesiog turintys vaikų. Lengvata taikoma neatsižvelgiant į tai, ar augina santuokoje, ar nesusituokę.

„Aplinkybė, kad susituokę tėvai vaiką augina kartu, yra preziumuojama. Vaikus kartu auginantys tėvai darbdaviui turėtų pateikti tik prašymą taikyti PNPD ir vaikų gimimo liudijimus (kopijas). Kai vaiką augina nesusituokę asmenys, jo auginimo aplinkybė įrodinėjama ir kitais dokumentais, pvz., Gyventojų registro tarnybos, pastatą eksploatuojančios ar kitos įstaigos pažymomis apie šeiminę padėtį, šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą ir datą“, – aiškina R. Virvilienė.

VMI duomenimis, 2014 m. 502 tūkst. pasinaudojo PNPD lengvatomis, kurių bendra suma 36,3 mln. eurų.

Personalo valdymo profesionalų asociacijos projektų vadovės Renata Starkienės patvirtino, kad darbdaviams paprastai užtenka gimimo liudijimo kopijų.

„Įmonės vadovaujasi nuostata, kad dėl mokėtinų mokesčių atsakingas pats darbuotojas. Jis deda parašą ir pats atsakys, jeigu netiksliai informaciją bus pateikęs mokesčių inspekcijai“, – aiškino R. Starkienė.

Pasak jos, papildomų įrodymų reikalaujama, kai darbuotojai teikia prašymą prailgintoms 35 dienų kasmetinėms atostogoms: „Tai gali būti teismo sprendimas dėl ištuokos, kuriame įrašyta ir kuriam iš tėvų priskiriama vaikų priežiūra, taip pat sprendimas dėl gyvenimo skyrium. Jei vaikai auginami nesusituokus, papildomai netikrinama, ar darbuotojas tikrai gyvena ir augina vaikus vienas“.

Kiti DELFI kalbinti personalo specialistai neoficialiai teigė, kad praktiškai neįmanoma patikrinti, ar darbuotojai piktybiškai nesinaudoja lengvatomis.