Šiai komisijai vadovaus savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis, joje iš politikų taip pat dirbs jo pavaduotojas Andrius Palionis, tarybos narys, architektas Jonas Audėjaitis ir V. Matijošaičio sūnus, verslininkas Šarūnas Matijošaitis – visi valdančiųjų „Vieningo Kauno“ atstovai. Komisijoje taip pat dirbs savivaldybės administracijos darbuotojai.

Pasak savivaldybės atstovų, komisija bus rekomendacinio pobūdžio ir svarstys klausimus, kurie per skubėjimą nebūna tinkamai sprendžiami. Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo Nerijaus Valatkevičiaus teigimu, savivaldybė vien šiemet yra gavusi apie 200 prašymų ir paklausimų, kai savivaldybė turi duoti sutikimą, o tai rodo, jog egzistuoja tokios komisijos poreikis.

„Nebūtume ir darę tos komisijos, jeigu einant per miestą visi praeities statiniai nebadytų kiekvienam šiek tiek išmanančiam urbanistiką ir taisykles, pagal ką turi vystytis miestas, akis: ant šaligatvio namai pastatyti, aukštingumas – beprotiškas, ir panašiai“, – posėdyje aiškino meras V. Matijošaitis.

Tarybos narys J. Audėjaitis posėdyje pabrėžė, jog šios komisijos sudarymas nepakeis jokių iki šiol galiojusių tvarkų, tačiau padės išvengti klaidų.

„Ši komisija yra sudaryta su vienu labai aiškiu tikslu ir noru gilintis į klausimus, kurių tikrai Kauno mieste šiandien dienai yra labai daug ir matome, kad per tą kiekį atsiranda ne viena, ne antra ir ne trečia klaida. Norisi, kad tų klaidų būtų kaip galima mažiau, kad komisija gebėtų įsigilinti į mieste vykstančius statybos urbanistinius klausimus ir padėtų koordinuoti tarp savivaldybės administracijos padalinių šiuos klausimus taip, kad ateityje šių klaidų nebūtų“, – sakė jis.

Šiemet liepą savivaldybės taryba vienbalsiai priėmė sprendimą dėl sutikimo neišlaikyti kai kurių atstumų statant naują viešbutį vietoje vaiduokliu pramintos nebaigtos „Britanikos“, tačiau jau rugsėjį šis sutikimas buvo sustabdytas. Tuomet teigta, jog su sprendimu buvo paskubėta, o vėliau gauta aplinkinio verslo skundų dėl tokio sprendimo.

Dėl šio sprendimo naujojo viešbučio statytojai su savivaldybe bylinėjasi teisme.

„Sprendimų ši komisija nepriima jokių. Ji tik rekomendacinio pobūdžio ir nieko daugiau“, – posėdyje pabrėžė J. Audėjaitis.

Tuo tarpu opozicinės Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovai stebėjosi, kad urbanistinius klausimus spręs politikai.

„Ką čia veikia tarybos nariai? Ir jeigu tarybos nariai, tai kodėl nėra iš opozicijos nieko?“ – klausė Vygantas Gudėnas.

Jis taip pat svarstė, ar visi komisijoje dirbsiantys asmenys turi tinkamą išsilavinimą spręsti urbanistinius klausimus.

Edita Gudišauskienė teigė, jog nėra aišku, kaip vyks sprendimų priėmimas įsteigus šią komisiją ir pastebėjo, jog komisija teiks pasiūlymus jos nariams – merui ir administracijos direktoriui.

Kauno meras V. Matijošaitis kontroliuoja „Vičiūnų“ grupę, kuriai vadovauja jo sūnus Š. Matijošaitis. Viena iš šios grupės įmonių „Kauno saulėtekis“ Kauno centre stato verslo centrą „Magnum“.

Rugpjūtį Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad V. Matijošaitis ir kitas taryboje esantis jo sūnus Dainius Matijošaitis, balsuodami dėl specialiųjų planų keitimo, supainiojo viešus ir privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko žiniasklaidai paskelbus, jog Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio bei Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiųjų planų korektūrai pritaręs V. Matijošaitis gali turėti asmeninių interesų dėl jo ar šeimos turimo nekilnojamojo turto šiose teritorijose.

LRT Tyrimų skyriaus teigimu, draustinio buferinėje zonoje bendrovė „Vici Investments“, kurios vienintelis akcininkas – V. Matijošaitis, įsigijo žemės ir prieš pat tarybos sprendimą užregistravo mažiausiai 15 sklypų. Šios bendrovės direktorius yra Š. Matijošaitis.

Pasak LRT, tame pačiame posėdyje taryba nusprendė mažinti ir Kauno Vičiūnų vandenvietę, o kaip tik šioje teritorijoje, LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, V. Matijošaičio sūnus Š. Matijošaitis turi nekilnojamojo turto.

V. Matijošaitis prielaidas apie galimus jo šeimos verslo interesus draustiniuose vadino absurdiškomis, nes jo sūnaus valdomos kompanijos sklypai yra šalia draustinio ir jokių plano pakeitimų jiems, jo teigimu, nereikėjo.

Kuriamos komisijos nuostatose numatyta, jog ji nagrinės klausimus, susijusius su miesto teritorijos naudojimu, plėtra, investicijų pritraukimu, teiks išvadas, pasiūlymus ir rekomendacijas, tarybai, merui ir administracijos direktoriui.

Ji, be kitų dalykų, nagrinės pasiūlymus dėl urbanistinių konkursų organizavimo ir jų sąlygų, svarstys atvejus, kai statyba numatoma arčiau sklypo ribos nei numato teisės aktai.

Komisijos nariai nusišalins nuo klausimų, su kuriais yra susiję.