Ekspertai neatmeta, kad siedamas ataką prieš Krymo tiltą ir susitarimą dėl ukrainietiškų grūdų išgabenimo, surengęs parodomąją ataką prieš Ukrainos civilinę ir energetikos infrastruktūrą, agresorius siekia per Vakarus daryti įtaką Ukrainos sprendimų priėmėjams.

„Tačiau efektas gavosi atvirkštinis – Vakarai pasirengę sukurti pilnavertę Ukrainos oro gynybos sistemą ir žengia pirmus žingsnius“, – rašo jie.

Agresorius paskelbė, kad mobilizacija netrukus bus baigta, nes neva mobilizuotųjų skaičius artėja prie užsibrėžto skaičiaus.

„Atsižvelgiant į katastrofišką mobilizuotųjų aprūpinimą, parengimą, nuotaikas visuomenėje ir sudėtingą ekonominę Rusijos situaciją, tai būtų racionalus žingsnis. Tačiau rusai niekad racionalumu nepasižymėjo, tad labiau tikėtina, kad tai siekis nuiminėti įtampą Rusijos visuomenėje“, – mano jie.

Sieks prikaustyti pajėgas?

Į Baltarusiją atvyksta pirmieji ešelonai su rusų reguliariais vienetais, kurie skirti didinti rusų grupuotę prie šiaurinės Ukrainos sienos. Tikėtinas jų veiksmų eigos variantas žiemos laikotarpiu – riboto masto operacijos pasienyje, siekiant prikaustyti ukrainiečių pajėgas prie Kyjivo.

Tuo pačiu pasirodė informacija, kad Maskvoje suiminėjami ir/ar verbuojami atvykėliai iš kitų miestų, nelegaliai čia besidarbuojantys asmenys iš Vidurinės Azijos ar net benamiai.

„Daug gandų, tačiau neatmestina, kad agresorius gali bandyti išnaudoti tokį resursą savo mobilizacinėms spragoms užpildyti. Ypač tai liečia nelegaliai Maskvoje dirbančiuosius asmenis iš Vidurinės Azijos. Yra formali galimybė užsienio piliečiams jungtis prie karo prieš Ukrainą, be to, visi prisimename rusų svajones apie savo svetimšalių legioną. Okupantų gretose jau yra fiksuoti kareivos iš taip vadinamos „Nepriklausomų valstybių sandraugos“, – rašo karybos žinovai.

Dėl prasto aprūpinimo, parengimo ir neadekvačiai spartaus siuntimo į frontą, mobilizuotųjų tarpe, pabrėžia jie, tvyro įtampa.

Karas Ukrainoje

Užpraeitą savaitę prasidėjo nestatutiniai santykiai ir pavienės mirtys – mokymų metu, savižudybės. Praėjusią savaitę situacija dar labiau komplikavosi – Belgorodo srityje mobilizuotieji susišaudė, atsargiausiais vertinimais nužudyta 11 ir sužeista 15 karių. Kitaip sakant – būrys „minus“ dar neatvykus į frontą. Rusai paskelbė, kad šaudė „teroristas“ ne Rusijos pilietis.

„Tad štai jums ir „svetimšalių legionas“, – ironizuoja ekspertai.

Jų teigimu, Rusijos karinė pramonė turi didelių problemų. Pareiškimas, kad per 3 metus bus atgaivinti ir modernizuoti 800 visom prasmėm pasenusių tankų T62, esą yra puiki to iliustracija.

Telkia pajėgas puolimui

Komentuodami padėtį fronte ekspertai pabrėžia, kad agresorius pusantros dienos intensyviai atakavo Ukrainos civilinius objektus ir energetikos sistemą.

Esą jis pasiekė tik trumpalaikį techninį efektą – energetikos sistema atkuriama.

„Tačiau, kaip minėta, geopolitine prasme tokie veiksmai buvo kontrproduktyvūs. Tikėtina, atsakydami ukrainiečiai pastangas koncentravo Belgorodo sityje – atakuota energetikos infrastruktūra bei „Rossgvardijos“ bazė“, – teigia jie.

Ukrainiečiai rengiasi Svatovės miesto puolimui ir telkia pajėgas į šiaurės vakarus, vakarus ir pietvakarius nuo miesto. Tikėtina, siekiant atitraukti dalį agresoriaus pajėgų ir įgalinti artileriją efektyvia ugnimi atakuoti kelią Troickė – Svatovė, ukrainiečiai suaktyvino atakas Peršetravenės – Kotliarivkos ruože.

Savaitės pabaigoje pavyko pasiekti taktinę sėkmę, tačiau dėl manevrinių vienetų ugnies galios ir manevro trūkumo ne visur pavyksta įsitvirtinti. Agresorius kontratakuoja.

Pauzę galima paaiškinti

Vertinimas: ukrainiečiai sugriovė agresoriaus gynybos sistemą rytiniame Oskilo krante, o taktinių veiksmų visuma artina prie artimiausio operacinio tikslo – placdarmo Svatovės puolimui suformavimo.

Neatmestina, kad užsitęsusi ukrainiečių puolamųjų veiksmų pauzė susijusi su bandymu spręsti problemas prie Bachmuto.

Tuo sėkmingai naudojosi agresorius. Jis ne tik rengiasi gynybai, bet ir perėjo į aktyvias atakas Ternų – Torskės ruože, bei sugebėjo pastumti „niekieno žemę“ sau naudinga linkme. Tai ne tik komplikuoja ukrainiečių pastangas judėti link Kreminos, bet ir grasina Svatovės puolimui besiruošiančios grupuotės pietiniam flangui.

Vertinimas: užsitęsusi ukrainiečių taktinė pauzė artina agresorių prie iniciatyvos perėmimo.

Labai tikėtina, kad Lisičiansko sektoriuje veikiančių pajėgų aktyvumas tiesiogiai priklauso nuo Kreminos sektoriuje veikiančių ukrainiečių aktyvumo.

Be aktyvių ir sėkmingų veiksmų šiauriniame Siverskyj Doneco krante šturmuoti gerai parengtą Lisičiansko gynybą ukrainiečiams kainuotų per brangiai.

Ir čia agresorius naudojasi taktine pauze – pastūmė „niekieno žemę“ Verchnokamjankoje bei įnirtingai atakuoja Spirnę. Ukrainiečiai sėkmingai ginasi.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Karas Ukrainoje

Nepaisydamas didžiulių nuostolių agresorius nedideliais žingsneliais stumiasi kelyje Horlivka – Bachmutas ir plečia savo placdarmą į pietus nuo Bachmuto. Ukrainiečiai ne tik ginasi, bet ir vykdo sėkmingas kontratakas, tačiau tendencijos tai kol kas nepakeičia.

Panašu, agresorius ieško išmanesnių būdų šturmuoti Bachmutą nei frontalinėmis atakomis. Jo pastangos susikurti placdarmą Bachmuto Ivanhrado – F. Maksymenkos gatvėse rodo jo siekį perskelti ukrainiečių gynybą mieste ir įgalinti rytuose veikiančią savo grupuotę veikti efektyviau. Ukrainiečiai tokias atakas atmušė.

Vertinimas: agresoriaus taktinių laimėjimų visuma priartina prie artimiausio operacinio pasiekimo – sąlygų Bachmuto puolimui sudarymo.

Veiksmai intensyvesni

Centre agresorius suintensyvino savo veiksmus. Marijinkos ruože jo bandymai apeiti įtvirtintą rajoną iš pietryčių baigėsi nesėkme.

Maža to, ukrainiečiai čia kontratakavo ir pasigerino savo taktinę padėtį. Tuo tarpu Pervomaiskėje – Vodianėje – Opytnėje agresorius turi taktinę sėkmę. Avdijivkos ruože savaitės pabaigoje suaktyvėjo ukrainiečiai. Jie kontratakomis pastūmė agresoriaus pozicijas prie Veselės – Kamjankos.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Zaporižios sektoriuje tradiciškai vyko lokalūs susidūrimai Vuhledaro ruože.

„Galima teigti, kad šią savaitę sėkmingesni buvo ukrainiečiai, nes sugebėjo pastumti rusų pozicijas prie Novomychailivkos. Agresorius ir toliau laukia ukrainiečių puolimo.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Iki savaitės pabaigos Beryslavo sektoriuje vyko kova už iniciatyvą. Agresorius atakomis bandė pastumti ukrainiečių pozicijas nuo Nova Kamjankos ir Suchyj Stavoko, tačiau šie bandymai baigėsi nesėkme.

Ukrainiečiai kontratakavo Bruskinskės – Sadoko ir Pjatichatkų – Suchanovės ruožuose.

Panašu, ukrainiečiams pavyko rusams primesti savo mūšio ritmą, agresorius vėl perėjo į gynybą.

Pasirodžiusią informaciją apie ukrainiečių didelio masto puolimą link Mylovės reikėtų vertinti atsargiai, kadangi agresorius jau ne kartą skelbė apie „puolančias fašistų ordas, kurias sėkmingai sunaikino.“

Vertinimas: iniciatyvą turi ukrainiečiai.

Snihurivkos sektoriuje vyravo lokalūs susidūrimai, gandai apie prasidėjusį miesto šturmą nepasitvirtino.

Ukrainiečių aktyvumas tiesiogiai priklauso nuo situacijos Bersylavo sektoriuje. Ukrainiečių placdarmas Bezimenėje – Suchyj Stavoke – Andrijivkoje yra per siauras ir apšaudomas orkų artilerijos ugnimi, todėl jo neišplėtus operacijos Snihurivkos link mažai tikėtinos.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Chersono sektoriuje tęsiasi lokalūs susidūrimai Ternovyj Podų ir Pravdinės ruožuose. Didelių pakitimų nėra.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Taupo raketas, bet ne dronus

Pasak ekspertų, atakomis prieš Ukrainos energetikos sistemą ir civilius objektus Rusija panaudojo apie 150 raketų.

Didžioji dalis jų iš strateginių bombonešių leidžiamos ne pirmos jaunystės Kh55 ir modernesnės Kh105. Taip pat naudotos iš laivų leidžiamos „Kalibr“ raketos. Apie 50 proc. jų ukrainiečiai numušė.

Atsižvelgiant į tai, kad iš įvairių pusių atakuota išimtinai civilinė ir energetinė infrastruktūra visoje šalyje (oro gynybos prioritetas – kariniai taikiniai) rezultatas vertintinas kaip geras.

Taupydami raketas rusai antrą atakos dieną sumažino smūgius raketomis ir padidino smūgių iranietiškais dronais savižudžiais kiekį.

Trečią dieną atakos vykdytos beveik išimtinai šiais dronais. Tai atsiliepė ir jų nuostoliams – trečiadienį sunaikintas didžiausias jų kiekis, t.y. 33.

Lyginant su už praeita savaite, sunaikintų rusų karinių dronų skaičius išaugo 1,6 karto (71 ir 118).

Viešoje erdvėje pasirodė informacija, kad savaitės viduryje Maskvą pasiekė dar viena dronų siunta iš Irano.

Per pusę sumažėjo šarvuotos technikos nuostoliai (267 ir 128). Tai galima būtų aiškinti tuo, kad dėl pralaimėjimų ir netekčių, kontaktinėje linijoje liko mažiau rusų šarvuotos technikos.

Kita vertus, Svatovės ir Beryslavo sektoriuose nevykstant didelių ukrainiečių puolamųjų operacijų, mūšiai įgauna pozicinį pobūdį. Šią prielaidą patvirtina ir rezultatyvesnis ukrainiečių artileristų darbas, daugėja laimėtų artilerijos dvikovų (80 ir 90).

Praėjusią savaitę daugiausia artilerijos nuostolių padaryta Bachmuto sektoriuje. Gali būti, kad ukrainiečių artileristų dėka pavyko nežymiai padidinti rusų gyvosios jėgos nuostolius (2390 ir 2500).

Ukrainiečiai pereis į gynybą?

Karo ekspertai prognozuoja, kad artimiausiu metu pamatysime praktinę agresoriaus bandymo susieti ataką prieš Krymo tiltą su susitarimu dėl ukrainietiškų grūdų išvežimo išraišką.

Neatmestinos intensyvios atakos iranietiškais dronais savižudžiais prieš Odesos jūrų uosto infrastruktūrą.

Jie mano, kad rusai senkantį raketų arsenalą greičiausiai sieks papildyti gamindami senesnės kartos raketas, kurios nereikalauja aukštų vakarietiškų technologijų.

Jei ukrainiečiams pavyks puolimo operacijomis įgalinti savo artileriją efektyvia ugnimi atakuoti kelią Troickė– Svatovė, ukrainiečiai gali pradėti puolimą Svatovės link.

Ekspertai taip pat neatmeta, kad Kreminos ir Lisičiansko sektoriuose ukrainiečiai gali pereiti į gynybą.

„Nepaisant to, kad agresoriui iki galo nepavyko susikurti tvaraus placdarmo palei kelią Horlivka – Bachmutas, neatmestina, kad ateinančią savaitę gali prasidėti Bachmuto miesto šturmas iš pietryčių. Tikėtina, kad atvykus ukrainiečių pastiprinimui, rusų galimybė kažką pasiekti gali būti praleista. Didėjantis ukrainiečių artilerijos efektyvumas šiame sektoriuje yra pirmas signalas orkams“, – rašo jie.

Ekspertai mano, kad savaitės pabaigoje gali prasidėti suaktyvėjimas Zaporižios sektoriuje, kur veiksmų iniciatyva gali nebūtinai priklausyti ukrainiečiams (pvz.: preventyvus agresoriaus smūgis).

Kokio jis bus masto, priklausys nuo ukrainiečių sėkmės suardant agresoriaus logistinę sistemą jo gynybos gilumoje.

„Tikėtina, kad pietų flange abi pusės intensyvins manevrinių vienetų operacijas, siekdami pasigerinti savo padėtį kontaktinėje linijoje ir perimti iniciatyvą į savo rankas“, – rašo jie.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (6)