Prisistatydamas iš Seimo tribūnos šis Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio pateiktas kandidatas į VTEK pirmininko pareigas, akcentavo VTEK sprendimų nepriklausomumą, objektyvumą.

Anot E. Sakalausko, artimiausiu metu VTEK laukia nemažai iššūkių ir darbų.

„Tai yra Privačių interesų registro kūrimas, kuris turi būti baigtas 2020 metų sausio 1 d., taip pat nuolatinis valstybinių institucijų veiklos stebėjimas, kaip įgyvendinamos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos, neteisėtų lobistinių procesų tyrimas“, - sakė E. Sakalauskas.

Artimiausiu metu kandidatas vadovauti VTEK ketina susitikti su frakcijomis. Seimo posėdyje E. Sakalausko paskyrimą VTEK pirmininku planuojama svarstyti gegužės 29 d.

Pernai lapkritį E. Sakalauskas buvo paskirtas VTEK nariu. Anksčiau vadovauti VTEK buvo siūlyta Virginijaus Kanapinsko kandidatūra, tačiau ji nesulaukė Seimo pritarimo.

E. Sakalauskas Lietuvos policijos akademijoje (dabartiniame Mykolo Romerio universitete) 1993 m. įgijo teisės mokslų bakalauro laipsnį, 1995 m. - teisės mokslų magistro laipsnį.

VTEK yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją.

VTEK sudaroma iš penkių narių. Jie skiriami iš nepriekaištingos reputacijos, aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip penkerių metų darbo stažą turinčių Lietuvos Respublikos piliečių. VTEK narys yra valstybės pareigūnas. VTEK nario kadencijos trukmė - penkeri metai.

VTEK pirmininką iš šios komisijos narių Seimo Pirmininko teikimu skiria Seimas.