Pripažino sulaukęs pasiūlymų užimti kitas pareigas

Nacionalinė mokėjimo agentūra politikų dėmesio centre atsiduria beveik po kiekvienų rinkimų. Ši įstaiga skirsto Europos Sąjungos paramą ūkininkams ir jos vaidmuo žemės ūkio sektoriuje – didžiulis. Kaip tik dėl to šios įstaigos vadovo kėdėje ministrais tapę politikai dažnais atvejais nori matyti sau artimus žmones.

Panašu, kad dabartinis įstaigos vadovas A. Muzikevičius taip pat gali netekti savo pareigų. Viešojoje erdvėje Žemės ūkio ministerija transliuoja poziciją, kad nėra patenkinta vadovo darbu ir negaili jam priekaištų.

Tuo metu pats A. Muzikevičius iš ministro K. Navicko teigia patiriantis mobingą ir dėl to jis kreipėsi į premjerę Ingridą Šimonytę.

Pats ministras aiškina, kad jam dėl A. Muzikevičiaus veiklos kyla daug abejonių, dėl to laikosi pozicijos, kad pradėti trys tarnybinės veiklos tyrimai yra pagrįsti.

Susisiekus A. Muzikevičius sutiko pasidalinti, kaip, anot jo, atrodo jo patiriamas mobingas.

Delfi jis teigė sulaukęs raginimų iš ministerijos palikti postą nelaukiant, kol formaliai pasibaigs jo kadencija. O kad vadovui būtų lengviau apsispręsti, esą jam buvo siūlomos kitos pareigos.

A. Muzikevičius Delfi teigė jau prieš kurį laiką sulaukęs kvietimo palikti NMA.

„Pirmiausia gavau pasiūlymą trauktis iš užimamų pareigų, man nesutikus, pažeidžiant teisės aktus, vertinta mano tarnybinė veikla (pažeidus terminus, procedūras, man nedalyvaujant, nevykdant metinio pokalbio, įvertinimas neigiamas, pasiūlytos žemesnės pareigos, tokį vertinimą vėliau panaikino komisija). Vilkintas finansavimo skyrimas NMA (paskirtas tik gegužės mėnesį, o tai turėjo įtakos galimybei laiku atsiskaityti su išorės tiekėjais, strigo informacinių sistemų paruošimas naujajam finansiniam periodui, neturėjome galimybės laiku organizuoti viešųjų pirkimų, kelti žmonėms algas).

Sąmoningai skelbiama ŽŪM tinklalapyje tikrovės neatitinkanti ir įtaką mano reputacijai daranti informacija, o ją paprašius panaikinti tai nėra padaroma. Per savaitę pradedami net keli tarnybiniai tyrimai, neturint pagrįstos informacijos ir galimai pažeidžiant teisės aktus. Per liepos mėnesį net 46 ŽŪM prašymai skubiai teikti įvairią informaciją, taip sąmoningai siekiant atitraukti NMA darbuotojus nuo projektų vertinimo ir sukurti dar vieną situaciją man atlikti naują tarnybinį tyrimą. Ši situacija labai grėsminga nūdienos sąlygomis, nes parama vėluos pasiekti žemdirbius. Bandymai daryti įtaką dėl projektų vertinimų, siekiant palankių sprendimų politinei vadovybei. Prašymai ieškoti „kabliukų“ nepalankių socialinių partnerių įgyvendinamuose projektuose.

Taip pat sulaukiau spaudimo nesilaikyti Lobistinės veiklos įstatymo. Atsisakius vykdyti tokius pavedimus tapau neparankus. Mano atostogų metu ŽŪM įveda tiesioginį valdymą (nors ir buvo paskirtas pavaduojantis departamento direktorius) – NMA vadovu paskiriamas ŽŪM Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas. To nėra buvę nuo NMA gyvavimo pradžios. Buvo sutrikdyta NMA veikla, sukuriant neužtikrintumo jausmą tarp darbuotojų. Naujasis direktorius nepriėmė reikalingų ir būtinų organizacijos veiklai sprendimų. Keista, kad ministro patarėjas viešame renginyje pasisako, kad NMA direktorius jau turėjo būti atleistas, tačiau niekaip nepavyksta“, - Delfi nurodė A. Muzikevičius.
A. Muzikevičius

Be to, NMA vadovas teigė, kad jau kreipėsi ne tik į premjerę I. Šimonytę, bet ir į STT bei Generalinę prokuratūrą.

„Dėl ministro veiksmų jau kreipiausi į ministrę pirmininkę, STT ir Generalinę prokuratūrą. Neatmetu galimybės kreiptis ir į teismą dėl jau patirtos reputacinės ir moralinės žalos“, - teigė NMA vadovas.

Be to, A. Muzikevičius patvirtino Delfi šaltinių informaciją, kad jam buvo pasiūlytos kitos pareigos: „Taip, man buvo siūlyta užimti įvairias žemesnes pareigas. Ateidamas dirbti NMA direktoriumi buvau užsibrėžęs daug darbų, kuriuos noriu ir pabaigti savo kadencijos rėmuose.“

Tarp galimų kandidatų – ministrės sutuoktinis

Delfi šaltinių teigimu, jei ministrui pavyktų iš NMA vadovo pozicijos iškrapštyti dabartinį vadovą, realiausi naujas vadovo pareigas užimti yra du kandidatai. Tai – finansų ministrės Gintarės Skaistės sutuoktinis Audrius Skaistys, kuris šiuo metu dirba toje pačioje Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. NMA jis yra Teisės departamento direktorius. Antrasis galimas kandidatas – NMA Kontrolės departamento direktorius Liutauras Šimkus. Šaltinių teigimu, daugiausiai galimybių turi pirmasis kandidatas.

Tiesa, šaltiniai kaip galimą kandidatą įvardija ir buvusį prezidento Gitano Nausėdos vyriausiąjį patarėją nacionalinio saugumo klausimais Darių Kuliešių.

Pats A. Muzikevičius Delfi taip pat teigė girdėjęs, kad yra keli galimi kandidatai, tačiau jų įvardyti nenorėjo: „Kalbų girdėjau įvairių, kandidatas įvardintas ne vienas, tačiau tai ir lieka tik kalbomis.“

Delfi šaltinių teigimu, anksčiau teisėsaugoje dirbęs D. Kuliešius palaiko ryšius su žemės ūkio ministro patarėju Roku Petrašiūnu, kuris anksčiau ėjo Valstybės saugumo departamento valdybos viršininko pareigas.

Taip pat šaltiniai ministerijoje teigė, kad būtent R. Petrašiūnas šiuo metu koordinuoja procesus NMA ir padeda ministrui ieškoti būdų, kaip atsisveikinti su dabartiniu vadovu.

Audrius Skaistys

Pats D. Kuliešius Delfi teigė neketinantis dirbti NMA. Tačiau atsakydamas Delfi išvengė atsakymo į klausimą, kokie jo ryšiai su ministro patarėju, buvusiu VSD darbuotoju R. Petrašiūnu.

„Jūsų klausimuose esanti informacija yra netiesa. Pasiūlymų dirbti Žemės ūkio reguliavimo srityje nesu gavęs. Mano planai realizuoti darbu Ryšių reguliavimo tarnybos taryboje“, - teigė D. Kuliešius.

Delfi bandė susisiekti ir su kitais šaltinių minimais kandidatais į NMA vadovo pareigas, tačiau atsakymų gauti nepavyko. Finansų ministrės G. Skaistės vadovaujamos ministerijos Spaudos tarnyba taip pat atsisakė atskleisti, kokie ministrės sutuoktinio planai.

Vis dėlto A. Skaistys rugsėjo 15 d. elektroniniu paštu atsakė į Delfi paklausimą ir pateikė atsakymą, kad neketina siekti NMA vadovo pozicijos. „Atsakymas į jūsų užduotą klausimą, nesvarbu ar aš jį atsakinėčiau rugpjūčio mėn. 23-24 dienomis, ar po pasirodžiusių publikacijų spaudoje, yra vienareikšmiškas – ne", - nurodė A. Skaistys.

Kreipėsi į premjerę

A. Muzikevičius pasidalino su Delfi savo raštu premjerei I. Šimonytei. Raštas pradedamas taip: „Kreipiuosi į Jus siekdamas informuoti apie mano, Aleksandro Muzikevičiaus, valstybės tarnautojo – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus – turimų teisių bei teisėtų interesų pažeidimą, taip pat apie tikslingai ir sistemingai daromą poveikį man vykdant tarnybinę veiklą, kas gali sukelti neigiamas pasekmes tiek mano vadovaujamos įstaigos – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos – įvaizdžiui ir veiklai, tiek nepateisinamai kenkia mano asmens ir dalykinei reputacijai, bei apie mano tiesioginio vadovo – Kęstučio Navicko vykdomo mobingo mano atžvilgiu.“

Įstaigos vadovas įsitikinęs, kad jo tarnybinės veiklos vertinimas buvo atliktas nesilaikant teisės aktų: „Mano kasmetinis tarnybinės veiklos vertinimas buvo atliktas pažeidžiant teisės aktus, o mano tarnybinė veikla įvertinta nepatenkinamai bei pateiktas siūlymas perkelti mane į žemesnes pareigas – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos kanclerio pareigas. Su šio vertinimo teisingumu bei teisėtumu nesutikau, kadangi vykdant kasmetinį tarnybinės veiklos vertinimą buvo padaryta daugybė procedūrinių ir turinio pažeidimų, į kuriuos atkreipiu dėmesį.

(...) Tiesioginis vadovas – Ministras – atlikdamas mano, kaip valstybės tarnautojo, kasmetinį tarnybinės veiklos vertinimą, pažeidė Apraše nustatytus procedūrinius reikalavimus, nesilaikė nustatytų taisyklių, nemotyvavo atlikto vertinimo, nenurodė priežasčių, kurios nulėmė būtent tokį vertinimą, nesuteikė galimybės pateikti argumentus dėl šio vertinimo nepagrįstumo, neišaiškino einamiesiems metams nustatytų užduočių tikslo, turinio, įvykdymo sąlygų, nesuteikė galimybės išsiaiškinti einamiesiems metams keliamų užduočių esmės, nepagrįstai pateikė siūlymą perkelti į žemesnes pareigas, tokiais veiksmais pažeidė mano turimas teises bei teisėtus interesus.“

Be to, vadovo nuomone, ministerija nepagrįstai inicijuoja jo tarnybinių nusižengimų tyrimus: „Susidaro situacija, kuomet ŽŪM nepagrįstai inicijuoja tarnybinių nusižengimų tyrimus tinkamai savo pareigas atliekantiems pavaldžių įstaigų vadovams, kuri mano požiūriu traktuotina kaip poveikis vykdyti paramos gavėjų neteisėtus reikalavimus ir mokėti paramos lėšas nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Pažymėtina, kad NMA neturėtų būti įtakojama ŽŪM daromo spaudimo atliekant pažeidimo tyrimą esant pagrįstų įtarimų dėl Paramos gavėjos teisės aktų nesilaikymo.“

Žemės ūkio ministerija

Savo rašte premjerei jis išdėstė ir daugiau aplinkybių, o raštas reziumuojamas taip: „Apibendrinant šiuos išdėstytus faktus, mano vertinimu, man sąmoningai, netiesiogiai ir sistemingai daromas spaudimas atliekant tarnybinę veiklą, vykdomas planuojamas, sistemingas ir kryptingas mobingas mano atžvilgiu, Ministro piktnaudžiavimas pareigomis, siekiant su manimi susidoroti.

Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta aukščiau, prašau Ministrės pirmininkės inicijuoti Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui tarnybinį tyrimą dėl mano atžvilgiu taikomo mobingo ir daromos įtakos.“

Ministerija pradėjo tris tyrimus

Delfi su klausimais kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją. Jos Spaudos tarnyba nurodė, kad dėl NMA vadovo veiksmų pirmiausia kreipėsi ūkininkai.

„Žemės ūkio ministerija, sulaukusi ūkininkų ir kitų pareiškėjų skundų dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) veiklos, ėmėsi vertinti jų priežastis. Paaiškėjo, kad dauguma problemų yra susikaupusios sisteminės bėdos, susijusios su NMA vadovavimo kokybe, įstaigos veiklos organizavimo trūkumais, dėl kurių, pavyzdžiui, vėluoja projektų vertinimas. Nors informavo NMA vadovą apie veiklos trūkumus ir lūkesčius, NMA nesiėmė iniciatyvos reaguoti į pareiškėjų skundus ir šias bėdas spręsti.

Norint suvokti problemų priežastis ir mastą, būtinas gilesnis sisteminis jų vertinimas, todėl Žemės ūkio ministerija yra pradėjusi tris galimų tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl Aleksandro Muzikevičiaus, kaip NMA vadovo, veiksmų. Tiriama, ar NMA vadovas tinkamai įgyvendino NMA iškeltus uždavinius bei deleguotas funkcijas, ar įstaigos veikla organizuojama ir kontroliuojama tinkamai, ar užtikrinama, kad NMA būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų“, - nurodė ministerijos atstovai.

Ministerija detalizavo, kad vienas tarnybinio nusižengimo tyrimas atliekamas reaguojant į ministerijos gautą skundą iš pareiškėjo, kurio veiklos patikrinimą NMA pradėjo dar pernai liepą, o vertinimą ir tyrimą baigė tik šį birželį – užtruko beveik 11 mėnesių. Pareiškėjas ministerijai skundėsi, jog, vertinant investicinius finansinius rodiklius ir kitus svertus – infliaciją, kainų augimą, žaliavų tiekimo sutrikimus – projektas, kuriam prašoma paramos, dėl NMA delsimo ir galimai nekompetencijos administruojant projektą, patiria nuostolių.

„Kitas tarnybinio nusižengimo tyrimas pradėtas po to, kai į ministeriją kreipėsi Vietos veiklos grupių tinklas, atstovaujantis visoms Lietuvos kaimo vietovėse veikiančioms vietos veiklos grupėms (VVG). VVG tinklas nurodė, jog NMA reikšmingai vėlavo derinti vietos projektų agreguotas vertinimo ataskaitas bei teikti metodinę pagalbą. Buvo vėluojama suteikti metodinę pagalbą apie 50 vietos projektų ir apie 30 projektų vėluojama suderinti agreguotas vertinimo ataskaitas. Ataskaitas vertinti reikšmingai vėluojama nuo 2019 metų, rodo Žemės ūkio ministerijos analizė“, - antrą tarnybinio nusižengimo tyrimą detalizavo ministerija.

O trečią tyrimą ministerija apibūdino taip: „Į Žemės ūkio ministeriją, Seimo kontrolierių įstaigą ir Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją kreipėsi ir Žemės ūkio technikos asociacija, kuri skundėsi dėl NMA direktoriaus perteklinio biurokratizmo, informacijos neteikimo, diskriminavimo bei galimo lobistinės veiklos įstatymo nevykdymo ar jo skirtingo interpretavimo atskiriems asmenims bei galimo susitikimų nedeklaravimo. Dėl šio atvejo taip pat pradėtas tyrimas.“

Kęstutis Navickas

Taip pat ji nurodė, kad nors pirmas galimo tarnybinio nusižengimo tyrimas pradėtas dar gegužės mėnesį, nė vienas iš tyrimų dar nėra baigtas: „Tyrimai buvo sustabdyti dėl A. Muzikevičiui išduotų nedarbingumo pažymėjimų. NMA vadovas dėl atostogų ir išduotų nedarbingumo pažymėjimų per birželį, liepą ir rugpjūtį dirbo tik dvi savaites.“

K. Navicko vadovaujamai ministerijai klausimų kelia ir A. Muzikevičiaus teisininkų ryšiai su NMA: „Dar daugiau nerimo kelia galimai supainioti NMA vadovo A. Muzikevičiaus viešieji ir privatūs interesai. Žemės ūkio ministerijos duomenimis, A. Muzikevičius asmeniškai sudarė atstovavimo sutartį su advokatu, su kurio atstovaujama advokatų profesine bendrija ir pati NMA buvo pasirašiusi ne vieną teisinių paslaugų, teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų teikimo sutartį. Tai prasilenkia ne tik su tarnybine etika, bet ir morale.“

Ministras: save gerbiantis vadovas jau būtų padaręs išvadas

Delfi primena, kad K. Navickui konfliktas su A. Muzikevičiumi jau nėra pirma nemaloni patirtis. Prieš tai ministru premjerei skundėsi ūkininkai, teigę, kad su K. Navicku negali rasti bendros kalbos. Interpeliaciją ministrui bandžiusi surengti opozicija liko nieko nepešusi, dėl to kurį laiką boikotavo Seimo darbą.

O tuo metu ministras K. Navickas situaciją įvertino taip: „Organizacijos vadovo pareiga organizuoti darbus taip, kad būtų teikiamos kokybiškos paslaugos ir atliepiami pareiškėjų teisėti lūkesčiai. Ministerija pavaldžiai įstaigai nuolat primena, kad būtina spręsti sistemines bėdas, dėl kurių kyla grėsmė, kad taip reikalinga ES parama žemės ūkiui liks nepanaudota.

NMA vadovas nerodo iniciatyvos spręsti įsisenėjusias sistemines problemas, o pagrįstą kritiką vertina kaip spaudimą.

Save gerbiantis įstaigos vadovas būtų padaręs išvadas, tačiau panašu, kad šiam vadovui trūksta ne tik vadovavimo kompetencijų, bet ir drąsos pripažinti savo klaidas.“

Naujos pareigos galėjo būti siūlomos tik „neformalioje aplinkoje“

Vis dėlto ministerija teigė, kad konkursas NMA vadovo pareigoms eiti nebus skelbiamas, nes dabartinis vadovas iki šiol eina pareigas: „Atkreipiame dėmesį, kad A. Muzikevičius eina Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pareigas (šiuo metu jam išduotas nedarbingumo pažymėjimas), todėl nėra teisinio pagrindo ir prielaidų skelbti konkursą pareigoms užimti).“

Taip pat ministerijos atstovai neigė, kad kandidatūros užimti vadovo pareigos gali būti žinomos dar prieš formaliai paskelbiant konkursą: „Vadovo kadencijai artėjant į pabaigą arba jam pasitraukus iš užimamų pareigų, vadovo vietai užimti skelbiamas konkursas, kuriame vienodomis teisėmis gali dalyvauti visi pageidaujantys asmenys, jeigu jie atitinka šiai pareigybei nustatytus specialiuosius reikalavimus. Jokios kandidatūros užimti NMA vadovo vietą nėra ir nebuvo aptariamos.“


Ministerija taip pat neigė Delfi šaltinių informaciją, kurią patvirtino ir A. Muzikevičius, kad dabartiniam vadovui buvo mainais siūlomos kitos pareigos.

Tiesa, ministerijos atstovai svarstė, kad tokių pasiūlymų galėjo būti nebent „neformalioje aplinkoje“.
„Jokios kitos pareigos A. Muzikevičiui oficialiai nebuvo siūlytos. Neformalioje aplinkoje galėjo būti klausiama jo, kaip ir kitų asmenų, pozicijos dėl dalyvavimo atrankoje į žemės ūkio atašė Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) pareigas“, - teigė ministerijos atstovai.

Vis dėlto ministerija teigė, kad buvęs VSD darbuotojas R. Petrašiūnas nuo A. Muzikevičiaus veiklos tyrimų laikosi atokiau ir pats šiame procese nedalyvauja: „Informuojame, kad žemės ūkio ministro patarėjui Rokui Petrašiūnui pavesta įmonių ir įstaigų valdysena, korupcijos prevencija ir lobistinių įtakų poveikio valdymas. R. Petrašiūnas nedalyvavo komisijų nariu ir kitaip atliekant A. Muzikevičiaus galimus tarnybinių nusižengimų tyrimus.

R. Petrašiūno interesai ir ryšiai yra nurodyti asmens viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje. Komentuoti kitų asmeninių ryšių Žemės ūkio ministerija negali.“

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (8)