„Kaip Die­vas duos”, – nuo­lat kar­to­ja ke­tu­ri Vil­niaus be­na­miai, be­sig­lau­džian­tys pa­šiū­rė­je pra­mo­ni­nia­me Vilk­pė­dės ra­jo­ne. Ką veiks Kū­čių va­ka­rą? Kaip Die­vas duos. Ko­kio mais­to bus ant Ka­lė­dų sta­lo? Kaip Die­vas duos. Ar puoš eg­lę, pirks kū­čiu­kų? Kaip Die­vas duos.
Miestas, naktis, gatvė, automobiliai
© DELFI
Aiš­ku vie­na. Ke­tu­riems vy­rams ir vie­nai jų mo­te­riai Ka­lė­das teks švęs­ti pa­šiū­rė­je, pas­ta­ty­to­je ant ši­lu­mos tra­sos dang­čio.

Vi­si gy­ve­no „kras­nuc­ho­je”

Vla­das, Sta­nis­lo­vas, Al­gis ir Bog­da­nas gy­ve­no va­di­na­mo­jo­je „kras­nuc­ho­je” – pras­tos re­pu­ta­ci­jos sos­ti­nės Sa­va­no­rių pros­pek­to ra­jo­ne. „Kras­nu­cha” jis nuo so­vie­ti­nių lai­kų, nes va­di­no­si Rau­do­no­sios ar­mi­jos pros­pek­tu.

Vla­das, Sta­nis­lo­vas, Al­gis ir Bog­da­nas tu­rė­jo bu­tus, dar­bus, žmo­nas. Vi­so to da­bar nė­ra.

So­vie­ti­nė­je ar­mi­jo­je Af­ga­nis­ta­ne tar­na­vęs Vla­das iš ki­še­nės išt­rau­kia rak­tą, pri­riš­tą su­maz­gy­ta vir­ve­le. Jis – nuo bu­to, ku­ria­me kaž­ka­da gy­ve­no. Da­bar ten įsi­kū­ru­si jo mo­te­ris. Kaip, ko­dėl te­ko išei­ti iš nor­ma­laus būs­to, Vla­das ne­no­ri kal­bė­ti.

„Nu­si­bo­do”, – mos­te­li jis ran­ka.

Kar­tą Vla­das bu­vo grį­žęs pas mo­te­rį. Bet il­gai neišt­vė­rė. Ir vėl at­si­dū­rė ant ši­lu­mos tra­sos dang­čio įreng­to­je pa­šiū­rė­je.

Al­gis gy­ve­ni­mo vė­ty­tas ir mė­ty­tas.

„Aš – vo­kie­tis”, – ne­ti­kė­tai pri­si­pa­žįs­ta be­na­mis. Vo­kiš­kai jis ne­mo­ka nė žo­džio.

Po ka­ro su mo­ti­na kla­jo­jo po Ru­si­ją, at­ke­lia­vo į Lie­tu­vą. Čia ir li­ko.

Ki­ti du be­na­miai – bu­vę sta­ty­bi­nin­kai. Ko­dėl pra­ra­do dar­bą, ne­rei­kia nė klaus­ti. Vei­duo­se pa­ra­šy­ta.

Tik mo­te­ris ne­kal­bi. Vi­du­je kal­ban­tis su be­na­miais ji pa­slau­giai iš­len­da iš pa­šiū­rės. Mo­te­ris pri­si­pa­žįs­ta, kad jos duk­tė ne­ži­no, kur ir kaip mo­ti­na gy­ve­na. Da­bar ži­nos.

Vie­nas ki­tam lin­ki svei­ka­tos

Bog­da­nas iš spin­te­lės pa­šiū­rė­je išt­rau­kia pu­sę „Pa­lan­gos” duo­nos ke­pa­lo, ke­le­tą mės­ga­lių po­lie­ti­le­ni­nia­me mai­še­ly­je. Tiek pie­tums už­ten­ka pen­kiems žmo­nėms. Ant pa­šiū­rės po­lie­ti­le­ni­nio sto­go pa­dė­ta viš­ta. Sup­ran­ta­ma, kad šal­dy­tu­vo be­na­mių būs­te nė­ra. Bet jo žie­mą ir ne­rei­kia.

„Kep­si­me viš­tą, gal ko­kių sal­du­my­nų nu­si­pirk­si­me, man­da­ri­nų. Va ir bus mums Ka­lė­dos”, – var­di­jo Sta­nis­lo­vas. Ar bus deg­ti­nės? Be abe­jo.

Viš­tai kep­ti tiks lau­ke pas­ta­ty­ta ap­rū­ku­si kros­ne­lė. Tik ma­ty­ti, kad ji re­tai nau­do­ja­ma – jau daug snie­go ant jos.

Tie­sa, tor­tą be­na­miai val­gė ke­lios die­nos prieš Ka­lė­das. Vi­si ke­tu­ri val­ka­tos tu­ri pa­do­ru­mo ne­kal­bė­ti, iš kur jis. Tor­tas ne­vog­tas, ne­pirk­tas. Jo tru­pi­nių dar li­kę ant ne­di­de­lio sta­lo. Juos Vla­das nub­rau­kia ran­ka.

Pri­si­min­ti Ka­lė­dų iš anks­tes­nio gy­ve­ni­mo be­na­miams nė­ra no­ro. Pak­laus­ti apie tai jie nu­ty­la.

„Kas bu­vo, jau bu­vo, kam ait­rin­ti šir­dį? Da­bar vie­nas ki­tam mes lin­ki­me tik svei­ka­tos. O jei jos ne­bus – et, ša­kų miš­ke daug”, – ste­bė­ti­nai ra­miai ta­ria Al­gis.

Kas­dien – tas pats marš­ru­tas

Ši­lu­mos tra­so­je, virš ku­rios be­na­miai su­si­ren­tę pa­šiū­rę, vien šie­met ras­ti du ne­gy­vė­liai. Jie – bu­vę Vla­do, Sta­nis­lo­vo, Al­gio ir Bog­da­no drau­gai.

Po to įėji­mą į tra­są ši­lu­mos tie­kė­jai už­vi­ri­no. Bet dang­tį nu­kel­ti ga­li­ma. Tuo ir pa­si­nau­do­jo be­na­miai.

Pa­šiū­rės gy­ven­to­jai tik vie­nu da­ly­ku ir gi­ria­si. Įėjus į vi­dų tvoks­te­li ši­lu­ma. Nors pa­šiū­rės sie­nos iš po­lie­ti­le­no ir lent­ga­lių, vi­du­je ga­li­ma vaikš­čio­ti tik su marš­ki­nė­liais.

Mat at­kė­lus dang­tį iš po­že­mių tvoks­te­li ši­lu­mos ban­ga. Net šal­čiau­sią nak­tį be­na­miai ne­šą­la.

„Ki­ti di­džiau­sius pi­ni­gus už ši­lu­mą mo­ka. O mes šil­do­mės ne­mo­ka­mai. Pas mus net tris­de­šimt laips­nių ši­lu­mos bū­na”, – gy­rė­si Bog­da­nas.

Bet kiek­vie­ną ry­tą ten­ka anks­ti ris­tis į lau­ką iš šil­tos pa­šiū­rės.

Kol li­ki­mo drau­gai nes­pė­jo, rei­kia apei­ti šiukš­lių kon­tei­ne­rius, na­mų kie­mus, su­rink­ti me­ta­lo lau­žą, bu­te­lius, ma­ku­la­tū­rą.

Vla­das, Sta­nis­lo­vas, Al­gis ir Bog­da­nas pa­si­da­li­ję marš­ru­tus, ku­rie jau ne vie­nus me­tus ne­si­kei­čia. Bet me­ta­lo vis ma­žė­ja, bu­te­lių – taip pat. To­dėl ten­ki­na ir de­šim­ties li­tų už­dar­bis.

Gal per Ka­lė­das žmo­nės iš­mes dau­giau to, ką ga­li­ma par­duo­ti ar su­var­to­ti? „Ne, tik­rai ne. Kon­tei­ne­riai bū­na pil­ni tik pra­rū­gu­sios miš­rai­nės ir agur­kų”, – ne­links­mai ta­ria Vla­das.

"Ekstra žinios"
Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Prodiuseris atskleidžia LRT transliacijų užkulisius: štai kodėl viskas tiek kainuoja (396)

Valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui kalbant apie „skandalingą informaciją“, kurią...

Atlyginimų augimas išsikvepia, bet daugelio laukia geras pokytis (58)

Po įspūdingo praėjusių metų spurto Lietuvos ekonomikos augimas turėtų sulėtėti, nepaisant to...

Medikė Vokietiją iškeitė į Lietuvą ir per metus suprato, ką padarė (28)

Lina Jankauskaitė – viena iš, sutikime, nedaugelio medikų , kurie, priešingai populiariai...

Ieškomas ginkluotas nusikaltėlis, ant kojų sukeltos didelės policijos pajėgos (22)

Šiaulių apskrities policija informuoja, kad ieško su organizuotu nusikalstamumu susijusio asmens,...

Atskleidė, kokių netikėčiausių daiktų aptinka lietuvių bagaže: tautiečių išradingumui ribų nėra konfiskuotų daiktų galerija (4)

Lietuviai, grįždami iš atostogų lėktuvu, atsigabena pačių įvairiausių lauktuvių, kurios ne...

Didžiausi žemvaldžiai: kas dalinasi Lietuvą (512)

Lietuvos plotas yra 65,3 tūkst. kv. km. (arba 6,53 mln. ha). Daugiau kaip pusė mūsų šalies...

Žvalgybos informaciją paviešinęs vokietis: Rusijos reakcija nustebino (433)

Melas, išsigalvojimai, siekis apšmeižti Rusiją. Tokių vertinimų praėjusį gruodį sulaukė...

13 vaikų kalinusios poros istorija: dramatiškame vaizdo įraše – pabėgimas (8)

Interneto erdvėje pasirodė stebėjimo kameromis nufilmuotas vaizdo įrašas, iš kurio matyti, kaip...

Jasikevičiaus galvosūkis – „Panathinaikos“ taikliarankius teks stabdyti be Kaune likusio Jankūno (11)

Žaisti Eurolygos 20-o turo rungtynes Kauno „Žalgiris“ į Atėnus išvyko be savo kapitono...

5 gudrybės, praversiančios „iPhone“ savininkams (1)

Esate ištikimiausias „iPhone“ gerbėjas, lenkiantis pirštus kiek „Apple“ išmaniųjų...