Vienos partijos, reaguodamos į galimą piktnaudžiavimą, elgiasi aktyviau – numatė, kada imsis stabdyti kolegų narystę, kada rekomenduos grąžinti išleistas lėšas, kada pasiūlys nekandidatuoti artimiausiose rinkimuose.

Kitos pasyvesnės ir veiksmų partiečių atžvilgiu žada imtis tik tuomet, jei dėl jų teisėsauga pradės tyrimus.

Bendrai žiūrint, kol kas nė viena partija nesustabdė kieno nors narystės ar nepašalino iš savo gretų, tokių veiksmų ėmėsi nebent patys partiečiai.

Konservatoriai kol kas kuria tvarką

Konservatoriai iš trijų žmonių sudarė darbo grupę, kuri partijos Priežiūros komitetui pateikė siūlymų, kaip kiekvienu atveju būtų galima elgtis nustačius galimą partiečio piktnaudžiavimą savivaldos lėšomis.

Siūlyta, kad Priežiūros komitetas imtųsi nagrinėti konkrečius galimo piktnaudžiavimo atvejus tik tada, jei viešaisiais pinigais kompensuotos partiečio išlaidos keltų įtarimų, tačiau jis nesiimtų jokių veiksmų – nesiektų stabdyti narystės partijoje, grąžinti išleistų lėšų.

Jei Priežiūros komitetas nuspręstų, jog partietis negali pagrįsti, kodėl viešaisiais pinigais apmokėjo savo išlaidas, jis metus negalėtų užimti partinių pareigų, negalėtų kandidatuoti artimiausiuose rinkimuose.

Jei partiečiui dėl galimo piktnaudžiavimo būtų pareikšti įtarimai, jo narystė būtų sustabdyta automatiškai.

„Mes konkrečiai kiekvieno žmogaus neimame vertinti. Imame žiūrėti bendras situacijas, ir tų situacijų yra labai įvairių. Pateikėme galimus sprendimų variantus – ar septyni, ar aštuoni punktai – skirtingiems atvejams priimti“, – Delfi pasakojo darbo grupės Seimo konservatorė Aistė Gedvilienė.

Aistė Gedvilienė

„Yra ir rekomendacija į ateitį skyriams, kurie, pavyzdžiui, dar nėra patikrinti „Skaidrinam“ akcijos, kad patys įvertintų savo situaciją, ir jeigu mato, jog negali pagrįsti savo tarybos nariui skirtų lėšų ir išlaidų, patys stabdytų narystę arba grąžintų pinigus.

Kitas variantas, jeigu dabar jau yra paviešinti ir matomi tie žmonės, kur aprašyta ir kelia įtarimų, papildomų klausimų, žmonės [turėtų] arba grąžinti tą dalį lėšų, kurių negali pagrįsti, arba suspenduotų narystę, nes mes suprantame, kad sumos gali būti gana didelės ir ne visi gali turėti tokius pinigus.

Jeigu žmogus, tarybos narys, buvo paviešintas, buvo keliama klausimų dėl jo tarybos nariui skirtų lėšų panaudojimo, bet jis galvoja, kad gali viską apsiginti ir tarsi liko kaboti ore, tokiu atveju siūlysime, kad per porą savaičių pateiktų informaciją Priežiūros komitetui su paaiškinimais, su tvarka, su pagrindžiančiais dokumentais, ir taip mes jau kaip Priežiūros komitetas priiminėsime sprendimus.

Taip pat Priežiūros komitetui yra siūlymas priimti ir tokias sankcijas, kad asmenys, kurie negali pagrįsti savo išlaidų, jiems metus būtų nerekomenduojama būti renkamiems į jokias partines pozicijas, <...> fiksuotumėm, kad ir nerekomenduojama ir ateinančiuose rinkimuose dalyvauti tokiems asmenims.

Taip pat <...> jeigu asmeniui yra pareiškiami įtarimai, tuomet automatiškai stabdoma narystė, tik sužinojus.

Tuose atvejuose, kaip, pavyzdžiui, Kaunas ar Kauno rajonas, galimai ir kitur gali būti tokių situacijų, kur pati tvarka yra neaiški arba nereikalavo iš tarybos nario pateikti visos informacijos, mes norime palaukti, visų pirma, teisininkų išvadų ir tik tada priiminėti sprendimus dėl konkrečių asmenų ir juos vertinti Priežiūros komitete. Kol kas dėl tų narių sprendimų nepriiminėsim“, – vardijo A. Gedvilienė.

Pirmadienį konservatorių Priežiūros komitetas minėtus siūlymus pranešė patvirtinęs. Taigi, pasak A. Gedvilienės, dabar partija imsis nagrinėti pavienius individualius galimo piktnaudžiavimo atvejus.

Paklausta, ar jau dabar yra partiečių dėl savo veiksmų savanoriškai susistabdžiusių narystę, A. Gedvilienė patikino, kad taip. Esą yra ir vienas asmuo, kuris išstojo iš partijos.

„Yra susistabdžiusių narystę, man atrodo, kad bent trys ar du susistabdė ir vienas išstojo iš partijos“, – teigė politikė.

Konservatorių vykdomojo sekretoriaus Martyno Prievelio žiniomis, narystę partijoje savo noru susistabdė Neringos savivaldybės tarybos narys Laurynas Vainutis ir buvęs Šilutės rajono tarybos narys Arūnas Kurlianskas, iš partijos išstojo buvęs Radviliškio rajono tarybos narys Justinas Kvėglys.

Socialdemokratai įpareigos grąžinti lėšas

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) tvarką dėl to, ką reikėtų daryti su galimai piktnaudžiavusiais partiečiais, pasitvirtino suvažiavime.

LSDP kol kas dar nėra niekam iš partiečių rekomendavusi stabdyti narystės partijoje, nes nė vieno jų atžvilgiu nebuvo pradėti ikiteisminiai tyrimai. Jei tyrimų bus, tuomet narystę teks stabdyti.

Kai kuriems partiečiams galbūt bus rekomenduota tik grąžinti išleistas lėšas.

„Socialdemokratų partijos skyriai ir jų Etikos ir procedūrų komisijos pradėjo vykdyti šeštadienį suvažiavime priimtą nutarimą dėl neskaidrios savivaldybių tarybų narių išlaidų kompensavimo tvarkos. Pagal šį nutarimą, suvažiavimas įpareigojo LSDP skyrius LSDP Statuto ir skyrių reglamentų numatyta tvarka išnagrinėti jų tiek esamų, tiek buvusių tarybos narių bei merų lėšų panaudojimo pagrįstumą ir tuos atstovus, kurie tas lėšas panaudojo netinkamai, įpareigoti grąžinti jas į savivaldybių biudžetus.

Pabrėžiame, kad būtent kilus įtarimams dėl LSDP atstovų galimo nusikalstamo lėšų pasisavinimo, suvažiavimo nutarimas rekomenduoja LSDP skyriams kreiptis į LSDP Etikos ir procedūrų komisiją, kuri, įvertinusi pateiktą medžiagą, nuspręstų dėl šios medžiagos perdavimo teisėsaugos institucijoms tikslingumo, kad būtų pradėti reikalingi teisiniai tyrimai.

Taip pat tokiais atvejais (vadovaujantis LSDP statutu) siūlo LSDP nariams sustabdyti narystę partijoje, kol pasibaigs teisinis tyrimas“, – Delfi pasakojo socialdemokratų Komunikacijos skyriaus vadovas Justinas Argustas.

Taigi, pasak jo, šiuo metu partijos skyriai renkasi posėdžiauja – ar posėdžiaus artimiausiu metu, ir vertina susiklosčiusią situaciją.

„LSDP skyriai turi savarankišką teisę savo rinkėjams skelbti savo tyrimų ir sprendimų rezultatus skyrių reglamentų nustatyta tvarka“, – pridūrė J. Argustas.

Jo teigimu, kai kuriems LSDP nariams jau dabar yra rekomenduota grąžinti lėšas į savivaldybių biudžetus, kai kurie grąžinti dalį išmokų nusprendė savanoriškai.

„Iki šios dienos, kalbant apie LSDP priklausančius tarybos narius, nesame gavę informacijos apie pradėtus ikiteisminius tyrimus kurio nors pareigas einančio (ar ėjusio) tarybos nario atžvilgiu, susijusius su jų galimai neteisėtu lėšų panaudojimu. Jei tokie tyrimai bus pradėti, juose figūruojantys LSDP nariai turi stabdyti narystę partijoje“, – pabrėžė J. Argustas.

Liberalų sąjūdis laukia teisėsaugos vertinimų

Liberalų sąjūdis spręsti dėl galimai piktnaudžiavusių savo partiečių žada tik tuomet, kai savo vertinimą pateiks teisėsauga. Tiesa, kai kurie partiečiai patys sureagavo į teisėsaugos tyrimus ir susitabdė narystę.

„Tyrimus dėl tarybų narių lėšų panaudojimo vykdo teisėsauga, todėl dėl tolimesnių partijos veiksmų bus sprendžiama, kai teisėsauga pateiks tyrimų išvadas ir situacijos vertinimą.

Šiuo metu STT yra pradėjusi tyrimą vienintelėje liberalų vadovaujamoje savivaldybėje – Pagėgiuose. Pagėgių meras Vaidas Bendaravičius, vicemerė Ligita Kazlauskienė, tarybos narė Gražina Jankauskienė ir buvęs tarybos narys Vladimiras Gorodeckis savo iniciatyva yra sustabdę narystę partijoje“, – Delfi komentavo Liberalų sąjūdžio Komunikacijos ir tarptautinių santykių koordinatorė Klaudija Grabauskaitė.

LVŽS žada būti proaktyvi

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) nusprendė sudaryti darbo grupę, kuri aiškinsis galimo partiečių piktnaudžiavimo savivaldoje atvejus. Jei atvejai iš tikrųjų būtų įtartini, tuomet būtų kreiptasi į teisėsaugą.

„Su tokiais nariais, aišku, vėl bus imamasi kažkokių priemonių dėl veiklos partijoje. Pati partija turi tikslą išsiskaidrinti“, – Delfi komentavo LVŽS atstovė Dalia Vencevičienė.

Paklausta, ar sankcijos partiečiams bus skiriamos tik tuomet, jei neigiamus sprendimus jų atžvilgiu priims teisėsauga, D. Vencevičienė patikino, kad ne.

„Yra ir moraliniai dalykai, į ką bus kreipiamas dėmesys. Visi mes žinome, kad gali būti išteisintas, bet jei yra faktai, kad čekučiai yra kas valandą, o išleistos sumos – milžiniškos, natūralu, kad kažkas yra negerai, kad žmogus neaiškus“, – komentavo atstovė ir tvirtino, kad partija bus proaktyvi, pati viešins galimo piktnaudžiavimo atvejus ir savo sprendimus.

D. Vencevičienės žiniomis, narystę partijoje dėl susidariusios situacijos savo noru kol kas sustabdė tik vienas partietis – buvęs kandidatas į Jonavos rajono merus Gintaras Stašionis.

Darbo partija nieko nedarė

Darbo partija dėl galimo saviškių piktnaudžiavimo kol kas nesiėmė jokių veiksmų, jokių veiksmų savo noru esą nesiėmė ir partiečiai.

„Nieko neišmetėm, niekam nerekomendavom nieko grąžinti, nieko nerekomendavom šalinti iš politinės organizacijos ir niekas patys to nepasiprašė to daryti. Mes neturim duomenų, kad kažkurie iš mūsų tarybos narių būtų pažeidę vienoje ar kitoje savivaldybėje galiojančią tvarką ir naudojo lėšas ne pagal savivaldybės nustatytą tvarką <...>, todėl nematom pagrindo imtis kažkokių veiksmų“, – Delfi komentavo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis.

Jis pats sakė artimiausiu metus kreipsis į partiečius tarybose ir prašys patiems įsivertinti situaciją, ir pagal ją, imtis veiksmų.

Kolegų narystė partijoje, anot A. Mazuronio, bus stabdoma tik vienu atveju – jei tyrimą pradės teisėsauga.

„Minimaliausiai yra stabdoma narystė tol, kol yra įrodoma arba paneigiama teisme“, – sakė jis.

Andrius Mazuronis

Bendrai apie visuomenininko Andriaus Tapino pradėtą įgyvendinti iniciatyvą „Skaidrinam“ politikas atsiliepė skeptiškai ir kvestionavo jo pateikiamos informacijos tikslumą.

„Man atrodo, nesąžininga, kad A. Tapinas kažką pasako, pirštu pamoja ir visi puola daryti. Aš kažkaip abejočiau A. Tapino teisybės monopoliu arba tiesos suvokimu. Tam tikri paviešinti kai kurių tarybos narių atvejai tikrai yra skandalingi, bet kai kurie yra juokingi, pritempinėjami ir tai – akivaizdus politikavimas, ne kas kita. Todėl, man atrodo, reikia labai atsargiai vertinti ir atsargiai žiūrėti, ką jis pateikia, kokia forma pateikia, kaip pateikia. Man atrodo, kad nuo tiesos ieškojimo iki politikavimo šioje situacijoje yra labai trumpas atstumas“, – vertino A. Mazuronis.

Laisvės partija priėmė sprendimus dėl Jauniaus ir Nenėnės

Kitaip nei „darbiečiai“, Laisvės partija ėmėsi tirti galimo piktnaudžiavimo atvejus savivaldoje ir rekomendavo visiems partiečiams įsivertinti savo išlaidų pagrįstumą.

„Laisvės partijos Etikos ir skaidrumo komisija, reaguodama į partijos narių bei visuomenininko Andriaus Tapino viešai paskelbtą ir žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, priėmė sprendimą inicijuoti tyrimą dėl galimo buvusių ir esamų savivaldybių tarybų narių etikos pažeidimo. Komisija pabrėžia, kad buvę Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai Gediminas Jaunius ir Dileta Nenėnė nėra Laisvės partijos nariai, taigi, komisija neturi teisinio pagrindo vertinti šių asmenų veiksmų bei jų atžvilgiu priimti sprendimo.

Dėl Laisvės partijos nario Dariaus Raubos Komisija šį klausimą svarstyti perduoda partijos Valdybai artimiausiame posėdyje, – Delfi nurodė partijos Komunikacijos vadovas Eligijus Gerulis.

Aušrinė Armonaitė

– Komisija taip pat rekomenduoja visiems Laisvės partijos nariams ir viešiems asmenims, kurie šiuo metu eina, praeityje ėjo ar ateityje eis savivaldybės tarybos nario pareigas, asmeniškai įsivertinti savo, kaip tarybos nario, veiklai skirtų lėšų panaudojimo pagrįstumą ir skaidrumą.“

Reaguodami į galimus piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis atvejus savivaldoje, didžiausią frakciją Seime turintys konservatoriai pasiūlė perkrauti politinę sistemą ir rengti Seimo pirmalaikius rinkimus, – priešingu atveju atsistatydins Vyriausybė. To, pasak politikų, reikia, nes abejonių kelia ne tik savivaldybių tarybų narių, bet ir Seimo narių išlaidos, kurios kompensuotos mokesčių mokėtojų pinigais.

Pirmalaikiams rinkimams Seimas nepritarė.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (38)