Tai numatančias Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas prasidėjus Seimo rudens sesijai, rugsėjo mėnesį, ketina svarstyti Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Iki rugsėjo 1 d. Seimas laukia suinteresuotų asmenų, institucijų pasiūlymų dėl šio projekto.

Už loterijos bilietų pardavimą prekybos vietose arba laimėjimų išmokėjimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims siūloma bausti nuo 30 iki 120 eurų. Šis administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtrauktų baudą nuo 120 iki 440 eurų.

Seime svarstomas kodekso pataisų projektas numato, kad interneto ar telefono ryšiu platinamų loterijos bilietų pardavimas arba laimėjimų išmokėjimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims ir kitų loterijų organizavimo tvarkos arba loterijos taisyklių reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo 900 iki 1400 eurų.

Projektą Seimui pateikęs Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas sakė, kad už lo­te­ri­jos bi­lie­tų par­da­vi­mą ne­pil­na­me­čiams siūloma numatyti to­kią pat at­sa­ko­my­bę kaip ir už pardavimą nepilnamečiams al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ar ci­ga­rečių.

„Tai­gi at­sa­ko­my­bė bū­tų to­kia pa­ti. Gal­būt svar­bus niu­an­sas toks, jog at­sa­ko­my­bę di­fe­ren­ci­juo­ja­me pa­gal tai, ar tai yra tei­kia­ma pa­slau­ga in­ter­ne­tu, ar pre­ky­bos vie­to­je. Taip yra da­ro­ma to­dėl, kad in­ter­ne­tu daž­nai paslaugą tei­kia pats lo­te­ri­jų or­ga­ni­za­to­rius ir jis jau pri­si­i­ma at­sa­ko­my­bę, ir ta bau­da tu­rė­tų bū­ti reikšmingai di­des­nė. Pre­ky­bos vie­to­se pa­pras­tai tai da­ro ka­si­nin­kės, ku­rios nė­ra tie­sio­giai su­si­ju­sios su lo­te­ri­jų ben­dro­vė­mis“, – Seimo posėdyje yra sakęs M. Majauskas.

Šių metų birželio mėnesį už Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas po pateikimo balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo 6, susilaikė 13 parlamentarų.

ELTA primena, kad birželio 28 d. Seimas uždraudė nepilnamečiams dalyvauti loterijose. Loterijos organizatorius ir loterijos bilietų platintojai iš perkančio loterijos bilietus asmens privalės reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą tuo atveju, kai yra abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų. Jeigu toks asmuo nepateiks jo amžių liudijančio dokumento, loterijos organizatorius ir loterijos bilietų platintojai privalės atsisakyti parduoti jam loterijos bilietus.

Seimo priimtos Loterijų įstatymo pataisos taip pat numato, kad loterijos organizatoriams ir (ar) loterijos bilietų platintojams bei jų darbuotojams draudžiama skatinti asmenis dalyvauti loterijose siūlant jiems įsigyti loterijos bilietus jų platinimo vietose. Šis draudimas netaikomas kai loterijos bilietai platinami interneto ryšiu.

Naujas reglamentavimas įsigalios 2023 m. sausio 1 d. Laimėjimai pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos įsigytus loterijos bilietus jaunesniems nei 18 metų, bet vyresniems nei 16 metų amžiaus asmenims bus išmokami iki 2023 m. sausio 31 d.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama išmokėti laimėjimus asmenims, jaunesniems kaip 16 metų.

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją