Ir metė kryžiuočiams: „Koks gi yra Ordino tėvų palikimas?“ Vytautas puikiai žinojo, kas buvo jo protėviai, ir žinojo, kad kryžiuočiai yra atsikėlėliai prūsų žemėse. Tad „Istorijos detektyvai“ pradeda naują sezoną, aiškindamiesi genealogines paslaptis. Šį kartą Virginijus Savukynas kartu su garsiu režisieriumi Juliumi Dautartu narpliojo painias šios giminės istorijos mįsles.

Jo tėvo gimtinė - Šilelio kaimas – mena seną istoriją. Pagoniškas laikais čia buvusi šventa giria, kaip spėjo garsus istorikas Zenonas Ivinskis, ant šalia esančio piliakalnio įvyko didžiojo Pilėnų drama: negalėdamas apsiginti Margiris nužudė savo žmoną ir pats nusižudė.

Juliaus Dautarto giminė yra sena ir slepia gausybę paslapčių. Prosenelių praloštas dvaras, atimta bajorystė, tarnavimas ponams Tiškevičiams, - tai tik dalis jo protėvių istorijos.

Pasirodo, kad Fracišekas Dautartas bendravo su pačiu Adomu Mickevičiumi Kaune. Taip pat atskleisime, kokie giminystės ryšiai sieja Dautartus su praeityje garsiu lietuviu, patyrusiu Žygimanto Senojo nemalonę, o Bonos Sforcos globą.

Julius Dautartas taip pat papasakos, kaip jo seneliai išgelbėjo nuo mirties mažą ir gražią žydų mergaitę vokiečių okupacijos metais.

Ir, aišku, atskleisime paslaptį, kaip Julius Dautartas susijęs su pačiu Vytautu Didžiuoju. Tiesa, į šią istoriją yra įpainiotas ir Vokiečių ordino magistras Ulrichas von Jungingenas.

“Istorijos detektyvai” kartu su Virginijumi Savukynu – sekmadieniais 16.15 val. per LRT televiziją.