Už nuopelnus Vilniaus sportui sostinės meras Raimundas Alekna lakūnų patriarchui įteikė I – aukščiausiojo laipsnio – medalį.

„Ypatinga garbe laikau progą sveikinti žmogų-legendą, be galo turtingos ir įvairiaspalvės biografijos savininką, didį Lietuvos patriotą. Už ypatingai didelius nuopelnus vystant ir plėtojant Lietuvos aviaciją, Dievas jums davė sveikatos ir, manau, duos dar progų ne kartą susitikti, – sakė Vilniaus meras Raimundas Alekna.

Viktorą Ašmenską sveikino LAK Garbės prezidentas, Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Europos parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis. „Nepaprasta biografija, Lietuvos kovotojas, ėjęs į pavojus už Lietuvos laisvę, tiek daug nuveikęs mūsų oreivystei, mokslininkas ir istorikas, parašęs mūsų šalies oreivystės istoriją – pats jo gyvenimas ir asmenybė kalba už save“, – sveikinimo kalboje sakė V. Landsbergis.

Viktoras Ašmenskas gimė 1912 m. vasario 19 d. Viliūšių kaime (Šakių rajonas). 1930 m. tapęs Lietuvos aeroklubo nariu, dalyvavo Nidos sklandymo mokyklos įkūrime, įgijo sklandytojo, civilinio lakūno, parašiutininko kvalifikaciją. Pokario metais, grįžęs iš tremties, aktyviai rūpinosi aviacijos sporto plėtra. 1965–1968 m. buvo renkamas Visuomeninės Lietuvos aviacijos sporto federacijos (LASF) Parašiutų sporto komiteto, o 1968–1970 m. –Aukštojo pilotažo komiteto pirmininku.

1977–1990 m. dirbo LASF atsakingu sekretoriumi, o 1989 m., atkūrus nacionalinį Lietuvos aeroklubą, tapo jo generaliniu sekretoriumi. Svarus V. Ašmensko indėlis, kad Vilniaus mieste veikia Vilniaus Dariaus ir Girėno ir Vilniaus aeroklubai, įsikūrė skraidyklių, karšto oro balionų ir kitų aviacijos sporto šakų klubai.

Sovietams okupavus Lietuvą, V. Ašmenskas įsijungė į pasipriešinimo dalyvių gretas. Buvo tautos sukilimo dalyvis, sukilėlių sąjungos tarybos narys, Lietuvos forumo Trakų apskrities štabo, Lietuvos tautinės tarybos narys. Buvo suimtas, teistas ir įkalintas.