Viešoji įstaiga padengė dalį rinkimų išlaidų

Pats A. Zuokas Delfi teigė turintis nemažai klausimų VRK dėl jos atlikto tyrimo. Jo vertinimu, VRK tyrimas tęsėsi pernelyg ilgai ir dėl to galbūt buvo pažeistas teisės aktuose įvardytas terminas.

Galiausiai politikas mano, kad VRK tyrimo išvadų paskelbimo laikas gali būti pasirinktas neatsitiktinai: ne už kalnų merų rinkimai.

Be to, buvęs Vilniaus meras laikosi pozicijos, kad prie šio tyrimo nemažai prisidėjo ir buvusi jo sutuoktinė.

Delfi susipažino su VRK tyrimo šių metų liepos 25 d. išvada dėl A. Zuoko ir Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) politinės kampanijos bei politinės partijos veiklos finansavimo juridinių asmenų lėšomis.

Tiesa, šių išvadų VRK dar nėra patvirtinusi. Jos bus tvirtinamos VRK posėdyje rugsėjo mėnesį.

Vyriausioji rinkimų komisija 2020 m. kovo 10 d. po LRT tyrimo nusprendė pradėti tyrimą dėl galimai neteisėto A. Zuoko ir jo vadovaujamos Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) politinės kampanijos ir politinės partijos veiklos finansavimo 2017–2019 metais.

Šių metų liepą pabaigusi tyrimą VRK nustatė faktų, kurie esą galbūt pažeidžia įstatymą. Dėmesio centre atsidūrė VšĮ „Azzara“. Šiuo metu šiam juridiniam asmeniui vadovauja buvusi A. Zuoko sutuoktinė Agnė Andriulytė.

Nuo 2014 iki 2019 m. viešajai įstaigai vadovavo ekonomikos ir inovacijų ministrės bei Laisvės partijos pirmininkės Aušrinės Armonaitės sutuoktinis Edgaras Stanišauskas. Įstaigai taip pat yra vadovavęs ir A. Zuokas.

Tyrimo metu VRK nustatė, kad iki 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų kampanijos pradžios VšĮ „Azzara“ apmokėjo dalį išlaidų, susijusių su LLS (liberalų) ir A. Zuoko dalyvavimu 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų kampanijoje.

VRK savo tyrimo išvadoje nurodė, kad buvusi mero sutuoktinė bendradarbiavo atliekant tyrimą. Ji VRK atsiuntė 2017–2019 metų VšĮ „Azzara“ Swedbank ir SEB bankų sąskaitų išrašus; sąskaitas faktūras, išrašytas: Lino Karpausko, M. M., Sandros Trinkūnaitės-Rimkienės, PPM Consulting, UAB „Centrum“ viešbutis GRATA BY CENTRUM HOTELS“, UAB „Interneto partneris“, „HAPPY or NOT“, asociacijos „Tėvynės atgimimas ir perspektyva“; kitus dokumentus: paslaugų su konsultantu Robertu Filistovičiumi dėl lankstinuko maketavimo paslaugos 2017 m. liepos 10 d. sutartį Nr. 2017-07/10, suma – 1 176,47 Eur; paramos daiktais suteikimo viešajai įstaigai „Vilnius 2035“ 2019 m. sausio 7 d. sutartį Nr. 2019/P1, pagal kurią VšĮ „Azzara“ paremia 50 vnt. džemperių su spauda, kurių nurodyta vertė – 1 263,85 Eur; komentarus apie paklausime minėtus asmenis.

Viešoji įstaiga užsakė visuomenės apklausą ir studiją dėl nemokamo transporto

Pirmasis VRK ataskaitoje aptartas mokėjimas – 2018 m. vasario 28 d. Tuo metu VšĮ „Azzara“ apmokėjo „Baltijos tyrimai“ 3 751 Eur sumą pagal 2018 m. vasario 13 d. sąskaitą - faktūrą už gyventojų apklausą apie 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimus.

Kalbant apie šią visuomenės apklausą, tyrimo metu nustatyta įdomi detalė: „Pagal VšĮ „Azzara“ banko sąskaitos išrašą nustatyta, kad apmokant už UAB „Baltijos tyrimai“ atliktą apklausą buvo panaudota iš UAB „Inaksas“ gauta parama (2018 m. vasario 15 d. VšĮ „Azzara“ sąskaitos likutis buvo 10,63 Eur. Nuo vasario 15 iki 26 d. nebuvo atlikta jokių operacijų, vasario 27 d. UAB „Inaksas“ pervedė 6 000 Eur paramą ir vasario 28 d. apmokėta pagal UAB „Baltijos tyrimai“ sąskaitą 3 751 Eur).“

Antrasis VRK įvardytas mokėjimas – nemokamo Vilniaus viešojo transporto studijos atlikimo išlaidų padengimas (12 100 Eur) pagal UAB „Civitta“ 2018 m. birželio 30 d. sąskaitą - faktūrą.

Kaip nustatė VRK, A. Zuokas studijos atlikimo metu dirbo VšĮ „Azzara“ ekspertu, atliekant studiją bendravo su ją atlikusiais ekspertais, viešai yra nurodęs, kad yra susijęs su studijos užsakymu ar dalyvavo ją atliekant.

„Nemokamas viešasis transportas buvo viena pagrindinių A. Zuoko ir jo koalicijos „Laimingas Vilnius“ politinės kampanijos temų“, - savo tyrimo išvadoje rašo VRK.
VRK

Atsiskaitymas su UAB „Civitta“ VRK taip pat sukėlė klausimų.

„Pagal VšĮ „Azzara“ banko sąskaitos išrašą nustatyta, kad UAB „Civitta“ 7 pavedimais iš dviejų sąskaitų buvo pervesta 12 100 Eur suma tą pačią dieną ar ne vėliau nei per 6 dienas po to, kai buvo gauta parama iš šioje išvadoje nurodytų juridinių asmenų ar gavus paskolą iš VšĮ Jono Meko fondo, kuris prieš tai gavo paramą iš šioje pažymoje nurodytų juridinių asmenų“, - rašoma ataskaitoje.

Be to, nustatyta, kad prie nemokamo viešojo transporto vizijos sukūrimo galėjo prisidėti ir daugiau įmonių: „Tyrimo metu nustatyta, kad dalis UAB „Mediashop“ ir (ar) UAB „GV Group“ suteiktos paramos (1 000 iš 6 000 Eur) buvo panaudota VšĮ „Azzara“ apmokant UAB „Civitta“ už Nemokamo transporto studiją, kuri buvo panaudota A. Zuoko ir LLS (liberalų) 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinėje kampanijoje.“

Tyrimo metu surinktais duomenimis, UAB „Armitana“ 2018 m. spalio 22 d. pervedė į VšĮ „Azzara“ banko sąskaitą 10 000 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodydama – „parama“.

„UAB „Armitana“ nenurodžius, kam ir kokio dydžio parama skirta 2017 metais, pagal vėliau gautą VšĮ Jono Meko fondo banko sąskaitos išrašą, nustatyta, kad 2017 m. liepos 3 d. UAB „Armitana“ šiai įstaigai suteikė 5 000 Eur paramą. Taigi, įvertinus UAB „Armitana“ pateiktus dokumentus ir VšĮ Jono Meko fondo banko sąskaitos išrašą, 2017–2018 metais UAB „Armitana“ VšĮ Jono Meko fondui pervedė 15 000 Eur.

(...) Dalis UAB „Armitana“ suteiktos paramos buvo panaudota VšĮ „Azzara“ apmokant UAB „Civitta“ už Nemokamo transporto studiją, kuri buvo panaudota A. Zuoko ir LLS (liberalų) 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinėje kampanijoje: 2 000 Eur panaudota iš tiesiogiai VšĮ „Azzara“ suteiktos paramos (10 000 Eur); 1 500 Eur panaudota iš VšĮ Jono Meko fondo gautos paramos, kuris suteikė 2 500 Eur paskolą VšĮ „Azzara“, - rašoma VRK parengtoje ataskaitoje.

Ir čia VRK dėmesį atkreipė į dar vieną įmonę.

VRK surinktais duomenimis, iš VšĮ „ART2B“ sąskaitos į VšĮ „Azzara“ sąskaitas 2017–2019 m. pervesta 75 000 Eur, į VšĮ Jono Meko fondo sąskaitą 2017–2019 m. – 56 000 Eur, į VšĮ „Sėkmės idėja“ sąskaitą 2019 m. rugsėjo 6 d. – 5 000 Eur.

„(...) Dalis VšĮ „ART2B“ 2018 metais suteiktos paramos buvo panaudota VšĮ „Azzara“ apmokant UAB „Civitta“ už nemokamo transporto studiją, kuri buvo panaudota A. Zuoko ir LLS (liberalų) 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinėje kampanijoje: 1 604 Eur panaudota iš tiesiogiai VšĮ „Azzara“ suteiktos paramos (27 000 Eur); 1 500 panaudota iš VšĮ Jono Meko fondo gautos paramos (23 000 Eur), kuris suteikė 6 000 Eur paskolą VšĮ „Azzara“, - nurodė VRK.

VRK pastebėjo ir daugiau finansinių srautų judėjimo atvejų tarp įmonių: „Nagrinėjant tyrimo metu surinktą medžiagą, pastebėtos bankinės operacijos tarp VšĮ „Azzara“ ir UAB „BNA GRUPĖ“, VšĮ Jono Meko fondo ir UAB „BNA GRUPĖ“ (39 946,80 Eur už patalpų nuomą). VRK turimais duomenimis, UAB „BNA GRUPĖ“ 2017 m. kovo 6 d. suteikė 10 000 Eur paskolą VšĮ „Azzara“. 2017 m. balandžio 25 d. ir 2017 m. liepos 25 d. VšĮ „Azzara“ grąžino 8 000 Eur (dviem pavedimais po 4 000 Eur). Kada grąžinta ir ar grąžinta likusi 2 000 Eur paskolos dalis, VRK duomenų neturi. Bendrovė taip pat suteikė paslaugų VšĮ „Azzara“ už 759,80 Eur."

Be to, VRK nustatė, kad paramos gavo ne tik VšĮ „Azzara“, bet ir Jono Meko fondas.

„Vėliau gavus VšĮ Jono Meko fondo banko išrašą nustatyta, kad UAB „Vilkerda“ 2019 m. vasario 20 d. taip pat parėmė VšĮ Jono Meko fondą 5 000 Eur suma. Atkreiptinas dėmesys, kad beveik prieš savaitę (2019 m. vasario 14 d.) UAB „Vilkerda“ 5 000 Eur suma parėmė VšĮ „Azzara“. Nors rašte dėl viešajai įstaigai „Azzara“ suteiktos paramos buvo klausta apie paramą ir kitoms viešosios įstaigoms, atsakyme UAB „Vilkerda“ nepateikė informacijos nei apie paramą VšĮ Jono Meko fondui, nei apie kitą, jei tokia buvo suteikta", - rašoma VRK ataskaitoje.

Galiausiai VRK dėmesio centre atsidūrė dar viena įmonė - UAB „International Metbalta Invest Group“.

„VRK 2020 m. liepos 28 d. raštu (reg. Nr. 2-893(7.9) kreipėsi į UAB „International Metbalta Invest Group“, kuri, tyrimo metu surinktais duomenimis, 2018 m. rugsėjo 6 d. suteikė 3 000 Eur paramą VšĮ „Azzara“. Paklausime prašyta pateikti 2017–2020 metų banko sąskaitų išrašus, kuriuose būtų matomos visos su VšĮ „Azzara“ susijusios bankinės operacijos, taip pat informacijos apie suteiktos paramos panaudojimą bei ryšius tarp bendrovės ar jos vadovo Alvydo Bieliausko ir E. Stanišausko, A. Zuoko ir LLS (liberalų).

(...) Tyrimo metu nustatyta, kad dalis suteiktos paramos (2 500 iš 3 000 Eur) buvo panaudota VšĮ „Azzara“ apmokant UAB „Civitta“ už Nemokamo transporto studiją, kuri buvo panaudota A. Zuoko ir LLS (liberalų) 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinėje kampanijoje", - nustatė VRK.

Suteikė nepiniginę naudą

Išvadoje taip pat teigiama, kad VšĮ „Vilnius 2035“, 2018 m. spalio–lapkričio mėn. rengdama diskusijas ir renginius, veikė A. Zuoko ir Artūro Zuoko ir vilniečių koalicijos „Laimingas Vilnius“ 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos interesais ir tokiu būdu suteikė nepiniginę auką A. Zuokui ir LLS (liberalams).

„Renginiuose turėjo galimybę pasisakyti A. Zuokas ir LLS (liberalų) kandidatai. Apie renginius skleista informacija panaši su A. Zuoko ir Artūro Zuoko ir vilniečių koalicijos „Laimingas Vilnius“ kandidatų skleista politine reklama bei rinkimų programa. A. Zuokas apie šiuos renginius ir juose kalba pirmu asmeniu kaip rengėjas. Lietuvos nacionalinio muziejaus teigimu, pats A. Zuokas kreipėsi dėl leidimo rengti VšĮ „Vilnius 2035“ renginį Gedimino pilies bokšte“, - nurodoma VRK tyrimo ataskaitoje.

Ten pat pažymima, kad VšĮ „Vilnius 2035“ nepateikus prašytos informacijos ir dokumentų, darbo grupė negalėjo įvertinti VšĮ „Vilnius 2035“ nepiniginės aukos dydžio. „Tačiau tai nepaneigia fakto, kad A. Zuokui ir Artūro Zuoko ir vilniečių koalicijai „Laimingas Vilnius“ juridinis asmuo (VšĮ „Vilnius 2035“) neatlygintinai suteikė paslaugas“, - nurodė VRK.

VRK kelia klausimą ir dėl apmokėjimo muziejui aplinkybių.

„Patikrinus VšĮ „Azzara“ banko sąskaitos išrašą, nustatyta, kad viešoji įstaiga, VšĮ „Vilnius 2035“ steigėja, 2018 m. spalio 23 d., tai yra tą pačią savaitę, kai Gedimino pilies bokšte vyko VšĮ „Vilnius 2035“ renginys, Lietuvos nacionaliniam muziejui pervedė 2 500 Eur. VRK dėl šio pavedimo 2022 m. birželio 10 d. raštu (reg. Nr. 2-302(7.9) kreipėsi į Lietuvos nacionalinį muziejų.

2022 m. birželio 16 d. gautas atsakymas (reg. Nr. 1-670(7.9), kuriame patvirtinta, kad buvo gauta parama ir nurodyta, kad ji „panaudota muziejaus reikmėms, t.y. apmokėti muziejininkų delegacijos iš Latvijos vizito išlaidas, įsigyti eksponatams bei tuo metu reikalingoms prekėms“.

Pagal VšĮ „Azzara“ banko sąskaitos išrašo duomenis, nustatyta, kad 2018 m. spalio 23 d. 2 500 Eur parama Lietuvos nacionaliniam muziejui pervesta panaudojant dieną prieš tai (2018 m. spalio 22 d.) iš UAB „Armitana“ gautos paramos (10 000 Eur) dalį.

(...) Kyla pagrįstų abejonių dėl tikrojo VšĮ „Azzara“ Lietuvos nacionaliniam muziejui renginio savaitę pervestos 2 500 Eur paramos tikslo, ar tokiu būdu nebuvo apmokėtos VšĮ „Vilnius 2035“ Gedimino pilies bokšte organizuotos diskusijos, kurią pats muziejus įvardijo kaip A. Zuoko organizuotą diskusiją apie Vilniaus ateitį, išlaidos“, - rašoma VRK tyrimo ataskaitoje.

Be to, VRK susidomėjo ir tekstu apie A. Zuoką. Štai kas rašoma tyrimo išvadoje: „Nepakanka duomenų vienareikšmiškai teigti, kad J. L. tekstas apie A. Zuoką buvo rengtas išskirtinai 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinei kampanijai. Net jei pradžioje buvo rengtas knygai, kaip teigia A. Zuokas ir patvirtina J. Lieponė, knygai parengtas tekstas (jo dalis) buvo panaudotas kampanijai skirtam žurnalui. Už šio teksto rengimą ir tvarkymą dalį sumos (500 Eur) apmokėjus iš politinės kampanijos sąskaitos, o kitą dalį – juridinių asmenų (viešųjų įstaigų „Azzara“ (2 100 Eur) ir Jono Meko fondo (1 000 Eur) lėšomis, A. Zuoko politinė kampanija buvo finansuota juridinių asmenų aukomis.“

Sumokėjo už stendą

Tęskime toliau. Kaip paaiškėjo atlikus tyrimą, VšĮ „Azzara“ lėšomis – dviem pavedimais (2018-06-29 – 700 Eur ir 2018-07-04 – 631 Eur) buvo apmokėta 2018 m. birželio 28 d. UAB „VIP Spauda“ sąskaita - faktūra (suma - 1 331 Eur) už reklaminį „Vyčio“ stendą (dėlionę), kuris buvo naudotas kaip vienas pagrindinių LLS (liberalų) 2018 m. liepos 5 d. Lukiškių aikštėje, Vilniuje, organizuoto renginio akcentų.
Rinkimai

Štai ką VRK nustatė dėl reklaminio „Vyčio“ stendo (dėlionės), kuris buvo naudotas kaip vienas pagrindinių partijos organizuoto renginio akcentų, gamybos: „Nustatyta, kad juridinio asmens VšĮ „Azzara“ lėšomis 2 pavedimais (2018 m. birželio 29 d. – 700 Eur, 2018 m. liepos 4 d. – 631 Eur) buvo apmokėta 2018 m. birželio 28 d. UAB „VIP Spauda“ sąskaita faktūra (serija VPS Nr. 0007711, suma 1 331 Eur) už reklaminio „Vyčio“ stendo (dėlionės), kuris buvo naudotas kaip vienas pagrindinių partijos organizuoto renginio akcentų, gamybą.

Peržiūrėjus banko sąskaitų išrašus, nustatyta, kad pirmam pavedimui (2018 m. birželio 29 d. – 700 Eur) panaudota dalis VšĮ „Azzara“ 2018 m. birželio 22 d. gautos UAB „Via Sportas“ paramos (4 000 Eur, iki šios paramos gavimo VšĮ „Azzara“ sąskaitos likutis buvo 1,60 Eur). Dėl antram pavedimui panaudotų lėšų vienareikšmiškai pasisakyti negalima, nes buvo gauta ir kitų įplaukų.

Juridinio asmens VšĮ „Azzara“ lėšomis apmokėjus 2018 m. birželio 28 d. UAB „VIP Spauda“ sąskaitą faktūrą (serija VPS Nr. 0007711, suma 1 331 Eur) už reklaminio „Vyčio“ stendo (dėlionės), kuris buvo naudotas kaip vienas pagrindinių partijos organizuoto renginio akcentų, gamybą, LLS (liberalai) išlaidų nepatyrė, tai yra politinei partijai buvo suteikta nauda.

Pagal Partijų įstatymo 19 straipsnio 1 ir 9 dalis, VšĮ „Azzara“ apmokėta suma (1 331 Eur) laikytina neteisėtu LLS (liberalų) finansavimu.“

Taip pat VRK nustatė ryšius tarp 3 organizacijų: „Išnagrinėjus trijų viešųjų įstaigų „Azzara“, Jono Meko fondas ir „Sėkmės idėja“ banko sąskaitų išrašus (bankines operacijas), kitus tyrimo metu gautus dokumentus, galima teigti, kad šios trys viešosios įstaigos glaudžiai bendradarbiavo, viena kitai teikė paskolas, paslaugas, taip pat sutapo dalis jose dirbusių ar joms teikusių paslaugas asmenų, dalis rėmėjų. Dalis viešosiose įstaigose dirbusių ar joms paslaugas teikusių asmenų yra (buvo) susiję su LLS (liberalais), pvz., dirbo rinkimų štabe, buvo atstovai rinkimams ar LLS (liberalai) juos kėlė kandidatais.“

„Pagal Kampanijų finansavimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, 7 straipsnio 1 ir 3 dalis, 8 straipsnio 1 ir 3 dalis, pagal Partijų įstatymo 19 straipsnio 1 ir 9 dalis, neteisėtu (iš neleistinų finansavimo šaltinių) laikytinas politinės partijos ar kandidato finansavimas juridinių asmenų aukomis (pinigais ar neatlygintinai suteiktomis paslaugomis) tiek politinių kampanijų laikotarpiu, tiek tarp politinių kampanijų, taip pat politinių partijų finansavimas fizinių asmenų aukomis (pinigais ar neatlygintinai suteiktomis paslaugomis) – tarp politinių kampanijų.

Kampanijų finansavimo įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad politinių kampanijų dalyvius finansuoti per trečiuosius asmenis draudžiama. Dalyje atvejų nustatyta, kad VšĮ „Azzara“ politinės kampanijos išlaidoms apmokėti panaudojo iš trečiųjų asmenų gautą paramą“, - nurodė VRK.

Ministrės A. Armonaitės sutuoktinis E. Stanišauskas VRK tyrimo ataskaitoje taip pat sulaukė dėmesio. Jis 2014–2019 m. buvo VšĮ „Azzara“ ir VšĮ Jono Meko fondo vadovas ir, Valstybės įmonių registrų centro duomenimis, asociacijos „Tėvynės atgimimas ir perspektyva“, įregistruotos 2010 m. liepos 1 d., narys, o šios asociacijos pirmininkas – A. Zuokas.

VRK 2020 m. birželio 10 d. raštu kreipėsi į E. Stanišauską, nurodydama tyrimo metu surinktus duomenis apie VšĮ „Azzara“ atliktus mokėjimus jam, pavedimus už nagrinėjamą laikotarpį – E. Stanišauskui iš VšĮ „Azzara“ banko sąskaitos iš viso buvo pervesta 28 068,28 Eur (78 pavedimai). Politinės kampanijos laikotarpiu (2018-11-07–2019-07-02) 37 pavedimais E. Stanišauskui parvesta 13 781,40 Eur.

A. Zuokas pats dalyvavo priimant sprendimus

Apibendrindama savo atliktą tyrimą VRK konstatavo: „Tyrimo metu nustatytos su politine kampanija susijusios išlaidos nebuvo apskaitytos nei kaip nepiniginės aukos, nei kaip išlaidos A. Zuoko ir LLS (liberalų) pateiktuose Politinės kampanijos finansinės apskaitos žiniaraščiuose, nei politinės kampanijos finansavimo ataskaitose.“

Be to, nustatyta, kad A. Zuokas pats dalyvavo sprendimų priėmime: „Atsižvelgiant į tai, kad savarankišku politinės kampanijos dalyviu registruotas A. Zuokas, tuometinis LLS (liberalų) pirmininkas ir LLS (liberalų) keltas kandidatas, pats dalyvavo rengiant UAB „Civitta“ nemokamo transporto studiją (dirbo ekspertu studijos rengimą apmokėjusioje VšĮ „Azzara“), pirmuoju asmeniu kalbėjo VšĮ „Vilnius 2035“ renginiuose, kreipėsi dėl patalpų nuomos, taip pat, pagal bent dviejų asmenų pateiktą informaciją, A. Zuokas sprendė, kuriai viešajai įstaigai išrašyti sąskaitą ar kaip panaudoti šių viešųjų įstaigų gautą paramą, taip pat prie šių veiklų prisidėjo ir kiti LLS (liberalų) kelti kandidatai, laikytina, kad tiek A. Zuokas, tiek LLS (liberalai) priėmė sprendimus naudoti politinei kampanijai aukas, gautas iš asmenų, kurie neturi teisės finansuoti politinių kampanijų, ar iš neleistinų politinės kampanijos finansavimo šaltinių, tai yra iš juridinių asmenų, kai kuriais atvejais gautas iš trečiųjų asmenų, taip pat iš juridinių asmenų, o politinės kampanijos ir partijos veikla buvo finansuotos nepriimtinomis aukomis.

A. Zuoko ir LLS (liberalų) pateiktose 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitose nedeklaruotos tyrimo metu nustatytos politinės kampanijos išlaidos ir nepiniginės aukos. Atsižvelgiant į tai ir į šios išvados 238 punkte nurodytą A. Zuoko bei kitų kandidatų vaidmenį bei ryšius su politinės kampanijos išlaidas apmokėjusiais juridiniais asmenimis, ir į tai, kad A. Zuoko politinės kampanijos iždininkė buvo jo politines kampanijas apmokėjusių viešųjų įstaigų („Azzara“, Jono Meko fondo) finansininkė, laikytina, kad A. Zuoko ir LLS (liberalų) pateiktose 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitose nurodyta žinomai neteisingai duomenys.“

Nutarė kreiptis į STT ir Generalinę prokuratūrą

A. Zuoko 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nurodytos politinės kampanijos išlaidos – 85 417,29 Eur. Anot VRK, nedeklaruotos šioje išvadoje nustatytos politinės kampanijos išlaidos (11 025,50 Eur), įvertinus VRK 2019 m. kovo 26 d. sprendimu nustatytas išlaidas (327,41 Eur), sudaro 2,33 proc. limito, o politinės kampanijos išlaidų limitas (487 500 Eur) neviršytas.

LLS (liberalų) 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nurodytos politinės kampanijos išlaidos – 133 098,15 Eur. Nedeklaruotos šioje išvadoje nustatytos politinės kampanijos, VRK teigimu, išlaidos (7 925,50 Eur), įvertinus VRK 2019 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. Sp-346 nustatytas išlaidas (1 308,18 Eur), sudaro 1,04 proc. limito, o politinės kampanijos išlaidų limitas (887 050 Eur) neviršytas. Vilniaus miesto kandidatų sąrašo politinės kampanijos išlaidos sudaro 44 977,79 Eur. Nedeklaruotos, anot VRK, šioje išvadoje nustatytos politinės kampanijos išlaidos (7 925,50 Eur) sudaro 2,03 proc. išlaidų limito, o išlaidų limitas (390 000 Eur) neviršytas.

Taigi, atsižvelgiant į šioje išvadoje nurodytas aplinkybes, VRK nutarė pripažinti 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos išlaidomis:

LLS (liberalų) ir A. Zuoko (po 1 875,50 Eur, iš viso 3 751 Eur) – VšĮ „Azzara“ 2018 m. vasario 28 d. UAB „Baltijos tyrimai“ apmokėtą 3 751 Eur sumą pagal 2018 m. vasario 13 d. sąskaitą - faktūrą už gyventojų apklausą apie 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimus;

LLS (liberalų) ir A. Zuoko (po 6 050 Eur, iš viso 12 100 Eur) – VšĮ „Azzara“ apmokėtas nemokamo Vilniaus viešojo transporto studijos atlikimo išlaidas (12 100 Eur) pagal UAB „Civitta“ 2018 m. birželio 30 d. sąskaitą - faktūrą;

LLS (liberalų) ir A. Zuoko – VšĮ „Vilnius 2035“ 2018 m. spalio–lapkričio mėn. diskusijų rengimo išlaidas (negavus prašytos informacijos, vertė nenustatyta);

A. Zuoko – VšĮ „Azzara“ (2 100 Eur) ir VšĮ Jono Meko fondo (1 000 Eur) lėšomis J. L. apmokėtas teksto, kuris (jo dalis) panaudotas žurnalui „Zuokas. Įsimylėjęs Vilnių“, rengimo ir redagavimo išlaidas.

Be to, nutarta: pripažinti nepiniginėmis aukomis 1 punkte nurodytas juridinių asmenų apmokėtas (patirtas) politinės kampanijos išlaidas;

pripažinti LLS (liberalų) išlaidomis VšĮ „Azzara“ apmokėtas išlaidas pagal 2018 m. birželio 28 d. UAB „VIP Spauda“ sąskaitą faktūrą (suma 1 331 Eur) už reklaminį „Vyčio“ stendą (dėlionę), kuris buvo naudotas kaip vienas pagrindinių LLS (liberalų) 2018 m. liepos 5 d. Lukiškių aikštėje, Vilniuje, organizuoto renginio akcentų;

pripažinti 3 punkte nurodytas, LLS (liberalų) naudai VšĮ „Azzara“ apmokėtas išlaidas, neteisėtu LLS (liberalų) finansavimu;

pripažinti, kad juridiniams asmenims (VšĮ „Azzara“, VšĮ Jono Meko fondui, VšĮ „Vilnius 2035“) apmokėjus politinės kampanijos išlaidas, tai yra suteikus nepinigines aukas A. Zuoko ir LLS (liberalų) politinėms kampanijoms finansuoti, buvo pažeistos Kampanijų finansavimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalis bei 8 straipsnio 3 dalis;

pripažinti, kad juridiniam asmeniui (VšĮ „Azzara“) apmokėjus išlaidas LLS (liberalų) naudai, buvo pažeista Politinių partijų įstatymo 19 straipsnio 9 dalis;

pripažinti, kad pažeidžiant tuo metu galiojusią Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 12 straipsnio 2 dalį, A. Zuoko ir LLS (liberalų) 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansuotos per trečiuosius asmenis VšĮ „Azzara“ 1 punkte nurodytas išlaidas apmokėjus panaudojant paramą, gautą iš kitų juridinių asmenų (2 000 Eur iš UAB „Armitana“, 3 751 Eur iš UAB „Inaksas“, 2 500 Eur iš UAB „International METBALTA Invest Group“, 1 000 Eur iš UAB „Mediashop“ ir (ar) UAB „GV Group“, 1 604 Eur iš VšĮ „ART2B“, iš viso – 10 855 Eur ) ir paskolas, gautas iš VšĮ Jono Meko fondo (3 000 Eur), jam prieš tai gavus paramą iš juridinių asmenų (6 000 Eur paskolinta gavus VšĮ „ART2B“ paskolą, 2 500 Eur – UAB „Armitana“, 2 500 Eur – UAB „Tugva“);

pripažinti, kad A. Zuokas ir LLS (liberalai) šiurkščiai pažeidė Kampanijų finansavimo įstatymą pagal šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus, priėmę sprendimus naudoti politinei kampanijai nepinigines aukas iš juridinių asmenų, tai yra asmenų, kurie neturi teisės finansuoti politinių kampanijų, o politinės kampanijos buvo finansuotos nepriimtinomis aukomis; 4 punktą, A. Zuoko ir LLS (liberalų) pateiktose 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitose nedeklaravus 1 punkte nurodytų juridinių asmenų apmokėtų politinės kampanijos išlaidų, tai yra politinės kampanijos finansavimo ataskaitose pateikus žinomai neteisingus duomenis.

Galiausiai nutarta pavesti VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti A. Zuoko ir LLS (liberalų) 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitas ir finansinės apskaitos žiniaraščius nurodytomis nepiniginėmis aukomis politinei kampanijai ir atitinkamomis išlaidomis.

Svarbu ir tai, kad VRK nusprendė informuoti Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Generalinę prokuratūrą apie nustatytus pažeidimus.

Taip pat STT bus perduota surinkta medžiaga vertinimui tais atvejais, kai nebuvo gauta visa informacija, dėl kurios trūkumo darbo grupė negalėjo pasisakyti dėl viešųjų įstaigų pirktų ar suteiktų paslaugų sąsajų su politine kampanija ar LLS (liberalų) veikla, galimu paslėptu finansavimu ar finansavimu per trečiuosius asmenis.

A. Zuokas negaili kritikos VRK

Delfi susisiekė su VRK dėmesio centre atsidūrusiu A. Zuoku. Jis VRK tyrimo atžvilgiu negailėjo kritikos ir sakė, kad jam kyla abejonių dėl objektyvumo.

Situaciją dėl VRK atlikto tyrimo politikas yra įvertinęs ir naujienų agentūrai ELTA.

A. Zuokas tuomet teigė, kad jo neįtikina nei išvadoje surikiuoti argumentai, nei jo apimtis. Maža to, įtaria politikas, daugiau nei dvejus metus trukusio VRK tyrimo finišo data pasirinkta neatsitiktinai – būtent tuo metu, kai jis paskelbė apie savo planus 2023 m. vyksiančiuose savivaldos rinkimuose. Nors pati VRK pažymi, kad atlikto tyrimo išvadų rengimo pabaiga nėra susijusi su sprendimu pasiskelbti apie planus dalyvauti rinkimuose, A. Zuokas mano kitaip.

„Tai politinis VRK administracijos dokumentas, nes toks sutapimas... Nors tyrimas vyko daugiau nei 2 metus ir 8 mėnesius, tačiau kai aš paskelbiau apie savo kandidatavimą Vilniaus miesto rinkimuose, kitą dieną buvo pateiktas šis išvadų projektas VRK nariams“, – dėstė A. Zuokas.

„Šį VRK išvadų projektą – tai dar tik projektas, o ne patvirtintas dokumentas, – aš vertinu labai kritiškai. Tai primena fantazijas, o ne teisiškai reikšmingą dokumentą“, – sakė politikas.

Anot jo, VRK atliko tyrimą remdamasi buvusios jo sutuoktinės Agnės Zuokienės skundu. „Jo pagrindas yra buvusios mano sutuoktinės skundas, kurio pagrindu tyrėjai iš VRK beveik trejus metus vykdė tyrimą“, – teigė A. Zuokas.

Patikslinus, kad tyrimą atlikusi VRK remiasi ne tiek A. Zuokienės argumentais, kiek jos pateiktais dokumentais, A. Zuokas toliau aiškino, kad sukurta tik jo nusižengimo iliuzija. „Tai tik komisijos tyrėjų interpretacijos ir tos interpretacijos paremtos buvusios mano sutuoktinės pateikta nuomone ir komentarais“, – savą istorijos versiją toliau dėliojo A. Zuokas.

Politikas aiškino, kad jam klausimų kelia ir daugiau VRK atlikto tyrimo detalių. „VRK tyrimą vykdė rekordiškai ilgą laiką. VRK šį tyrimą vykdė pažeisdama įstatymą, kuris numatė, kad tyrimas gali trukti ne daugiau nei 9 mėnesius, tai yra toks įstatymo reikalavimas. Arba tai yra sutapimas, arba spaudimas tiek man, tiek kolegoms“, – svarstė politikas.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (6)