Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras Algirdas Jurevičius BNS pasakojo, kad relikvijas pasitiko didelis būrys žmonių.

„Buvo labai daug žmonių sutikime Kaišiadoryse: ir aikštėje būriavosi, ir pilna katedra. Buvo dieninė malda, žmonės galėjo ir dabar gali prieiti prie sarkofago, paliesti, pasižiūrėti, pasimelsti“, – sakė kunigas A. Jurevičius.

Laikinai – šeštadienį ir sekmadienį – sarkofagas su T. Matulionio palaikais buvo atvežtas į Vilnių, kur vyko šio sovietų valdžios persekioto arkivyskupo paskelbimo palaimintuoju iškilmės. A. Jurevičius pasakojo, kad sostinėje tikintieji ir naktį meldėsi prie naujo palaimintojo sarkofago.

„Pasirodo, kad net ir vidurnaktis žmonėms yra ne kliūtis būti katedroje, melstis“, – sakė Kaišiadorių kunigas, pastebėjęs, kad relikvijų lankymas Vilniuje sekmadienį baigėsi vėliau nei planuota 23 val.

Jo teigimu, esant reikalui ilgiau nei iki šiol bus atviros ir Kaišiadorių katedros durys. Kol kas sarkofagas bus laikomas pagrindinėje katedros erdvėje, vėliau jį planuojama perkelti į nuošalesnę vietą – koplyčią.

„Jau ateinantį sekmadienį, liepos 2 dieną, bus padėkos mišios ir tada sarkofagas bus padėtas saugoti toje koplyčioje“, – pasakojo dvasininkas.

T. Matulionis Vilniaus Katedros aikštėje iškilmingai palaimintuoju paskelbtas sekmadienį. Šiose apeigose dalyvavo maždaug 30 tūkst. žmonių.

T. Matulionis sovietų valdžios buvo kalintas 16 metų. Ilgiausia bausmė dvasininkui buvo skirta 1946 metais, kai jis atsisakė bendradarbiauti su sovietų režimu ir paklusti jo nurodymams padėti įveikti partizaninį judėjimą, kritikavo komunistus dėl tikinčiųjų persekiojimo.

Po dešimties metų nelaisvės T. Matulioniui galiausiai buvo leista grįžti į sovietų okupuotą Lietuvą. Nors vyskupas buvo nuolat sekamas, jis sugebėjo gauti Vatikano leidimą slapta konsekruoti vyskupu Vincentą Sladkevičių.

T. Matulionis mirė 1962 metais, būdamas 89 metų amžiaus. Pagal vieną iš versijų, jį galėjo nunuodyti slapta sovietų KGB policija, tačiau tai nėra iki galo įrodyta.

T. Matulionis tapo antruoju Lietuvos palaimintuoju. Vyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacija įvyko 1987 metais Romoje.

Tam, kad T. Matulionis būtų kanonizuotas – paskelbtas šventuoju, reikėtų įrodyti stebuklus, nutikusius per jį prašant Dievo malonių.
Lietuva turi vieną šventąjį globėją – 1602 metais šventuoju buvo paskelbtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalaitis Kazimieras, gyvenęs penkioliktame amžiuje.

Lietuvoje Romos katalikų tikėjimą išpažįsta apie trys ketvirtadaliai gyventojų.