aA
Drąsūs Baltijos šalių žmonės nebekovos vieni agresijos akivaizdoje, Lietuvos priešas bus ir JAV priešu, Vilniuje užtikrino JAV prezidentas George'as W.Bushas. "Baigėsi ilga ir tamsi baimės, netikrumo, vienatvės naktis. Jūs įsiliejate į stiprią ir augančią NATO šeimą. Mūsų sąjunga yra pasiryžusi ginti savo nares. Tie, kurie pasirinktų Lietuvą savo priešu, taptų ir Jungtinių Amerikos Valstijų priešu", - sakė G.W.Bushas, kreipdamasis į Vilniaus Rotušės aikštėje susirinkusius žmones.
G.W.Bushas: Lietuvos priešas taps JAV priešu <font color="#6699CC"><strong>(atnaujinta)</strong></font>
© ELTA

Prezidentas pažymėjo, kad drąsiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonėms "niekada nebeteks agresijos akivaizdoje kovoti vieniems".

Šiuos prezidento žodžius aikštėje susirinkę žmonės palydėjo plojimais ir skandavimu "ačiū". Besišypsančiam JAV vadovui į anglų kalbą šiuos žodžius išvertė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. "Nėra už ką (You are welcome)", - replikavo G.W.Bushas.

JAV prezidentas pažymėjo, kad NATO atvėrė Lietuvai ir kitoms 6 valstybėms duris į Aljansą. "Mes džiaugiamės, kviesdami Lietuvą įstoti į NATO, didžiąją Šiaurės Atlanto sąjungą", - sakė G.W.Bushas.

G.W.Bushas ir V.Adamkus rotušės aikštėje
© ELTA

Jis pažymėjo, kad JAV visada pripažino tik nepriklausomą Lietuvos valstybę ir visada tikėjo, kad "šis žemynas nebus padalytas per amžius" , bei žinojo, kad "bus panaikintos dirbtinės padalijimo linijos, kurias sukūrė diktatoriai". "Šiandien susiskaldymas jau praeityje. Daugiau jokių miunchenų, daugiau jokių jaltų", - pabrėžė JAV vadovas.

"Jūsų reikia NATO. Jūs stiprinsite mūsų saugumą, tačiau NATO jėga remiasi ne kariuomenės galia, o paprastų moterų ir vyrų būdo tvirtybe", - sakė JAV prezidentas. Jis pažymėjo, kad "turime būti pasirengę duoti tvirtą atkirtį susidūrę su blogiu ir drąsiai veikti pavojaus akivaizdoje".

"Jūs patyrėte žiaurią priespaudą ir jai nepasidavėte. Jus buvo pavergusi imperija, bet jūs išgyvenote, o ji žlugo. Jūs, kurie sumokėjote laisvės kainą, gerai žinote jos vertę", - susirinkusiems sakė G.W.Bushas.

Jo teigimu, Lietuva ištikima geriausioms šalies demokratinėms, pakantumo ir religijų laisvės tradicijoms. "Tuo jūs užsitarnavote mano tautos ir visų tautų pagarbą", - pažymėjo JAV prezidentas.

 • G.W.Bushas: Baltijos valstybių istorija - stebuklas
 • V.Adamkus pristatė G.W.Bushą vilniečiams
 • G.W.Bushas spaudė rankas žmonėms Rotušės aikštėje
 • G.W.Bushui įteiktas Vytauto Didžiojo ordino Didysis kryžius
 • G.W.Bushas su žmona iškilmingai sutikti Prezidentūroje
 • Pasitiko V.Adamkus su žmona
 • Prezidentūroje - oficialūs pokalbiai
 • Prezidentūroje - ir apsikeitimai dovanomis
 • G.W.Bushas: "Laisvė neįkainojama"
 • JAV prezidento delegacija Vilniuje paliks apie 5 mln. litų
 • "Skraidantis Ovalinis kabinetas"
 • Limuzinas - tvirtovė ant ratų

  G.W.Bushas: Baltijos valstybių istorija - stebuklas

  V.Adamkus ir G.W.Bushas prie kariuomenes
  © BNS foto

  Pasak jo, šiandien pasaulis susidūrė su anksčiau nepatirtais išmėginimais, atsiradusiais kilus naujoms baisioms grėsmėms. "Nacizmas ir komunizmas praeityje, o terorizmas šiandien siekia mus sunaikinti ir valdyti mūsų gyvenimą. Bet laisvos tautos priešinsis teroristams, kaip jos priešinosi nacistams bei komunistams, ir teroristai bus nugalėti", - kalbėjo G.W.Bushas.

  Jis prisiminė, kaip prieš dešimtį metų šimtai tūkstančiai lietuvių, latvių ir estų susikibo rankomis ir sujungė Taliną, Rygą ir Vilnių, išreikšdami savo laisvės siekį. "Šią kovą už laisvę mena prie Katedros aikštės stovintis akmuo, kuriame įrašytas vienas žodis - stebuklas", - sakė prezidentas.

  "Iš tiesų naujoji Baltijos valstybių istorija tikrai yra stebuklas. Jūs atgavote laisvę, jūs iškovojote nepriklausomybę, šiandien jūs stojate į didžią sąjungą ir stebuklas tęsiasi. Šią didžią dieną telaimina Dievas visų Lietuvos patriotų ir laisvės kovotojų, kurie nesulaukė šios dienos, atminimą. Tegul laimina Dievas visus drąsius, laisvus Lietuvos žmones", - baigdamas pažymėjo JAV vadovas.

  V.Adamkus pristatė G.W.Bushą vilniečiams

  V.Adamkus, G.W.Bushas
  © BNS foto

  Rotušės aikštėje susirinkusiems žmonėms pristatydamas JAV prezidentą G.W.Bushą, V.Adamkus jį pavadino "didžios, mums labai svarbios valstybės vadovu".

  "Ir varge, ir džiaugsme Amerikos valstybė rėmė, buvo ištikima Lietuvos sąjungininkė. Jūsų šalis, pone prezidente, niekada nepripažino Lietuvos okupacijos. Jūsų valstybė rėmė nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos pastangas įtvirtinti demokratiją. Pone prezidente, ši jūsų parama mus įkvėpė ir drąsino žengti į geresnę ir sėkmingesnę ateitį", - kalbėjo V.Adamkus.

  Pasak jo, dabar Lietuvos lūkesčiams lemta išsipildyti: integracija į Europą ir euroatlantinę šeimą - tai trumpiausias kelias į Lietuvos saugumą ir gerovę.

  V.Adamkus pažymėjo, kad tolerancijos ir solidarumo dvasia garsina Vilnių visame pasaulyje - šimtmečiais čia taikiai gyveno įvairių kultūrų bei religijų žmonės, prisidėję prie šalies kultūros ir gerovės. "Būtent čia, šioje Rotušėje, suburta Vilniaus grupė išreiškusi mūsų laikų solidarumą ir tiek daug mums padėjusi siekiant integracijos tikslų", - sakė V.Adamkus.

  G.W.Bushas spaudė rankas žmonėms Rotušės aikštėje

  George'as W. Bush'as ir Valdas Adamkus
  © BNS foto

  Po sveikinimo kalbos G.W.Bushas kartu su Lietuvos prezidentu ir prie jų prisijungusiais Latvijos ir Estijos vadovais rankomis mojavo aikštėje susirinkusiems tūkstančiams žmonių. Vėliau G.W.Bushas nusileido laiptais nuo pakylos ir spaudė rankas žmonėms Rotušės aikštėje. Jį lydėjo Baltijos šalių prezidentai V.Adamkus, Vaira Vykė-Freiberga ir Arnoldas Ruutelis (Riūtelis).

  Rotušės aikštėje G.W.Busho kalbos klausėsi Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, premjeras Algirdas Brazauskas, Vilniaus meras Artūras Zuokas, Seimo, Vyriausybės nariai. Beje, į Rotušės aikštę V.Adamkus ir G.W.Bushas atvyko vienu automobiliu "Cadillac DeVille", vadinamu "tvirtove ant ratu", kurį puošė Lietuvos ir JAV vėliavėlės.

  G.W.Bushą Rotušės aikštėje sveikino apie 10 tūkst. vilniečių ir sostinės svečių. Susirinkusieji aikštėje mojavo prezidentui Lietuvos, JAV, NATO vėliavėlėmis. Šiomis vėliavomis taip pat buvo papuoštas ir Rotušės pastatas.

  Ant Rotušės bei aikštę supančių namų stogų budėjo snaiperiai. Susirinkusiųjų prie Rotušės minioje buvo ir dvi neoficialios Baltarusijos baltai-raudonos vėliavos, kuriomis mojavo Baltarusijos opozicijos šalininkai.

  Prieš ateinant G.W.Bushui į Rotušės aikštę, nuo 8 val. ryto susirinkusiems žmonėms grojo populiariausi Lietuvos muzikantai. Iš Rotušės aikštės G.W.Bushas išvyko į Amerikos centrą ir apie vidurdienį iš Vilniaus išskrido į Bukareštą. Iš ten G.W.Bushas grįš į Jungtines Valstijas.

  G.W.Bushui įteiktas Vytauto Didžiojo ordino Didysis kryžius

  G.W.Bushas bendrauja su liaudimi
  © ELTA

  Šeštadienį ryte Prezidentūros Baltojoje salėje Vytauto Didžiojo ordino Didįjį kryžių G.W.Bushui įteikė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

  Dėkodamas už apdovanojimą savo kalboje G.W.Bushas pažymėjo, kad jam didelė garbė būti pirmuoju JAV prezidentu, atvykusiu į Lietuvą. "Tai garbė ir man, ir mano žmonai Laurai", - sakė JAV vadovas, penktadienį vakare atvykęs į Vilnių pasveikinti Lietuvos su pakvietimu į NATO.

  Pabrėžęs, kad "tai didi diena Lietuvai", G.W.Bushas sakė, jog tai parodo, kad Lietuvos įsipareigojimas pakantumui, tolerancijai, religinei laisvei yra parengęs Lietuvą įstojimui į Aljansą.

  Pasak JAV prezidento, Aljansas pats sustiprės, į jį įstojus Lietuvai. "Jūs ne tik padėsite ginkluotosiomis pajėgomis, bet ne mažiau svarbu, kad jūsų dalyvavimas sustiprins NATO dvasią. Tūkstančiai amerikiečių šiandien kartu su manimi džiaugsis, kad Lietuva prisijungs prie NATO", - kalbėjo G.W.Bushas.

  Įteikdamas apdovanojimą, V.Adamkus sakė, kad JAV prezidento vizitas įrodo, jog Amerika niekada nepasitraukė nuo Lietuvos. "Tas apdovanojimas tebūna visos lietuvių tautos išreikšta padėka ir prezidentui, ir Amerikos tautai", - pabrėžė Lietuvos vadovas.

  V.Adamkus sega ordiną G.W.Bushui
  © BNS foto

  Jis džiaugėsi, kad prieš keletą dienų Lietuva buvo pakviesta į Aljansą. "Aš tikiuosi, kad mes savo darbu, savo įsipareigojimu įrodysime, kad esame verti šito kvietimo", - sakė V.Adamkus.

  Lietuvos prezidento pasirašytame dekrete teigiama, kad apdovanojimas JAV prezidentui skiriamas už asmeninius nuopelnus plėtojant Lietuvos ir JAV tarpvalstybinius santykius bei paramą Lietuvos transatlantinei integracijai.

  Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi paprastai yra apdovanojami užsienio valstybių prezidentai, monarchai. G.W.Bushas yra 32 užsienio valstybės vadovas, gavęs šį ordiną.

  Po apdovanojimų ceremonijos Lietuvos ir JAV prezidentai pakvietė pirmoje eilėje sėdėjusias savo žmonas Almą ir Laurą nusifotografuoti bendrai nuotraukai.

  Laisvės statulos bei Lietuvos ir JAV vėliavų fone stovintys prezidentai su žmonomis mielai pozavo fotografams, Lietuvos ir JAV pirmosios ponios pabučiavo viena kitą į skruostus, paspaudė rankas abiem prezidentams.

  G.W.Bushas su žmona iškilmingai sutikti Prezidentūroje

  Policija
  © BNS foto

  Aštuntą valandą Prezidentūros Didžiajame kieme prasidėjo oficiali G.W.Busho (Džordžas Bušas) ir jo žmonos Lauros Bush (Loros Buš) sutikimo ceremonija. Juos pasitiko prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma, Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, premjeras Algirdas Brazauskas, Vyriausybės nariai, ambasadoriai, diplomatai.

  Prezidentūros kieme JAV vadovo garbei buvo patiestas raudonas kilimas, išrikiuota garbės sargybos kuopa. Karinis orkestras sugrojo JAV ir Lietuvos himnus, vėliau prezidentai pražygiavo raudonu kilimu ir pasisveikino su G.W.Bushą pasitikusiais Lietuvos pareigūnais, diplomatinio korpuso atstovais.

  Po pasitikimo ceremonijos vyko trumpas JAV prezidento susitikimas su Seimo pirmininku Artūru Paulausku ir premjeru Algirdu Brazausku, po kurios prezidentas V.Adamkus įteikė G.W.Bushui vieną aukščiausių Lietuvos valstybės apdovanojimų - Vytauto Didžiojo ordino Didįjį kryžių.

  Pasitiko V.Adamkus su žmona

  Lietuvos ir JAV prezidentų šeimos
  © BNS foto

  Prezidento "Boeing 747-200B", vadinamasis "skraidantis Ovalinis kabinetas" Vilniaus oro uoste nusileido apie 19 val. 06 min.

  Eltos žiniomis, Lietuvos oro erdvėje JAV Prezidento lėktuvas buvo jau nuo 18.59 val., o oro uosto grindinį pasiekė 19.06 val. 30 sek. JAV karinių pajėgų lėktuvas Nr. 1 skrido 11 tūkst. metrų aukštyje. Teigiama, kad kitų lėktuvų reisai dėl šio vizito nebuvo atšaukti.

  Prie lėktuvo stovėjęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma pakilo į lėktuvą ir po minutės visi kartu - G.W.Bushas, jo žmona Laura, V.Adamkus ir A.Adamkienė - nusileido trapu, kurį dengė raudonas kilimas. Išlipdami iš lėktuvo prezidentai mojavo oro uoste susirinkusiems Lietuvos ir JAV pareigūnams, žurnalistams.

  Prie lėktuvo JAV prezidentas spaudė rankas Lietuvos užsienio reikalų ministrui Antanui Valioniui, Lietuvos ambasadoriui JAV Vygaudui Ušackui, JAV ambasadoriui Lietuvoje Johnui Tefftui, kitiems pareigūnams.

  Su JAV prezidentu atvyko valstybės sekretorius Colinas Powellas, prezidento padėjėja nacionalinio saugumo klausimais Condoleezza Rice, kiti JAV administracijos pareigūnai.

  JAV prezidentas atskrido iš Sankt Peterburgo po susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Kadangi Amerikos ir Rusijos prezidentų susitikimas užtruko, JAV delegacija į Vilnių atvyko 39 minutėmis vėliau.

  V.Adamkus sugrįžo į Vilnių keliomis valandomis anksčiau iš Prahos, kur Lietuva ir dar 6 šalys gavo pakvietimą į NATO. Be prezidentinio lėktuvo, vadinamo "Air Force One" (oro pajėgos, Nr.1), Vilniuje nusileido rezervinis JAV prezidento lėktuvas ir transporto lėktuvas su įvairia technika. Dar kitais laineriais G.W.Bushą atlydėjo žurnalistai bei administracijos tarnautojai.

  JAV prezidento atvykimą tiesiogiai transliavo Lietuvos televizijų kanalai.

  Prezidentūroje - oficialūs pokalbiai

  Valdas Adamkus su žmona Alma ir George'as W. Bush'as su žmona Laura
  © BNS foto

  Iš oro uosto JAV prezidentas nuvežtas į viešbutį "Radisson SAS Astorija" Vilniaus Senamiestyje, kur jis praleido penktadienio vakarą, nes jokių oficialių susitikimų vakare nebuvo.

  Šeštadienį po iškilmingos JAV Prezidento Džordžo Bušo (George W. Bush) sutikimo ceremonijos Didžiajame Prezidentūros kieme galingiausios pasaulio valstybės vadovas ir jį lydintys asmenys buvo pakviesti į Prezidentūros rūmus.

  Netrukus čia, Derybų salėje, įvyko JAV Prezidento Dž.Bušo (George W.Bush) susitikimas su Lietuvos Seimo Pirmininku Artūru Paulausku bei Ministru Pirmininku Algirdu Brazausku.

  George'as Bushas ir Valdas Adamkus

  Po šio susitikimo Baltojoje salėje Dž.Bušui (G.W. Bush) už asmeninius nuopelnus plėtojant Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų tarpvalstybinius santykius įteiktas vienas garbingiausių Lietuvos valstybės apdovanojimų - Vytauto Didžiojo ordino Didysis kryžius.

  Pagerbus aukštąjį svečią Lietuvos valstybės apdovanojimu Lietuvos ir JAV valstybių vadovai kalbėjosi dviese.
  Šiek tiek vėliau pokalbiui prie jų prisijungė ir susitikti su JAV Prezidentu į Vilnių atvykę Latvijos bei Estijos Prezidentai Vaira Vykė-Freiberga ir Arnoldas Riuitelis (Arnold Ruutel).

  Prezidentūroje - ir apsikeitimai dovanomis

  Viešbutis "Radisson SAS Astorija"
  © BNS foto

  Vizitui atminti Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus garbingam svečiui padovanojo dailininko juvelyro Algio Mikučio sukurtą mažosios plastikos skulptūrą "Baltijos vėjas". Amerikos vadovas, žinantis, kaip Lietuvoje mėgstamas krepšinis, paliko krepšinio kamuolį su Maiklo Džordano autografu.

  Baigę oficialius pokalbius Dž.Bušas (George W.Bush), Valdas Adamkus ir juos lydintys aukšti pareigūnai atvyko į Rotušės aikštę, kur su pakvietimu į NATO sveikino Lietuvos žmones.

  Kol valstybių vadovai aptarinėjo politikos aktualijas, Lietuvos Prezidento žmona Alma Adamkienė pakvietė JAV Prezidento žmoną puodeliui arbatos. Vėliau abi ponios apsilankė Vilniaus universitete.

  G.W.Bushas: "Laisvė neįkainojama"

  Prezidentūra
  © DELFI

  56 metų respublikonas G.W.Bushas yra pirmasis JAV prezidentas, apsilankęs Lietuvoje. 1992 metais Vilniuje pusę dienos viešėjo tuometinis JAV viceprezidentas Danas Qayle'as.

  G.W.Bushas prieš vizitą sakė, kad "Amerikai svarbūs tokie sąjungininkai, kaip Baltijos valstybės".
  "Laisvė neįkainojama ir mes sveikiname savo draugus lietuvius, įsitraukiančius į laisvų tautų broliją", - sakė JAV vadovas Lietuvoje parodytame TV interviu.

  Policija
  © BNS foto

  G.W.Busho atvykimo į Vilnių išvakarėse Lietuvos prezidentas V.Adamkus jį apibūdino kaip Baltijos valstybių "stipriausią advokatą narystės NATO byloje". Anot V.Adamkaus, tai žmogus, "ištikimai gynęs strateginius Lietuvos, Latvijos ir Estijos interesus".

  Pasak JAV ambasadoriaus Vilniuje J.Teffto, G.W.Bushas "nori pasveikinti Lietuvos žmones su sėkme". Iš septynių kvietimą prisijungti prie NATO gavusių šalių JAV prezidentas aplankys Lietuvą ir Rumuniją.

  JAV prezidento delegacija Vilniuje paliks apie 5 mln. litų

  Dan Quale
  © BNS foto

  Jau suskaičiuota, kad Vilniuje JAV prezidento delegacija turėtų palikti apie pusantro milijono JAV dolerių (apie 5 mln. litų).

  JAV delegacija, kartu sudėjus, Vilniaus viešbučiuose praleis 3 tūkst. naktų, 500 tūkst. JAV dolerių išleis viešbučiams, maistui, dar 100 tūkst. dolerių sudarys išlaidos telefono ryšiui, garso ir apšvietimo sistemoms. Amerikiečiai Lietuvoje taip pat pirks degalus, suvenyrus, lauktuves, lankysis baruose, kavinėse.

  "Skraidantis Ovalinis kabinetas"

  George W. Bush - karikatūra
  © DELFI

  Vilniaus oro uoste penktadienį pirmą kartą Lietuvos istorijoje nusileido JAV prezidento laineris "Boeing 747-200B". Trijų aukštų 70,7 metro ilgio, 19,3 metro aukščio JAV prezidento laineryje įrengti prezidento ir pirmosios ponios apartamentai, konferencijų salė, Baltųjų rūmų administracijos pareigūnų kabinetai, poilsio patalpos, o, esant reikalui, ir ligoninė.

  Visas vidaus grindų plotas siekia daugiau kaip 300 kvadratinių metrų, tačiau niekas tiksliai nežino, kaip viduje yra išdėstytos patalpos.

  "Skraidančiu Ovaliniu kabinetu" pramintu laineriu gali skristi iki 70 keleivių ir 26 įgulos nariai. Beveik 400 tonų sveriantis laineris skrenda daugiau kaip 900 kilometrų per valandą greičiu. Su pilnu kuro baku jis gali nuskristi pusę kelio aplink Žemę, be to, turi galimybę pasipildyti kuru ore.

  Ryšiui su pasauliu palaikyti lėktuve įrengtos per 80 telefonų linijų, moderni radijo ir palydovinė ryšio sistema.

  Visa elektronika yra apsaugota nuo elektromagnetinių trikdžių, kuriuos gali sukelti branduolinis sprogimas. Lainerį taip pat saugo raketų aptikimo ir apsaugos nuo jų sistema.

  Manoma, jog laineris turi ir daugiau apsaugos priemonių nuo galimo užpuolimo, tačiau jos neskelbiamos.
  "Boeing" bendrovė 1990 metais pagamino du tokius lainerius, gerokai modifikuodama bazinį "Boeing 747" modelį.
  Kai kurie šaltiniai nurodo, jog JAV prezidento lėktuvas kainuoja apie 330 mln. JAV dolerių (1,155 milijardo litų).

  Prezidento laineriai dislokuoti karinių oro pajėgų bazėje prie Vašingtono.
  JAV prezidento lėktuvas dažnai vadinamas "Air Force One", tačiau tai yra ne lėktuvo pavadinimas, o radijo šaukinys, kurį naudoja kiekvienas lėktuvas gabenantis JAV prezidentą.

  JAV viceprezidentą gabenantis lėktuvas naudoja šaukinį "Air Force Two". Į Vilnių taip pat atgabentas JAV prezidento sraigtasparnis "Sikorsky VH- 60N", kuris būtų panaudotas ekstremaliu atveju.

  Limuzinas - tvirtovė ant ratų

  George'as W.Bushas
  © EPA-ELTA

  Nusileidęs Vilniaus oro uoste JAV prezidentas įsėdo į "tvirtove ant ratų" vadinamą šarvuotą limuziną "Cadillac DeVille". Automobilio kėbulas nuo stogo iki dugno padengtas specialiu 12,7 centimetro storio metalo lydiniu, saugančiu keleivius nuo šūvių ir sprogimų.

  Visiškai sandarus salonas saugo nuo dujų ar cheminės atakos. Limuzinas nesustos ir kulkomis suvarpius jo padangas.
  Automobilyje sumontuota moderni palydovinio ryšio sistema, kuria galima palaikyti ryšį su Baltaisiais rūmais ir Pentagonu.

  Limuzinu be prezidento gali važiuoti dar šeši žmonės. JAV prezidentas turi kelis tokius automobilius, kurių vienas nuolat naudojamas prezidento kelionėse į užsienį.

 • www.DELFI.lt
  Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
  Įvertink šį straipsnį
  Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  (0 žmonių įvertino)
  0

  Top naujienos

  Nuo Gintarinės ledi iki Šatrijos Raganos: kaip šiandien gyvena Kazimira Prunskienė (64)

  Prie Kazimiros Danutės Prunskienės vardo klijuojama daug pravardžių – vienas jų ji pasirinko...

  Sąmokslo teorija: dėl vaistų ar baruose praleisto laiko galite negauti paskolos (60)

  Ar vartojami vaistai arba pomėgis lankytis baruose gali pakenkti asmens kreditingumo vertinimui?...

  Šypsena Jasikevičiaus veide grįžo trumpam: norėtųsi, kad tai būtų postūmis, bet ne į padebesius spaudos konferencijoje auklėjo Jokubaitį (51)

  Gerai, kad Sauliui Skverneliui „Žalgirio“ arenos ložėje kompaniją penktadienį palaikė jo...

  Koronavirusas pasiekė Europą – nustatyti pirmieji atvejai (186)

  Kinijoje dėl mirtino koronaviruso epidemijos jau mirė 26 žmonės, iš viso nustatyta 830...

  Į pergalių kelią grįžę „Grizliai“ su Valančiūnu vėl įsiropštė į aštuntą vietą Vakaruose

  Po dviejų nesėkmių iš eilės pergalių kelią vėl surado Memfio „Grizzlies“ (21/24) komanda...

  Iš anksto pasmerktas Brežnevo dukterėčios romanas: kodėl jai buvo užkirstas kelias tekėti už pirmosios meilės? (104)

  Džiaugtis lengvu gyvenimu ji anaiptol negalėjo. Giminystės ryšiai su TSKP CK generaliniu...

  Tritaškių rekordą Eurolygoje pakartojęs „Žalgiris“ sutriuškino ALBA ekipą (333)

  Kauno „Žalgiris“ (7/14) namie su trenksmu revanšavosi Berlyno ALBA (7/14) krepšininkams už...

  Valerijus Katkauskas

  Ir vėl „visi vyrai tokie“?! N-18 (6)

  Perskaičiau Vitalijos Guobės pasakojimą „Dieve, apsaugok nuo klasės susitikimų!“....

  Turkijos rytus supurtė stiprus žemės drebėjimas pranešta apie žuvusiuosius (12)

  Turkijos rytinę dalį penktadienį supurtė galingas žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekia...