Tačiau auditoriai nesutinka su tokiu požiūriu. Jų išvadoje nurodoma, kad 2013 metais T. Rodz nesivadovavo laikinos apmokėjimo už darbą tvarkos nuostatomis, nes daliai darbuotojų buvo skiriami didesni nei 100 proc. pareiginės algos dydžio priedai, ne visais atvejais buvo atsižvelgiama į darbuotojų per mėnesį dirbtų valandų skaičių, kartais priedai buvo skiriami net ir tiems darbuotojams, kurie tą mėnesį iš viso nedirbo.

Negana to, direktorius skirdavo priedus ir pats sau už darbą greitosios medicinos pagalbos gydytojo pareigose (0,25 etato), taip pat ne visada atsižvelgdamas į savo dirbtų valandų skaičių.

Išsamioje ataskaitoje nurodomi ir skaičiai. Nors pati VGMPS teigė, kad T. Rodz „ant popieriaus“ uždirbo po maždaug 2,3 tūkst. eurų (8 tūkst. litų) per mėnesį, auditas nustatė, jog jo atlyginimas bent 300 eurų (1 tūkst. litų) didesnis.

Netgi daugiau, nei nurodė, uždirbo jo pavaduotoja Vanda Pumputienė. Vietoje 2,6 tūkst. eurų (9 tūkst. litų) per mėnesį ji gaudavo po 3,5 tūkst. eurų (12 tūkst. litų).

Įspūdingus priedus gavo ir kiti VGMPS darbuotojai. Štai administratorė V. S. beveik kiekvieną 2013 metų mėnesį gaudavo jos pareiginę algą (900 eurų (3,1 tūkst. litų) viršijančius priedus.

Teisės skyriaus vadovė N. J. per mėnesį yra gavusi ir 4 tūkst. eurų (14,1 tūkst. litų) atlyginimą, tačiau svarūs priedai jai priskaičiuoti ne vieną ir ne du kartus. Šiek tiek mažesnes sumas uždirbdavo vyresnioji buhalterė G. A., kuri kartais uždirbdavo po 2,9 tūkst. eurų (10 tūkst. litų) per mėnesį.

Tačiau įspūdingiausias vyriausiojo finansininko pavaduotojos J. P. atlyginimas, 2013 metų lapkritį siekęs 4,4 tūkst. eurų (15,1 tūkst. litų). Pareiginę algą (1,9 tūkst. eurų (6,5 tūkst. litų) J. P. gauti priedai viršijo ir sausio bei spalio mėnesiais.

Ciniškos pinigų dalybos

Į įtartiną VGMPS finansų tvarkymą dėmesį atkreipusi Vilniaus miesto tarybos narė Aušra Maldeikienė sakė, kad 4,4 tūkst. eurų gaunanti J. P. iš tikrųjų yra T. Rodz giminaitė – jo žmonos pusseserė.

A. Maldeikienė teigė turinti žmonių liudijimų, kurias remdamasi gali teigti, kad VGMPS yra sukurta sistema, kai žemesnės grandies darbuotojai atsilygina savo vadovams.

„Man pasakojo, kad žmonės yra susimetinėję kažkokiai gydytojai, kuri skaitė paskaitas. Jiems visiems išrašinėjo premijas ir tada jie tas premijas atidavinėjo, kad apeitų įstatymus“, – kalbėjo ji.

Tarybos narė pastebėjo, kad audito išvadoje yra ir tokių atvejų, kai žmonės gaudavo dideles išmokas už laiką, kurį sirgo.

„Čia labai paprasta tvarka – tiesiog viršūnėlė negavo sau įprastos, pakankamos sumos. Labai ciniškai dalinamasi pinigais. Ir jie atitenka vyresnėms grandims“, – sakė A. Maldeikienė.

Pašnekovė pasakojo, kad visi jos šaltiniai teigia, jog VGMPS yra vienos politinės partijos (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos), kuri yra savivaldybėje vieta, ir joje gana agresyviai naudojamasi priedanga.

Pažeidimai ne esminiai

Nors auditoriai turėjo pastabų dėl VGMPS atlyginimų mokėjimo praktikos, galutinėje jų išvadoje teigiama, kad įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą finansinę būklę.

Būtent tai pabrėžė T. Rodz: „Išvada yra tokia, kokia yra. Pažeidimai nėra pripažinti esminiais. Neklysta pas mus tik tie, kurie nieko nedaro“.

„Jeigu galvojame, kad normalų atlyginimą gauti yra nepadoru... Jūs skaitote tik audito ataskaitą, o aš vertinu įstaigos darbą pilnumoje, – dėstė direktorius. – Ar mes turime būti apšiurę? Važiuoti su dviračiu į iškvietimą?“

T. Rodz taip pat pasiūlė pažiūrėti į kitas įstaigas, kaip dirba Kauno, Šiaulių, Panevėžio greitosios pagalbos stotys ir kokie atlyginimai yra ten. „Palyginkite jų vidutinius užmokesčius, kur atseit nevagiami pinigai, o pas mus vagiami pinigai – mes vagys, jūs dabar su vagimi kalbate“, – karščiavosi pašnekovas.

Remiantis audito ataskaita, vidutinis darbuotojų darbo užmokestis VGMPS 2013 metais buvo 3 273 litai. Šiuo metu įstaigoje dirba per 400 žmonių.

Per 2013 metus įstaiga gavo 27,9296 mln. litų lėšų. Beveik 97 proc. šios sumos sudarė lėšos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, į kurį įmokas moka kiekvienas dirbantis arba valstybės draudžiamas lietuvis. Likę 3 proc. gauti iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, banko palūkanų ar paramos iš kitų įstaigų.

Profsąjunga priekaištų neturi

Pirmadienį VGMPS darbuotojai buvo susirinkę į profesinės sąjungos susirinkimą, bet kaip DELFI sakė šios sąjungos pirmininkė Violeta Seiliuvienė, jame nieko nenutarta.

Paklausta, ką galvoja apie auditorių aprašytus pažeidimus, ji atsakė: „Šito nebuvo, nežinau, kodėl tokios yra audito nuomonės“.

Galiausiai V. Seiliuvienė pareiškė, kad „apdrabstyti purvais galima kiekvieną žmogų“.

Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius Gintaras Radavičius teigė, jog pilnai atsako už ataskaitoje pateiktus teiginius.

„Ataskaita dar gruodį buvo apsvarstyta, patvirtinta ir neužginčyta. Buvo ir direktoriaus (T. Rodz – DELFI) atsiliepimas ir į jį atsižvelgta.

Jeigu dabar, praėjus pusei metų, iškilo kažkokie personaliniai keblumai jam, tai aš nenoriu kažkaip kitaip suprasti, kaip nevisai tinkamą gynybą“, – sakė G. Radavičius.

Prašome pasidalinti Jūsų patirtimi! Kiek uždirbate Jūs ir kokį atlyginimą gaudamas jaustumėtės patenkintas? Teigiama, kad vienas žmogus 2013 m. nurodė, kad jam vidutiniškai reikia 400 eurų – teiraujamės Jūsų, kokia suma per mėnesį reikalinga Jums? Kiek papildomai turėtumėte uždirbti, kad būtų patenkinti Jūsų poreikiai? Pasidalinkite savo mėnesio išlaidomis ir parodykite, koks turėtų būti oriai gyvenančio žmogaus atlygis.

Jūsų minčių laukiame el.paštu pilieciai@delfi.lt arba žemiau: