Lietuvos nacionalinė narė Europos Sąjungos teisinio bendradarbiavimo institucijoje Eurojuste Laima Čekelienė pranešė, kad antradienį Eurojusto kolegijos metu įregistruos bylą prieš Austriją, siekdama išsiaiškinti nusikaltimais žmoniškumui įtariamo buvusio KGB karininko Michailo Golovatovo sulaikymo ir paleidimo aplinkybes bei teisinius pagrindus.

„Prašome paaiškinimo, kodėl buvo paleistas asmuo, kuriam turėjo būti pradėtos ekstradicijos procedūros? Lietuvos prokurorai dirbo labai operatyviai – visą Austrijos pareigūnų prašomą informaciją perdavė per kelias valandas“, – pranešime spaudai teigia generalinis prokuroras Darius Valys.

Lietuvos generalinė prokuratūra Austrijos Teisingumo ministerijos ir Eurojusto prezidento prašo informuoti:

- kokių konkrečių duomenų stokojo Austrijos Respublikos pareigūnai tam, kad būtų pratęstas M. Golovatovo laikino sulaikymo terminas;

- kodėl Austrijos pareigūnai dėl papildomų duomenų gavimo nesikreipė į Lietuvos generalinę prokuratūrą;

- kokiomis teisės normomis vadovaujantis buvo priimtas sprendimas paleisti M. Golovatovo į laisvę ir kas tokį sprendimą priėmė?

Pirmadienį Lietuvos nacionalinė narė Eurojuste Laima Čekelienė pranešė, jog rytoj Eurojusto kolegijos metu įregistruos bylą prieš Austrijos Respubliką, siekdama išsiaiškinti M. Golovatovo sulaikymo ir jo paleidimo aplinkybes bei teisinius pagrindus.

M. Golovatovas pagal Lietuvos Respublikos Europos arešto orderį buvo sulaikytas Austrijoje, Vienos oro uoste 2011 m. liepos 14 d., 16.45 val.

2011 m. liepos 15 d. 10.00 val. Generalinėje prokuratūroje gautas pranešimas, kad Austrijos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnai prašo pateikti papildomą informaciją apie tai, kaip pasireiškė M. Golovatovo dalyvavimas jam inkriminuojamo nusikaltimo padaryme.

Tą pačią dieną 15.37 val. visa prašyta papildoma informacija apie galimą M. Golovatovo dalyvavimą darant jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką elektroniniu paštu išsiųsta Eurojusto Austrijos nacionaliniam nariui, vėliau (faksu) – Austrijos Respublikos teisingumo ministerijai, Koreuburgo valstybinei prokuratūrai ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybai (tikslu ją perduoti Šengeno informacinės sistemos kanalais).

16.41 val. M. Golovatovo išduoto Europos arešto orderio vertimas į vokiečių kalbą faksu išsiųstas Koreuburgo valstybinei prokuratūrai.

Ši informacija Austrijos kompetentingai institucijai perduota ir Šengeno informacinės sistemos kanalais per Lietuvos kriminalinės policijos biurą Tarptautinių ryšių valdybą. Taigi, kaip ir buvo prašyta Austrijos kompetentingų institucijų, visa prašoma informacija Austrijai perduota per šios šalies oficialiais raštais nustatytą terminą – įmanomai trumpiausią laiką.

2011 m. liepos 16 d. 05.39 val. Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai perduotas pranešimas, kad laikino sulaikymo pagal Lietuvos Respublikos išduotąjį Europos arešto orderį terminas M. Golovatovui nebuvo pratęstas dėl duomenų stokos, t.y. M. Golovatovas paleistas.

Europos arešto orderis Rusijos Federacijos piliečiui M. Golovatovui buvo išduotas 2010 m. spalio 18 d. dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 100 straipsnyje (tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis).

Europos arešto orderio egzempliorius anglų kalba buvo perduotas Šengeno informaciniais kanalais iš karto po to, kai buvo priimtas sprendimą dėl Europos arešto orderio išdavimo.