Šiuo metu generalinis prokuroras E. Pašilis turi vieną pavaduotoją – Žydrūną Radišauską.

Kaip skelbia Prezidentūra, Dalia Grybauskaitė, susitikusi su kandidate į generalinio prokuroro pavaduotojus M.Šniutyte-Daugėliene aptarė, kaip efektyvinti prokuratūros veiklą, užtikrinti ikiteisminių tyrimų kokybę, gerinti prokurorų kvalifikaciją, ginti viešąjį interesą.

Prokuratūros sistemoje M. Šniutytė-Daugėlienė dirba nuo 1999 metų. Per ilgametę profesinę karjerą prokurorė daugiau nei 14 metų ėjo vadovaujamas pareigas. Šiuo metu ji vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriui, nuo 2002 iki 2012 m. dirbo Klaipėdos apygardos prokuratūros Valdymo kontrolės ir analizės skyriaus vyriausiąja prokurore.

M.Šniutytė-Daugėlienė yra Klaipėdos apygardos teismo pirmininko Arvydo Daugėlos sutuoktinė. Tai nurodoma A.Daugėlos viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje.

Prezidentūra nurodo, kad karjerą pradėjusi nuo prokuroro padėjėjos pareigų, M.Šniutytė-Daugėlienė yra gerai susipažinusi su darbo prokuratūros sistemoje specifika, todėl sukauptą patirtį gali sėkmingai pritaikyti įgyvendinant prokuratūrai keliamus uždavinius. Pažymima, kad prokurorė dalyvavo tarptautiniu mastu vykdomuose projektuose, taip pat darbo grupėse ir komisijose, rengiančiose ir tobulinančiose teisės aktus, susijusius su prokuratūros sistemos gerinimu, turi pedagoginio darbo patirties.

Kandidatė į generalinio prokuroro pavaduotojas teisės magistro kvalifikacinį laipsnį įgijo Mykolo Romerio universitete. Už pavyzdingai atliekamas tarnybines pareigas M.Šniutytė-Daugėlienė buvo ne kartą skatinta, jai suteikti vyresniojo ir vyriausiojo justicijos patarėjo kvalifikaciniai rangai. Prokurorų atestacijos komisija naujausio tarnybos vertinimo metu M.Šniutytės-Daugėlienės darbą įvertino labai gerai.

Generalinio prokuroro pavaduotojus skiria ir iš pareigų atleidžia prezidentas generalinio prokuroro teikimu.

Prokuratūros įstatymas numato, kad generaliniu prokuroru ir jo pavaduotoju gali būti skiriamas ne jaunesnis kaip 35 metų asmuo, kuris yra nepriekaištingos reputacijos, moka valstybinę lietuvių kalbą, turi Lietuvos pilietybę, aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir yra įgijęs teisės bakalauro ir teisės magistro ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį. Taip pat keliamas reikalavimas turėti ne mažesnį kaip dešimties metų tarnybos prokuroru arba kito teisinio darbo stažą.