„Remdamasi viešosios tvarkos pagrindais, kaip antai kova su neapykantos kurstymu, valstybė narė gali nustatyti pareigą laikinai transliuoti ar retransliuoti televizijos programą iš kitos valstybės narės tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų paketuose“, – paskelbė Liuksemburge įsikūręs teismas.

Byla ES teismą pasiekė dėl 2016 metų Lietuvos institucijų sprendimo įpareigoti operatorius televiziją „NTV Mir Lithuania“ perkelti į mokamų programų paketus.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija tuomet konstatavo, kad per rusišką televiziją buvo paskelbta melaginga informacija apie lietuvių ir latvių kolaboravimą vykdant Holokaustą ir peršama mintis, esą Baltijos šalių valdžia kelia grėsmę rusakalbių mažumai.

Gavęs ES teismo išaiškinimą, sprendimą byloje priims Vilniaus apygardos administracinis teismas.