Balandžio 8 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) priėmė sprendimą laikinai stabdyti visos televizijos programos „RTR Planeta“, kuri yra registruota Švedijos Karalystėje, tačiau ją gamina ir skleidžia Rusijos Federacijos kompanija VGTRK, retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Visi Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantys televizijos programų retransliuotojai privalėjo laikytis šio sprendimo nuo š. m. balandžio 13 d. iki liepos 13 d.

Nustačiusi, jog TV programos „RTR Planeta“ laidose per 12 mėn. buvo pakartotinai kurstoma nesantaika ir karinės nuotaikos, pateisinama karinė intervencija į suverenią valstybę, platinama šališka informacija, LRTK kreipėsi į programos gamintoją, licenciją išdavusią reguliuojančią instituciją Švedijoje ir Europos Komisiją ir informavo, kad jei per 15 dienų nepavyks pasiekti abipusio draugiško susitarimo ir padarytų pažeidimų pripažinimo, ir, jei minėtoje televizijos programoje pažeidimai bus daromi toliau, LRTK laikinai sustabdys visos televizijos programos „RTR Planeta“ retransliavimą.

Kadangi, konsultuojantis su televizijos programą transliuojančia valstybe ir Europos Komisija susitarimo pasiekti nepavyko ir pažeidimai buvo daromi toliau, LRTK, vadovaudamasi Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos (AVŽPD) bei LR visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis, nusprendė sustabdyti šios visos TV programos retransliavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje 3 mėnesiams.

Europos Komisija savo sprendime taip pat pažymėjo, kad „Lietuva pakankamai svariai įrodė, kad per 12 mėn. „RTR Planeta“ transliuotose programose du kartus buvo padaryti akivaizdaus, rimto, ir sunkaus pobūdžio draudimo kurstyti neapykantą pažeidimai ir kad pažeidimai buvo daromi nepasiekus draugiško susitarimo su transliuojančia valstybe nare. Priemonės, kurių ėmėsi Lietuva, nėra diskriminuojamos ir yra proporcingos siekiant užtikrinti, kad žiniasklaidos paslaugų teikėjai laikytųsi AVŽPD 6 straipsnio taisyklių, pagal kurias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai negali kurstyti neapykantos dėl rasės ir (arba) pilietybės. Todėl, siekiant užtikrinti, kad AVŽPD 3 straipsnis būtų taikomas efektyviai, būtina buvo apriboti saviraiškos laisvę."