Viskas prasidėjo po to, kai Darbo grupė, vadovaujama J. Džiugelio, išplatino rekomendacijas dėl ilgalaikės demografijos ir migracijos politikos. Daug dėmesio viešumoje sulaukė dokumento dalis apie poreikį keisti migracijos politiką.

„Migracijos politikos posūkis į didesnį atvirumą ir lankstumą, galėtų greitai išspręsti dalį darbo rinkos problemų. Šiuo metu emigracijos mastai mažėja, o imigracijos – auga, tačiau dar nepakankamai. Legalios imigracijos didinimo kelias yra realistiškas ir efektyvus, jis padėtų sulėtinti neigiamą populiacijos prieaugį ir kompensuotų praeityje patirtus praradimus. Legali imigracija papildo vietinę šalies darbo rinką, daugeliui ekonomikos sektorių leidžia išlikti konkurencingiems.

Imigracijos reiškinį galima vertinti teigiamai, jei į šalį atvyksta kvalifikuoti specialistai, kurių Lietuvai trūksta ir kurie sutinka šalyje legaliai dirbti ir mokėti visus mokesčius. Imigrantai gali užpildyti tiek aukštos, tiek vidutinės kvalifikacijos darbo vietas, įskaitant tas, kurių vietiniai gyventojai nebenori dirbti, ir taip spręsti darbuotojų trūkumo problemas, prisidėti mokant mokesčius bei, galiausiai, didinti ekonomikos augimą ir pajėgumus“, – rašoma rekomendacijose.

Pats J. Džiugelis žiniasklaidai ne kartą komentavo, kad rekomendacijose kalbama ne apie visų, o aukštos kvalifikacijos darbuotojų lankstesnį įdarbinimą. Vis dėlto panašu, kad įtikinti kolegas nėra taip lengva.

Justas Džiugelis

Socdemai ragina nesivadovauti tokiomis rekomendacijomis

Socialdemokratų pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė praėjusią savaitę kreipėsi į Vyriausybę prašydama nesivadovauti Seimo darbo grupės vardu pateiktomis rekomendacijomis.

LSDP išplatintame pranešime spaudai tuomet buvo rašoma, kad dalis Seimo darbo grupės pateiktų pasiūlymų ministrų kabinetui prieštarauja viešajam interesui. Socdemai taip pat rašė turį įtarimų, kad pasiūlymai buvo priimti pažeidžiant Seimo Statute numatytas procedūras.

Anot politikės, „ir toliau stumti pigios darbo jėgos politikos kryptį – tiesus kelias į pražūtį“.

„Jei Vyriausybė taip elgsis ir toliau, daugelio paslaugų, prekybos ir aptarnavimo sektoriuose dirbančių žmonių algos nedidės, o darbo kokybė ir našumas išliks žemi. Ilgainiui tapsime nekonkurencingi. Kitaip tariant, užuot kėlę žmonėms algas, investavę į jų kvalifikacijos kėlimą, dalis darbdavių regionuose bus nesuinteresuoti tai daryti – galės tiesiog samdyti imigrantus. O darbdaviai dažnai naudojasi sunkia imigrantų dalia ir juos dar labiau išnaudoja“, – pranešime buvo cituojama V. Blinkevičiūtė.

LSDP pirmininkė atkreipė dėmesį, kad dalis šalies darbdavių nelinkę investuoti į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, nenoriai kelia algas ir dažniausiai eina paprasčiausiu keliu – nekvalifikuotiems darbams atlikti samdo darbuotojus už mažiausią įmanomą atlyginimą.

„Šiuo metu dirbančiųjų trūksta. Taigi jų derybinės pozicijos dėl darbo užmokesčio kaip tik auga. Daliai darbdavių tai nepatinka, tad jie suinteresuoti, kad šalis įsileistų kuo daugiau pigios darbo jėgos. Jie, užuot investavę į technologijas didinančias darbo našumą, daro spaudimą valdantiesiems, kad nekvalifikuotos, pigios darbo rinkos būtų laisva ir nekontroliuojama“, – pažymėjo ji.

Vilija Blinkevičiūtė

V. Blinkevičiūtės nuomone, imigrantų iš trečiųjų šalių įdarbinimo procesą visų pirma reikia skaidrinti, taip pat reikia vykdyti projektus su savivaldybėmis, didinti darbuotojų mobilumą, plėsti profesinio rengimo trišalių sutarčių praktiką, skatinti socialiai atsakingus darbdavius.

Išsiuntė socdemams laišką: tai neatsakingo politikavimo pavyzdys

Į tokius priekaištus sureagavo ir Darbo grupės vadovas J. Džiugelis, išsiuntęs laišką socialdemokratams. Delfi pavyko gauti laiško kopiją.

Laiške LSDP nariams J. Džiugelis rašo, kad partijos pirmininkė rekomendacijose nepagrįstai įžvelgia norą likti pigios darbo jėgos šalimi.

„Galima teigti, jog p. V. Blinkevičiūtė savo kreipimusi ragina nubraukti darbo grupės beveik metų darbo rezultatą, ties kuriuo dirbo ir Socialdemokratų partijos atstovė Rasa Budbergytė. Darbo grupės parengtas rekomendacijas Seimo valdyba priėmė bendru, taigi, ir jūsų partijos atstovo Juliaus Sabatausko, sutarimu“, – rašė TS-LKD narys.

Laiške jis akcentavo suprantantis, kad dėl rekomendacijų galima norėti ilgesnės diskusijos ir sutinkantis, kad jos „nepretenduoja į absoliučią tiesą.“

„Tačiau p. Vilijos Blinkevičiūtės pareiškimas yra neatsakingo politikavimo pavyzdys, kuris kenkia visiems Lietuvos gyventojams dabar ir šalies ateičiai rytoj. Vietoje to, kad diskutuotų dėl esminių problemų ir pateiktų priemonių ar pasiūlytų geresnių, p. Blinkevičiūtė visas Rekomendacijas reziumuoja į lozungą „toliau stumti pigios darbo jėgos politikos kryptį – niekur nevedantis ir trumpalaikis kelias“. Tai – nekonstruktyvus darbuotojų ir darbdavių supriešinimo kelias“, – pabrėžė SRDK pirmininkas.

Jo vertinimu, tokiu pareiškimu V. Blinkevičiūtė nukreipia viešą diskusiją nuo esminės problemos, kad „Lietuvos drastiškas gyventojų kiekio mažėjimas kelia grėsmę mūsų valstybės ir tautos išlikimui.“

„Gyventojų (darbuotojų) trūkumas yra Lietuvos depopuliacijos tiesioginė pasekmė. O su šios pasekmės sąlygotomis problemomis mes visi susiduriame kiekvieną dieną. Europos komisija pateikė 2022 m. ataskaitą dėl demografinių pokyčių poveikio. Joje teigiama, jog Vidurio ir Vakarų Lietuva patiria didžiausius darbingų žmonių praradimus Europos Sąjungoje!

Jūsų partijos pirmininkė pažėrė populistinės kritikos, nes tai paprasčiau nei ieškoti sprendimų, kurie ne visi bus lengvi ar populiarūs, bet yra būtini, jei norime išlikti kaip tauta, jei norime, kad valstybės generuojamos pajamos užtikrintų bent dabar Lietuvoje esamas viešas paslaugas. Patarimas „didinkite algas, ir darbuotojų netrūks“ yra panašus į patarimą skęstančiam „kvėpuokite giliau“, – rašė J. Džiugelis.

Justas Džiugelis

Jis priminė, kad rekomendacijose yra numatyta iš viso penkios galimos problemų sprendimo kryptys: reemigracijos (tautiečių grįžimo į Lietuvą) skatinimas, progresyvi šeimos politika, kuria siekiama stabilizuoti ir didinti gimstamumo lygį, priemonės sveikatos priežiūros kokybės gerinimui, ilgalaikės imigracijos politikos suformavimas, akcentuojant talentų pritraukimą bei užsieniečių laikino darbo ir rezidavimo Lietuvoje sąlygų gerinimas.

„Mūsų pasiūlymai yra kompleksiniai, nes sudėtingoms problemoms dažniausiai nėra paprastų sprendimų. Tuo tarpu p. V. Blinkevičiūtės fokusuojasi į vieną – darbuotojų atvykimą iš trečių šalių, kalba apie imigrantų išnaudojimą, minimalias algas ir kitus realybėje retai pasitaikančius dalykus, tačiau dažnai kelia stiprias emocijas ar nepasitikėjimą verslu, migracija ir kitais modernių laikų reiškiniais. Taip galima augintis reitingus nedirbant realių darbų“, – laiške rašė komiteto pirmininkas.

Politikas pabrėžė, kad kiekviename regione vadovai deda dideles pastangas, kad pritrauktų specialistus.

„Darbo jėga iš trečiųjų šalių palengvintų palaikyti regionuose ekonomikos pulsą, nes be jo nebus investicijų ir regionų ateities. Dauguma jūsų žinote atvejus, kai potencialūs investuotojai galėjo sukurti darbo vietas Lietuvos regionuose, bet nusprendė nesirinkti mūsų šalies, nes rasti darbuotojų bus labai problematiška.

Algų kėlimas yra nuostabus dalykas jų gavėjams, bet visi suprantame, jog tas padidėjimas yra įskaičiuojamas į prekės ir paslaugos kaštus. Tai, kad Lietuvoje infliacija yra didesnė nei daugumoje Europos šalių, yra smarkiai susiję ir su nuolatos didėjančiais žmogiškų resursų kaštais mūsų šalyje, kai žmonių darbo našumas nebūtinai didėja“, – rašė J. Džiugelis.

Tikisi, kad LSDP pasirašys nacionalinį susitarimą

„Eurostato duomenys rodo, kad po poros dešimtmečių su tokia demografijos ir ekonomikos kryptimi, kokia yra dabar, jeigu nesiimsim skubių ir ryžtingų priemonių, Lietuvoje mažiau nei du žmonės turės išlaikyti vieną pensininką. Patys suprantate, kad ne apie tokią Lietuvą svajoja ir tie, kas bus išlaikomi, ir tie, kas dirbs.

Todėl kviečiu padėti savo partijos vadovybei suprasti, kaip svarbu atsakingai pažiūrėti į demografinę problemą“, – laiške teigė parlamentaras.

Galiausiai laiške jis išreiškia viltį, kad LSDP prisidės prie rudenį planuojamo Nacionalinio susitarimo „dėl Demografinės problemos pripažinimo esmine grėsme valstybei“.

„Rimti politikai negali būti trumparegiai. Jeigu lengvabūdiškai elgsimės su mūsų valstybės išlikimo problemomis, gali būti, kad po keliolikos metų pasakymas „ne už tokią Lietuvą kovojome“ turės labai tiesioginę ir liūdną prasmę“, – pridūrė J. Džiugelis.

Apskundė Džiugelį etikos sargams

Po to LSDP pranešė, kad kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją (EPK), „prašydami ištirti konservatoriaus J. Džiugelio veiksmus, susijusius su specialios Darbo grupės išvadomis dėl darbo rinkos problemų.“

„Išvados Darbo grupėje turi būti priimamos balsavimu arba bendru sutarimu. To nebuvo. Ir Seimo valdyba tų išvadų nesvarstė, tik susipažino“, – pranešime spaudai pažymi Seimo narė socialdemokratė Rasa Budbergytė.

Socialdemokratai prašo ištirti, ar tvirtinant Darbo grupės išvadas nebuvo pažeistas Seimo Statutas. Taip pat keliamas klausimas dėl J. Džiugelio išsiųstų rekomendacijų panašumo į verslo lobistų teiktus pasiūlymus.

„Rekomendacijose, dėl kurių, kaip aiškėja, niekas nebalsavo, teigiama, esą Lietuva neišgyvens be įvežtinės pigios darbo jėgos. Kas padiktavo tokias rekomendacijas? Kai kurie darbdaviai šiandien dejuoja, kad dėl darbuotojų trūkumo jie priversti didinti atlyginimus. Ar ne dėl to jie svajoja apie pigią darbo jėgą iš užsienio?“, – pranešime cituojama R. Budbergytė.

Jos teigimu, „idėja, kad Lietuvos ateitis priklauso nuo pigios darbo jėgos išnaudojimo, yra pasibjaurėtina.“

„Socialdemokratai niekada nepritars nekontroliuojamai darbo jėgos imigracijai. Priešingai, raginame stiprinti stebėseną ir tobulinti duomenų bazes, kad matytume realų vaizdą: kas, kada, iš kur atvyksta ir kur išvyksta, nes dabar viskas skendi miglose“, – pažymi parlamentarė.

Socialdemokratai taip pat pranešė, kad rengia savo pasiūlymus dėl padėties darbo rinkoje blogėjant demografinei situacijai.

Rekomendacijas skeptiškai vertina ir kai kurie valdantieji

Delfi kiek anksčiau kalbintas J. Džiugelis teigė nesutinkantis su tokia turinio interpretacija dėl pigios darbo jėgos.

Jo vertinimu, kolegos posėdžiuose nerodė nuoširdaus susirūpinimo demografinėmis problemomis Lietuvoje ir dabar, Seimo nario matymu, bando pigiai politikuoti.

Kaip jau Delfi skelbė anksčiau, J. Džiugelis prieš šventes gruodžio 23-ąją su darbo grupės nariais pasidalijo rekomendacijų projektu ir iki gruodžio 30 dienos 10 val. imtinai paprašė pateikti siūlymus ar pastabas.

Politikas įspėjo: jei pastabų ir siūlymų iki to laiko nebus, jis vertins, kad rekomendacijoms yra pritarimas ir Seimo valdybai jas pateiks grupės vardu.

Vairuotojas

Portalo žiniomis, Seimo „darbietė“ Ieva Kačinskaitė-Urbonienė projektui išreiškė nepritarimą, o Seimo konservatorius Mindaugas Lingė pažymėjo, jog būtų linkęs susilaikyti dėl rekomendacijų, nes pagrindinis jų leitmotyvas, – kad išliktume pigios darbo jėgos šalimi.

Tiesa, šias pozicijas tautos atstovai pristatė po laiko, tai yra, gruodžio 30-osios popietę, kai Seimo valdybai dokumentas jau buvo pateiktas.

M. Lingė pripažino, jog savo pastabas rekomendacijoms išsakė po J. Džiugelio nustatyto termino, tačiau tokius dokumentus, pasak jo, aptarti reikia diskusijų, o ne elektroninių laiškų būdu.

„Nežinau, koks bus galutinis dokumento įforminimo likimas. Savo nuomonę pareiškiau susilaikydamas, nes ne visos rekomendacijos man pasirodė priimtinos“, – pažymėjo M. Lingė.
Skepticizmo rekomendacijų atžvilgiu neslėpė ir kitas TS-LKD atstovas Laurynas Kasčiūnas, kuris teigė, kad imigracija turėtų būti „paskutinis šiaudas“, kalbant apie demografinių problemų sprendimą.
„Prieš tai privalome išnaudoti kitas galimybes – ar tai būtų parama šeimoms, kiek įmanoma tai padaryti mokestinėmis, švietimo priemonės, vaiko pinigai, neapmokestinamas pajamų dydis, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, sudaryti sąlygas derinti motinystę ir darbą, karjerą. Tai yra dalykai, kuriuos save gerbiančiai valstybei reikia pirmiausia daryti.

Aišku, tada yra sugrįžtanti Lietuva – bandyti ieškoti galimybių susigrąžinti išvykusius Lietuvos Respublikos piliečius, bandyti jiems pasiūlyti galimybes Lietuvoje kurti savo ateitį. Imigracija yra visiškai paskutinis variantas, nes ji gali kelti socialinių-kultūrinių įtampų, gali būti nacionalinio saugumo problema“, – Delfi komentavo L. Kasčiūnas.

Plačiau apie kolegų reakciją į paskelbtas rekomendacijas galite skaityti čia.

Su visomis Seimo darbo grupės parengtomis rekomendacijomis galite susipažinti čia.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (4)