LSDP vienintelė iš parlamentinių partijų savo rinkiminėje programoje paminėjo naktinius taikiklius ir paskelbė: „Pasisakome prieš medžioklės su lankais legalizavimą, naktinio matymo taikiklių ir duslintuvų įteisinimą bei kitokį gyvūnų išnaudojimą ir kankinimą.“

Tačiau dalis Seimo socialdemokratų šios rinkiminės nuostatos per balsavimą parlamente nepaisė.

Praėjusią savaitę Seimas svarstymo procedūros metu sprendė, ar pritarti naktinių taikiklių naudojimui medžioklėje. Parlamentas balsų dauguma tam pritarė.

Seimo socialdemokratų balsai pasiskirstė taip: šeši (Rasa Budbergytė, Tomas Bičiūnas, Liudas Jonaitis, Vidmantas Kanopa, Gintautas Paluckas, Kęstutis Vilkauskas) buvo už, vienas (Linas Jonauskas) buvo prieš, vienas (Algirdas Sysas) balsuodamas susilaikė, vienas (Eugenijus Sabutis) balsuoti užsiregistravo, bet pozicijos neišreiškė, o trys (Orinta Leiputė, Julius Sabatauskas, Dovilė Šakalienė) balsavime nedalyvavo.

Tai kodėl dalis Seimo socialdemokratų nesilaikė pozicijos, kurią anksčiau deklaravo programoje?

Jonaitis: mano programoje nėra nesąmoningų dalykų

Delfi kalbintas parlamentaras Liudas Jonaitis aiškino, kad į rinkimus ėjo ne su partijos, o su savo programa, kurioje neturėjo „jokių ten nesąmoningų dalykų parašęs“.

Liudas Jonaitis

„Aš atėjau į Seimą, bet mane rinko žmonės Žiemgalos vienmandatėje apygardoje. Rinko mane pagal mano programą, o ne pagal partijos. O tie, kurie yra išrinkti pagal sąrašą, juos rinko pagal partijos programą. Aš turėjau savo programą ir neturėjau jokių ten nesąmoningų dalykų parašęs“, – kalbėjo politikas.

Paklaustas, ar pats medžioja, patvirtino, kad taip, ir išdėstė motyvus, kodėl pasisako už naktinių taikiklių įteisinimą medžioklėje.

„Visi žvėrys yra Lietuvos turtas. Ir <...> ne tik Lietuvos, bet viso pasaulio gyvūnijos fauną patikėta reguliuoti medžiotojams. 30 tūkst. medžiotojų, iš jų nežinau, kiek tūkstančių, gal 10 tūkst. – selekcininkai. Jie turi atrinkti sveikus, normalius žvėris, leisti jiems veistis, o tuos visus paliegėlius reikia nušauti. Kalbant apie naktinį taikiklį, tai, įsivaizduokit, jeigu su naktiniu taikaisi, tai matai, kur pataikyti, žvėris iš sykio krenta. O jeigu šauni be apšvietimo, be taikiklių, sužeidi ir jis blaškosi, kol vilkai sudrasko, jis kankinasi ir taip toliau.

Tai čia yra labai humaniškai – išsyk pataikai į tą vietą ir taip ta fauna sureguliuojama.

Medžiotojai juk ir tuos [šaudė] šernus, kai buvo visos ligos išplitusios <...>. Pavyzdžiui, ir lenkai, ir latviai, ir kitos šalys jau seniausiai tuos naktinio matymo prietaisus naudoja“, – dėstė L. Jonaitis.

Paklaustas, kaip dažnai nutinka, kad medžiotojai į žvėris nepataiko, pašnekovas sakė nežinantis:

„Nežinau, kaip dažnai. Jeigu prašauna, tai ir prašauna.“

Medžiotojai žiemą

Gal, jei mato, kad nepataikys, tai ir nešauna?

„Ne. Pataikyt, atrodo, kad tu taikai, bet matai tik kažkokį šešėlį. O kai žiūri per naktinio matymo prietaisą, visai kitaip viskas matyti“, – tikino L. Jonaitis.

Budbergytė argumentus dėstė kita tema

Savo poziciją dėl to, kodėl pasisakė už naktinius taikiklius medžioklėje, nors partijos programa nurodo kitaip, paaiškino ir Seimo narė Rasa Budbergytė.

„Išgirdau paskaitą apie tai, kaip gyvūnai, kuriais mes nesirūpiname, rūpi tik tuomet, kai iškyla klausimas, kad reikia kažkokią teisėkūros iniciatyvą priimti ar nepriimti, o iš tiesų jais nesirūpiname ta prasme, kaip ir nesirūpiname žmonėmis, nes valstybė neturi pakankamai resursų, jog keliuose būtų apsauginės juostos, kaip yra išsivysčiusiose ir turtingose Vakarų demokratijos šalyse, kur važiuojantys automobiliai apsaugoti nuo į kelią išbėgančių gyvūnų.

Briedžiai ir šernai ir sukelia avarijų, žūsta žmonės, ir, žinote, man šitas argumentas... Tai aš pasvėriau kaip žmogus, kuris yra susidūręs su viešaisiais finansais. Bet iš tiesų mūsų valstybė dar nėra priaugusi iki tokio lygio, kad suprastumėm: reikia investuoti lėšas į tai, jog nuo žūties būtų apsaugoti gyvūnai, ir žmonės – nuo to, kad nepakliūtų į tokias situacijas. Aš suprantu, kad šiuo atveju reikia ieškoti tam tikros pusiausvyros“, – Delfi komentavo R. Budbergytė.

Rasa Budbergytė

Paklausta, kuo naktiniai taikikliai yra susiję su tvoromis, parlamentarė teigė, jog pasakoja taip, kaip supranta: „Aš pasakoju taip, kaip suvokiu situaciją, o ne taikikliai ir kaip tai susiję.“

R. Budbergytė tikino, jog yra saistoma laisvo mandato, o ne partijos programos, dėl to esą ir balsavo taip.

„Aš suprantu, kad kalbant apie tai, ar leisti, neleisti, drausti, nedrausti, reikia pasverti labai įvairias puses ir įvairias rizikas reikia įvertinti. O tos rizikos – kaip aš ir sakau: gyvūnai, kaip sakoma, mes jų nesaugom, bet visi rėkia, kad juos reikia labai saugoti, juos visi labai myli. Tie, kurie rašo mums laiškus, kad jie ligas ten perneša...

Iš tiesų turėjau progą, sėdėjau su jaunais žmonėmis iš mano aplinkos, kurie irgi labai įdomiai klausė, kai pasakojo apie visas tas rizikas, kurias žino medžiotojai, naikinantys sergančius gyvūnus ir taip toliau. Ir mes, žinokit, išgirdom tokių argumentų, kad aš iš tiesų pagalvojau, jog ta [rinkimų] programa, parašyta vieno žmogaus, – to, kuris yra aplinkosaugininkas ir kuris gal įsigilinęs į kitą pusę, jis turi argumentų... Suprantu, kad aš, pavyzdžiui, asmeniškai, kaip Seimo narė, esu saistoma savo laisvo mandato. O ne partijos programos“, – pažymėjo politikė.

Ji tikino, kad dar nežino, kaip dėl naktinių taikiklių Seime balsuos per priėmimą.

„Juk ten buvo tik svarstymas“, – akcentavo R. Budbergytė.

Budbergytė
Aš tikrai nesaistoma net ir tos partijos programos, nes aš, pirmiausiai, priesaiką daviau ne partijai. Aš priesaiką daviau prieš valstybę, prieš tautą.

„Aš nesu už kokius nors medžiotojus, aš nei pati medžioju, nei mano aplinkoje kas medžioja. Aš tikrai nesaistoma net ir tos partijos programos, nes aš, pirmiausia, priesaiką daviau ne partijai. Priesaiką daviau prieš valstybę, prieš tautą. Ir šis dalykas man pats svarbiausias“, – pabrėžė ji.

Jonauskas: kaltas aš

Delfi kalbintas naktinių taikiklių medžioklėje oponentas, parlamentaras Linas Jonauskas dėl kolegų pozicijos kaltino save.

„Čia yra mano kaltė. Aš nesugebėjau, matyt, kolegoms perteikti visų argumentų ir jų įtikinti. Bet šiandien paprašiau Aplinkos komitete pertraukos svarstant šį klausimą, prie jo, matyt, grįšim jau tik rudens sesijoje rugsėjo mėnesį, tai turėsiu gerų porą mėnesių įtikinti savo kolegas ir pateikti daugiau argumentų. Labai tikiuosi, kad tas balsuosiančių prieš naktinio matymo taikiklių įteisinimą tikrai bus daugiau arba visi kolegos balsuos prieš“, – komentavo jis.

Linas Jonauskas

„Visi argumentai, kuriais siekiama įteisinti naktinius taikiklius, yra absoliučiai niekiniai. Drąsiai, nerinkdamas žodžių, taip galiu sakyti dėl paprastos priežasties. Argumentas dėl Ukrainos – apskritai žema tokį naudoti, juo labiau Krašto apsaugos ministerija ir pats ministras labai aiškiai pasako, kad krašto gynybai tai neturėtų absoliučiai jokios įtakos, jei medžiotojai naudotųsi naktinio matymo taikikliais. Juo labiau kad priėmėm įstatymo pataisas, kurios leidžia visiems, turintiems leidimus ginklams, turėti ir naktinio matymo prietaisus.

O dėl visų kitų argumentų, manau, čia greičiausiai yra mano kaltė, kad nepakankamai skyriau dėmesio kolegoms, bičiuliams, jog išaiškinčiau, kur ir kokios povandeninės srovės bei kokie sprendimai būtų geriausi ir gamtai.

Turėjau ir pats priminti, kad mūsų programoje yra įrašyta, to nepadariau“, – apgailestavo L. Jonauskas.

Frakcijos seniūnė: negalima sakyti, kad politikai programos nesilaiko

Delfi kalbinta Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė nesutiko su teiginiu, kad dalis kolegų, balsuodami dėl naktinių taikiklių, nesilaikė partijos programos.

„Negalima sakyti, kad nesilaiko. Yra tam tikrų niuansų <...>. Rengiant programą, taip, numatoma pagrindinė kryptis ir laikui bėgant atsiranda papildomų argumentų, kuriais patys Seimo nariai ar ekspertai, ar, šiuo atveju kalbant apie naktinius taikiklius, medžiotojai įrodinėja savo, ir, matyt, žmonės keičia nuomonę, arba nepritaria, arba nebalsuoja <...>.

Programa yra ruošiama, bet per laiką atsiranda tam tikrų pokyčių. Aišku, esminiais klausimais frakcija balsuoja vieningai“, – dėstė frakcijos seniūnė.

Leiputė
Programa yra ruošiama, bet per laiką atsiranda ir tam tikrų pokyčių.

Jos manymu, priėmus Ginklų ir šaudmenų įstatymo pataisas ir leidus naktinius taikiklius naudoti civilinėje apyvartoje, „matyt, tai Seimo narius ir privertė dvejoti balsuojant“.

„Yra skirtingų nuomonių. Tarkim, negali priversti žmogaus balsuoti kitaip. Atsiranda papildomos informacijos, papildomų argumentų, matyt, į tai ir įsiklauso“, – svarstė O. Leiputė.

Tiesa, ji tikino, kad pati naktinių taikiklių įteisinimui medžioklėje nepritaria: „Aš nesu už šiuos taikiklius, aš balsuosiu prieš arba susilaikysiu.“

Orinta Leiputė

Ne pirmas kartas

Tai – ne pirmas kartas, kai Seimo socialdemokratai dėl pataisų balsuoja kitaip, nei deklaravo rinkiminėje programoje. Joje partija pažadėjo priimti Partnerystės įstatymą, leidžiantį vienalytėms poroms įteisinti savo šeimyninius santykius, tačiau kai kurie Seimo socialdemokratų frakcijos nariai balsavo prieš tokio turinio pataisas parlamente.

Šią savaitę posėdžiavęs Seimo Aplinkos apsaugos komitetas nusprendė padaryti pertrauką dėl Medžioklės įstatymo pataisų ir iniciatyvos įteisinti naktinius taikiklius medžioklėje. To prireikė parlamento teisininkams nurodžius būtinybę parengti ir lydimuosius įstatymo teisės aktus.

Taigi, kada tiksliai klausimas grįš į Seimo posėdžių salę, neaišku.

Šiuo metu Lietuvoje draudžiama naudoti naktinius taikiklius medžioklėje, toks draudimas yra įtvirtintas Medžioklės taisyklėse. Seimo socialdemokratas L. Jonauskas siūlė šį ir kitus medžioklėje draudžiamus naudoti įrankius, priemones ir būdus iš taisyklių perkelti į įstatymą.

„Taip bus įtvirtinti saugikliai, užtikrinantys, kad tokie prietaisai, kaip naktinio matymo taikikliai, nebūtų lengvai įteisinami naudoti medžioklėje“, – pataisų aiškinamajame rašte dėstė L. Jonauskas.

optiniai taikikliai

Tačiau per pataisų svarstymą Seime L. Jonausko iniciatyva buvo pakoreguota į priešingą pusę: pritarta grupės parlamentarų, iš kurių bent dalis medžioja, siūlymui įteisinti naktinius taikiklius ir leisti juos naudoti medžiojant lapes, šernus ar mangutus.

Teigia, kad medžiotojai neturi paskatų įsigyti taikiklių

Siūlymo autorių teigimu, priėmus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimus, numatyta, kad „naktiniai, lazeriniai, termovizoriniai taikikliai ir jų priedai prie optinių taikiklių nebėra priskiriami A kategorijos ginklams“ ir taip išplečiamas juos galinčių įsigyti bei turėti asmenų ratas, tai yra sporto atstovai, profesinei veiklai ginklus naudojantys asmenys bei medžiotojai.

Visgi, teigiama, kad pastarieji neturi paskatų įsigyti naktinių taikiklių.

„Kartu įstatymo pakeitimas turėjo palengvinti konvencinių hibridinių grėsmių valdymą ir, esant krizinei situacijai, ginklų naudojimą padaryti efektyvesnį. Šie įstatymo leidėjo tikslai iki šiol nėra įgyvendinti, kadangi medžiotojams nėra paskatų įsigyti ir turėti naktinių, lazerinių, termovizorinių taikiklių ir priedų prie optinių taikiklių, nes jų vis dar jokia apimtimi negalima naudoti medžioklėje. Siekiant realiai įgyvendinti įstatymų leidėjo ketinimus, būtų optimalu medžiotojams suteikti ribotą teisę išskirtiniais ir aiškiai Medžioklės įstatyme įvardintais atvejais naudoti naktinius taikiklius bei jų priedus medžioklėje“, – tikino siūlymą užregistravę Seimo nariai.

Skelbiama, kad panaši praktika egzistuoja kaimyninėse Lenkijoje ir Latvijoje.

Pasiūlymą dėl naktinio matymo taikiklių įteisinimo savo parašais parėmė valdantieji Seimo konservatoriai Arvydas Pocius, Sergejus Jovaiša, Justinas Urbanavičius, Laurynas Kasčiūnas, Kazys Starkevičius, Jonas Gudauskas, Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Romualdas Vaitkus ir opozicionieriai valstietis Kęstutis Mažeika, demokratas Algirdas Stončaitis, darbietis Valentinas Bukauskas ir Mišrios Seimo narių grupės atstovas Jonas Pinskus.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (9)