Arkivyskupas S. Tamkevičius drauge su kitais Lietuvos vyskupų konferencijos nariais pirmadienį lankėsi pas prezidentę Dalią Grybauskaitę, kurią pasveikino su artėjančiomis Kalėdomis ir įteikė dėžutę kalėdaičių.

„Reikėtų žiūrėti kompleksiškai: jeigu mes šiandien neforsuojame savo pagrindinės nuosavybės paėmimo, tai tada būtų nelabai etiška kalbėti. Jūs esate be nuosavybės, be pinigų ir iš kažko dar mokėkite. Manau, kad reikėtų šituos klausimus spręsti kartu. Lenkijoje yra visai kita Bažnyčios finansinė padėtis. Ir jeigu ta padėtis pas mus bus panaši kaip Lenkijoje, tai manau tada mes tikrai atviri esame ir nenorime būti kažkokios išimtys“, - sakė S. Tamkevičius.

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas neseniai prabilo apie galimybę pamažu įvesti mokesčius dvasininkams bei įpareigoti juos mokėti bent jau už savo pensijų draudimą. Šiuo metu Lenkijoje egzistuoja Bažnytinis fondas, į kurį valstybė perveda lėšas, kaip kompensaciją už nusavintą turtą, kurį Bažnyčia jau atgavo. Šis fondas valstybės lėšas panaudoja mokėdamas už apytiksliai 23 tūkst. kunigų pensijų ir sveikatos draudimą.

Lietuvoje valstybė taip pat apmoka kunigų ir vienuolių sveikatos bei senatvės pensijos draudimą, tačiau LVK pirmininkas S. Tamkevičius teigia, kad Lietuvoje Katalikų Bažnyčia vos suduria galą su galu, be to, neatgavo dar viso turto, tačiau šiuo klausimu esą stengiasi valstybės per daug nespausti.

„Bažnyčia dalį savo reikalingo turto yra atgavusi, bet yra neatgavusi tokio pagrindinio turto, kur buvo visų parapijų išsilaikymo pagrindas – tai žemė. Bet mes iš tikrųjų jau dvidešimt metų labai kantriai į šitą klausimą žiūrime ir visada matėme tą problemą, kad Lietuvoje yra daug sunkumų ir forsuoti tikrai nereikia. Ir šiuo metu mes nenusiteikę forsuoti, bet kaip ir kiekvienas gyvas organizmas, norintis gyvuoti, norime turėti minimalias sąlygas. Kartais mūsų žiniasklaidos broliai sudaro tokią opiniją, kad mes ant aukso puodo sėdime, bet iš tikrųjų to aukso puodo tikrai nėra“, - teigė S. Tamkevičius.

Tačiau, anot arkivyskupo, susitikime su prezidente visais šiais klausimais nekalbėta. Jame buvo apsikeista nuomonėmis kiek kitais klausimais: dėl emigracijos, dėl moralinės piliečių padėties, taip pat dėl alkoholio kontrolės įstatymų.