Pastabų, susijusių su socialinės paramos skirstymu, išsakyta Vilniaus miesto ir rajono, Klaipėdos, Rokiškio, Šilutės, Kretingos, Raseinių, Palangos savivaldybėms.

Valstybės kontrolė teigia, kad sostinės valdžia nepakankamai stengėsi socialinės paramos lėšas skirstyti racionaliai.

"Savivaldybės administracija neišnaudojo visų teisės aktuose numatytų galimybių užtikrinti, kad socialinė parama būtų teikiama vadovaujantis socialinio teisingumo ir veiksmingumo principais ir kad racionaliai būtų naudojamos socialinei paramai skirtos valstybės biudžeto lėšos, nes nepasitelkė socialinės paramos gavėjų visuomenei naudingai veiklai atlikti", - sakoma Valstybės kontrolės ataskaitoje, kurioje vertinamas valstybės biudžeto lėšų ir turto naudojimas Vilniaus miesto savivaldybėje 2012 metais.

Auditoriai remdamiesi Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis teigia, kad pernai 15 Vilniaus savivaldybės socialinės paramos gavėjų buvo patraukti administracinėn atsakomybėn, nes dirbo be verslo liudijimų arba neįsigiję individualios veiklos pažymėjimų ar dirbo nelegaliai, kurių darbdaviai buvo patraukti administracinėn atsakomybėn.

Be to, Valstybės kontrolė atkreipia dėmesį į informaciją, gautą iš Muitinės departamento, jog 56 savivaldybės socialinės paramos gavėjai buvo nubausti už kontrabandą ir neteisėtą akcizais apmokestinamų prekių gabenimą, disponavimą ir realizavimą.

"Savivaldybės administracija (...) nesikreipė į valstybės ir savivaldybės įmones, institucijas, įstaigas ir organizacijas informacijos, reikalingos piniginei socialinei paramai teikti", - pažymima audito ataskaitoje.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus pavaduotoja Rasa Laiconienė teigia, kad valstybė lėšas socialinei paramai naudojo tinkamai.

"Manome, kad savivaldybė užtikrino racionalų socialinės paramos lėšų naudojimą, nes esame įdiegę einamąją ir atsitiktinės atrankos būdu vykdomą pašalpų skyrimo sistemą – to tiesiogiai nereikalauja įstatymas", - BNS sakė R.Laiconienė, taip pat nurodžiusi, kad nuo 2013 m. gegužės mėnesio pašalpų gavėjai vykdo visuomenei naudingą veiklą.

Panašiai kaip Vilniaus miesto savivaldybė, galimybe gauti informaciją iš kitų institucijų skiriant paramą nepasinaudojo Vilniaus rajono, Šilutės, Kretingos ir Palangos savivaldybės.

Valstybės biudžeto lėšų ir turto naudojimą 2012 metais Klaipėdos savivaldybėje vertinusi Valstybės kontrolė pastebėjo, kad ir uostamiesto valdžia nepasinaudojo teise teikiant piniginę socialinę paramą pasitelkti visuomenei naudingai veiklai tokios paramos gavėjus, tačiau pažymėjo, kad tai daroma nuo 2013 metų.

Tuo metu Rokiškio savivaldybė 68,6 tūkst. litų, skirtų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms ir jų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui, panaudojo ne pagal paskirtį, Dalis šių lėšų, pavyzdžiui, skirta seniūnijų socialiniams darbuotojams už miesto gyventojų charakteristikų išdavimą policijos komisariatui, už lankymąsi asocialiose šeimose pagal gautus skundus arba kaip žalos atlyginimas asmenims, kurių sveikata buvo sužalota dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar susirgimo profesine liga.

"Žalą privalėjo atlyginti atsakingi asmenys, šiuo atveju – savivaldybė iš savo biudžeto lėšų", - nurodo Valstybės kontrolė.

Be kita ko, Rokiškio savivaldybė 2012 metais nepanaudotų 18,3 tūkst. litų, skirtų socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms, negrąžino į valstybės biudžetą.

Iš audito ataskaitos matyti, kad Raseinių rajono savivaldybė savo ruožtu 13,5 tūkst. litų socialinių pašalpų ir kompensacijų lėšų panaudojo viršydama savivaldybės tarybos patvirtintus asignavimus.

Tuo metu Jurbarko valdžia policijai paskundė galimą sukčių - savivaldybės administracijos iniciatyva dėl galimo 2010–2013 metais neteisėto 31,8 tūkst. litų socialinės pašalpos iš specialiosios tikslinės dotacijos lėšų skyrimo nežinomam asmeniui Jurbarko rajono policijos komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą.