aA
Parlamentaro ir buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko Algimanto Matulevičiaus galimus kontaktus su sovietų saugumu savo parašu yra patvirtinęs buvęs KGB pulkininkas Vytautas Karinauskas, kuris trečiadienį liudijo teisme. Savo parašo V. Karinauskas neišsigynė, tačiau menkino dokumento reikšmę ir sakė, kad dokumentą surašęs jo darbuotojas, KGB karininkas Romas Patapas galėjo paskubėti tvirtinti, jog A. Matulevičius buvo patikimas asmuo.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)
Tuo tarpu pats A. Matulevičius sako, jog su R. Patapu ne tik kad neturėjo jokių kontaktų, bet jo esą net negalėjo bandyti užverbuoti kaip patikėtinio (ne agento), nes jis „turėjo stogą“, tai yra KGB buvo draudžiama liesti aukšto rango Komunistų partijos, tuometinės Ministrų Tarybos narius. A. Matulevičius užėmė Komjaunimo Vilniaus miesto skyriaus Centro komiteto pirmojo sekretoriaus postą, buvo Komunistų partijos Vilniaus miesto Centro komiteto biuro narys, o, kai Lietuvos komunistų partija atsiskyrė nuo Maskvos, tapo LKP Centro komiteto nariu.

Teisme liudijo buvęs KGB pulkininkas

A. Matulevičiaus pusės iniciatyva į teismą liudyti iškviestas V. Karinauskas pasakojo, kad sovietų saugume tvarka buvo tokia: jeigu su asmuo pasirodydavo patikimas ir naudingas su juo stengtasi palaikyti kontaktus, tačiau šis asmuo turėdavo kokia nors prasme įrodyti, jog sutinka pagelbėti saugumui tam tikrais klausimais.

Tuo tarpu apie A. Matulevičių liudytojas sakė tuomet nieko nebuvo girdėjęs, vadinasi, jo vertinimu, jokio tęstinumo nebuvo, net jeigu pradinis kontaktas, kurį A. Matulevičius neigia, ir buvo užmegztas.

V. Karinauskui teismo posėdyje A. Pociaus advokatas parodė kai kuriuos bylos duomenis. Tai buvo KGB karininko R. Patapo rašytas 1989 m. spalio 27 d. datuotas dokumentas, kuriame kalbama, kad su A. Matulevičiumi yra užmegztas kontaktas, kad šis kontaktas yra tęstinis, kalbama apie kelionę į JAV. Liudytojui parodytas ir specialus priemonių planas, kaip patikėtinis gali būti panaudojamas. Apie A. Matulevičių surašytame priemonių plane kalbama, kad jis turės imtis tam tikrų veiksmų, kai kitas asmuo atvyks iš užsienio į Lietuvą.

Buvęs KGB kapitonas V. Karinauskas patvirtino, kad po R. Patapo surašytais duomenimis suraitytas jo parašas, tačiau teismo posėdyje jis teigė, kad R. Patapas veikiausiai paskubėjo pats savarankiškai nutarti apie A. Matulevičiaus patikimumą.

„Poskyrio viršininkas (toks A.S Židko – DELFI) atneša dokumentą, buvo tokia tvarka, mes pasitikėdavom savo darbuotojais, taip, kad čia...“, - svarstė V. Karinauskas.

Menkino dokumento reikšmę

„Jūs sakėt čia „aš nieko nežinau“, A. Matulevičių girdžiu pirmą kartą, kad R. Patapas buvo be stuburo, galėjo suklastoti, ir panašiai, kad tokie dalykai su tokiais asmenimis negalėjo būti užmezgami santykiai ir, staiga, ant tos pažymos, surašytos R. Patapo, apie jo užverbavimą, kaip patikimo asmens <...> ir štai jūsų rezoliucija, jūsų ranka uždėta, 1989 m. spalio 27 d. <…> Tai, ponas Karinauskai, pabandykit prisiminti, kas čia ką suklastojo, kas čia ką surašė ne taip?”, - posėdye klausė A. Pociaus advokatas.

V. Karinauskas sako, jog nežino, ar R. Patapas išties buvo susitikęs su A. Matulevičiumi, tačiau šį dokumentą jam pristatė poskyrio viršininkas A.S. Židko, todėl jis esą negalėjęs dokumento tiesiog numesti, kaip niekinio.

„Bet aš asmeniškai nebuvau susitikęs su ponu Matulevičiumi, aš jo nepažinojau, tik nepriklausomybės metais, kai pradėjo reikštis, aš jį pastebėjau. <..> O R. Patapas, tai matot, darbuotojų iniciatyva labai skirtinga. Vieni buvo santūresni, kiti buvo karštesni. Kitiems atrodydavo, kad jis jau kalnus nuvertė, norėdavo pasirodyti“, - sakė V. Karinauskas.

Liudytojas, be kita ko, teigė, kad, jeigu asmuo saugumo struktūrų nesudomina, tai apie jį neberenkama jokia informacija. Tuo metu A. Pociaus advokatas V. Karinauskui pateikė priemonių planą, datuotą 1990 m. sausio 23 d. Po juo taip pat yra V. Karinausko parašas, tai patvirtino pats liudytojas. Plane rašoma, kaip A. M. (teisme niekas neginčijo, jog tai su A. Matulevičiumi identifikuojami inicialai – DELFI) bus panaudojamas, kuomet į Lietuvą atvyks objektas iš užsienio.

„Tų metų planai, visi pakibo ore. <...> Buvo toks paliepimas mobilizuoti visas galimybes, reikia to ar nereikia“, - sakė V. Karinauskas, tuo tarpu A. Pociaus advokatas pusiau teigdamas, pusiau klausdamas sakė, jog šie planai rodo, kad „buvo dirbama rimtai“.

Neaišku, kaip duodamas sutikimas

A. Pociaus advokatas, be kita ko, aiškino, kad verbuojant patikėtinį, skirtingai, nei agentą, raštiško sutikimo nereikėdavo. O V. Karinauskas teigė, kad „jeigu pajungiamas žmogus kokiam klausimui, tai būtinai su juo turėdavo būti pokalbis, sutikimas“.

Klausiamas, kaip tas sutikimas buvo duodamas, liudytojas buvo nekonkretus: „Na, kalbama su juo, aiškinama, kokia situacija ir taip toliau“. Sutikimas esą rašytiniu būdu taip pat turėtų būti, tačiau rašydavo tas, kas su patikėtiniu užmegzdavo kontaktą.

„Iš jo pusės turėdavo būti kitas žingsnis, konstatacija, kad jis (kontaktas – DELFI) įvyko, kad jis sutiko. <...> Konstatacija darbuotojo turėdavo būti arba pėdsakas, ką jisai (patikėtinis – DELFI) padaręs“, - sakė V. Karinauskas, kiek vėliau pridūręs, jog R. Patapas „paskubėjo padaryti išvadas“.

Teisėjo paklaustas, kodėl mano, kad R. Patapas paskubėjo, liudytojas sakė, jog tai aišku iš to, kad nėra istorijos tęsinio, tačiau perklaustas, ar domėjosi dėl šio tęsinio, teisinosi, kad tuo metu sukontroliuoti viską jau buvo sunku, o tiesiai į klausimą neatsakė.

A.Matulevičius: kontaktus su KGB liudijantis dokumentas padirbtas

Tuo metu 2-ajam Vilniaus miesto apylinkės teismui A. Matulevičiaus gynyba trečiadienį pateikė lingvistinės ir rašysenos ekspertizės rezultatus – juose teigiama, esą dokumentas, kuriame apibūdinami KGB kontaktai su A. Matulevičiumi, rašytas ne vieno asmens, kai kurios vietos taisytos, išėsdintos.

Pasak A. Matulevičiaus, galimus jo kontaktus su KGB liudijantis dokumentas, kurį teisme duodamas parodymus sausio mėnesį minėjo Valstybės saugumo departamento (VSD) darbuotojas Gintaras Baradinskas, gali būti padirbtas.

„Ta medžiaga pakimba ore dėl jos patikimumo, dėl galimo falsifikavimo“, - teismo posėdyje trečiadienį sakė A. Matulevičius.

Ekspertizės išvada, teisėjo sprendimu, buvo prijungta prie bylos medžiagos, tam neprieštaravo ir šmeižtu kaltinamas buvęs VSD vadovas Arvydas Pocius. Jį A. Matulevičius kaltina šmeižtu, nes šis parlamente, svarstant jo atleidimą iš saugumo vadovo pareigų, apkaltino A. Matulevičių buvus KGB bendradarbio patikėtiniu.

DELFI primena, kad G. Baradinskas apie tai, kad sovietų saugumas su A. Matulevičiumi bendravo kaip su patikimu asmeniu, pareiškė šių metų vasario 28 d., liudydamas teisme. Pasak G. Baradinsko, kontaktų devintajame dešimtmetyje parlamentaras turėjo su dviem KGB kadriniais darbuotojais, tai esą paaiškėjo iš Ypatingajame archyve esančių dokumentų bei vieno KGB karininko Romo Patapo, kuris neva „sutiko padėti šiuo klausimu“.

Tuo tarpu pernai, po A. Pociaus kalbos Seime, Liustracijos komisija yra paskelbusi, kad tuometinis NSGK pirmininkas A. Matulevičius slapta nebendradarbiavo su Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komitetu (KGB). Tokią išvadą ji pateikė išnagrinėjusi saugumo pateiktą medžiagą ir išklausiusi liudytojų bei paties parlamentaro parodymus.

A. Matulevičius teigia, kad buvęs VSD šefas A. Pocius, pernai kovo 15 d. kalbėdamas Seime, jį apšmeižė, nes pavadino KGB bendradarbio patikėtiniu.

„Iki šiol nesuprantu, kodėl vienas asmuo, tapęs NSGK pirmininku, tapo itin aršiu mano šmeižiku, nuolat reikalavo slaptos ir jautrios operatyvinės informacijos, pradėjo inicijuoti įstatymo pataisas, neapgalvotai galinčias galutinai sugriauti visų specialiųjų tarnybų veiklą ar jų sistemą, - tuomet kalbėjo A. Pocius. – Kad nebūčiau apkaltintas asmeniškumu ar šališkumu, aš nepriėmiau sprendimo, kurį, matyt, galėjau priimti.

Asmuo, kurio buvimą KGB bendradarbio patikėtiniu… Yra pakankamai archyvinės ir kitos VSD pareigūnų surinktos medžiagos, lyg niekur nieko ir toliau eina aukštas pareigas ir užima svarbias pareigas valstybėje. Departamento pareigūnų nuomone, tai buvo nuslėpti praeities faktai, o mano įsitikinimu, negalima dirbti su slapta informacija. Jei Seimui bus įdomi ši informacija, ją bet kada bus galima gauti iš VSD".

Tuo tarpu trečiadienį A. Pocius teigė, kad kalbėdamas Seime jis nepaminėjo A. Matulevičiaus pavardės, todėl jokio tikslo įžeisti tikrai neturėjo. Tačiau, jo teigimu, nepaminėti fakto, jog esama dokumentų, kuriuose A. Matulevičius įvardijamas patikimu asmeniu, jis negalėjo – esą tuomet būtų melavęs Seimui, o jis buvo visiškai įsitikinęs, kad parlamentarai to tikrai klaus.

„Seime aš neįvardinau nei A. Matulevičiaus pavardės, nei jo pareigų. Ir visame mano kalbos tekste nėra niekur įvardinta jo pavardės. Tai reiškia, kad aš jokio tikslo tuo metu pažeminti jo asmenį neturėjau“, - trečiadienį teisme sakė A. Pocius.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Lietuvė Australijoje: linksmiausia buvo sužinoti, ką jie kalba apie Lietuvą (3)

Vienas įdomesnių ir linksmesnių dalykų Australijoje yra sužinoti, kaip vietiniai įsivaizduoja...

Lietuvių mėgstama daržovė pripažinta supermaistu: galėtume su ja užkariauti Europą (35)

Žmonių noras sveikai maitintis Lietuvos daržovininkams atvėrė naują nišą, kuri gali atnešti...

Eurolygos atkrintamųjų traukinyje liko tik trys laisvi vagonai: ar „Žalgiris“ įšoks į vieną iš jų? (90)

„Tiktai teigiamą rezultatą“, – paklaustas, ką žvelgiant į priekį Kauno „Žalgiris“...

Kita Algirdo Brazausko gyvenimo pusė: dienoraščiuose jis visai kitoks, nei lietuviai buvo įpratę matyti (503)

Nors pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską lietuviai...

Romas Sadauskas-Kvietkevičius. Kas griauna pasitikėjimą teisingumu – antrankiai ant teisėjų rankų ar Vijūnėlės dvariškiai?

„Smūgis pasitikėjimui teisine sistema“, „politinis užsakymas“, „priešrinkiminis šou“...

Orijus Gasanovas siūlo aplankyti geriausią Europoje miestą: lietuviams ten patiks, jeigu žinos, ką nuveikti (135)

Barselona yra pats geriausias miestas Europoje. Bet ne visiems taip atrodo, nes žmonės ne visada...

Netikėta: „šaukimą“ į kariuomenę gauna ne tik žmonės – gali gauti ir jūsų automobilis (2)

Įsivaizduokite, kad vieną dieną sulaukiate laiško, kuriame teigiama, jog jūsų turima transporto...

Oro kompanijos kontratakuoja: padavė į teismą skrydį praleidusį keleivį reikalauja virš 2000 eurų (9)

Teisminio ginčo tarp Vokietijos oro linijų bendrovės ir vieno iš jos klientų centre – oro...

Diskusijoje apie skiepus prakeikta moteris neištvėrė: paprašė SAM atsakyti į devynis klausimus (4)

Norėčiau padiskutuoti ir išgirsti profesionalų nuomonę. Kadangi buvau pasisakiusi viešai savo...

7 simptomai, pranešantys apie sutrikusią skydliaukės veiklą (2)

Organizmą laisvai galima palyginti su darniai funkcionuojančių mechanizmų visuma. Kuriam nors...