aA
Parlamentaro ir buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko Algimanto Matulevičiaus galimus kontaktus su sovietų saugumu savo parašu yra patvirtinęs buvęs KGB pulkininkas Vytautas Karinauskas, kuris trečiadienį liudijo teisme. Savo parašo V. Karinauskas neišsigynė, tačiau menkino dokumento reikšmę ir sakė, kad dokumentą surašęs jo darbuotojas, KGB karininkas Romas Patapas galėjo paskubėti tvirtinti, jog A. Matulevičius buvo patikimas asmuo.
Algimantas Matulevičius
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)
Tuo tarpu pats A. Matulevičius sako, jog su R. Patapu ne tik kad neturėjo jokių kontaktų, bet jo esą net negalėjo bandyti užverbuoti kaip patikėtinio (ne agento), nes jis „turėjo stogą“, tai yra KGB buvo draudžiama liesti aukšto rango Komunistų partijos, tuometinės Ministrų Tarybos narius. A. Matulevičius užėmė Komjaunimo Vilniaus miesto skyriaus Centro komiteto pirmojo sekretoriaus postą, buvo Komunistų partijos Vilniaus miesto Centro komiteto biuro narys, o, kai Lietuvos komunistų partija atsiskyrė nuo Maskvos, tapo LKP Centro komiteto nariu.

Teisme liudijo buvęs KGB pulkininkas

A. Matulevičiaus pusės iniciatyva į teismą liudyti iškviestas V. Karinauskas pasakojo, kad sovietų saugume tvarka buvo tokia: jeigu su asmuo pasirodydavo patikimas ir naudingas su juo stengtasi palaikyti kontaktus, tačiau šis asmuo turėdavo kokia nors prasme įrodyti, jog sutinka pagelbėti saugumui tam tikrais klausimais.

Tuo tarpu apie A. Matulevičių liudytojas sakė tuomet nieko nebuvo girdėjęs, vadinasi, jo vertinimu, jokio tęstinumo nebuvo, net jeigu pradinis kontaktas, kurį A. Matulevičius neigia, ir buvo užmegztas.

V. Karinauskui teismo posėdyje A. Pociaus advokatas parodė kai kuriuos bylos duomenis. Tai buvo KGB karininko R. Patapo rašytas 1989 m. spalio 27 d. datuotas dokumentas, kuriame kalbama, kad su A. Matulevičiumi yra užmegztas kontaktas, kad šis kontaktas yra tęstinis, kalbama apie kelionę į JAV. Liudytojui parodytas ir specialus priemonių planas, kaip patikėtinis gali būti panaudojamas. Apie A. Matulevičių surašytame priemonių plane kalbama, kad jis turės imtis tam tikrų veiksmų, kai kitas asmuo atvyks iš užsienio į Lietuvą.

Buvęs KGB kapitonas V. Karinauskas patvirtino, kad po R. Patapo surašytais duomenimis suraitytas jo parašas, tačiau teismo posėdyje jis teigė, kad R. Patapas veikiausiai paskubėjo pats savarankiškai nutarti apie A. Matulevičiaus patikimumą.

„Poskyrio viršininkas (toks A.S Židko – DELFI) atneša dokumentą, buvo tokia tvarka, mes pasitikėdavom savo darbuotojais, taip, kad čia...“, - svarstė V. Karinauskas.

Menkino dokumento reikšmę

„Jūs sakėt čia „aš nieko nežinau“, A. Matulevičių girdžiu pirmą kartą, kad R. Patapas buvo be stuburo, galėjo suklastoti, ir panašiai, kad tokie dalykai su tokiais asmenimis negalėjo būti užmezgami santykiai ir, staiga, ant tos pažymos, surašytos R. Patapo, apie jo užverbavimą, kaip patikimo asmens <...> ir štai jūsų rezoliucija, jūsų ranka uždėta, 1989 m. spalio 27 d. <…> Tai, ponas Karinauskai, pabandykit prisiminti, kas čia ką suklastojo, kas čia ką surašė ne taip?”, - posėdye klausė A. Pociaus advokatas.

V. Karinauskas sako, jog nežino, ar R. Patapas išties buvo susitikęs su A. Matulevičiumi, tačiau šį dokumentą jam pristatė poskyrio viršininkas A.S. Židko, todėl jis esą negalėjęs dokumento tiesiog numesti, kaip niekinio.

„Bet aš asmeniškai nebuvau susitikęs su ponu Matulevičiumi, aš jo nepažinojau, tik nepriklausomybės metais, kai pradėjo reikštis, aš jį pastebėjau. <..> O R. Patapas, tai matot, darbuotojų iniciatyva labai skirtinga. Vieni buvo santūresni, kiti buvo karštesni. Kitiems atrodydavo, kad jis jau kalnus nuvertė, norėdavo pasirodyti“, - sakė V. Karinauskas.

Liudytojas, be kita ko, teigė, kad, jeigu asmuo saugumo struktūrų nesudomina, tai apie jį neberenkama jokia informacija. Tuo metu A. Pociaus advokatas V. Karinauskui pateikė priemonių planą, datuotą 1990 m. sausio 23 d. Po juo taip pat yra V. Karinausko parašas, tai patvirtino pats liudytojas. Plane rašoma, kaip A. M. (teisme niekas neginčijo, jog tai su A. Matulevičiumi identifikuojami inicialai – DELFI) bus panaudojamas, kuomet į Lietuvą atvyks objektas iš užsienio.

„Tų metų planai, visi pakibo ore. <...> Buvo toks paliepimas mobilizuoti visas galimybes, reikia to ar nereikia“, - sakė V. Karinauskas, tuo tarpu A. Pociaus advokatas pusiau teigdamas, pusiau klausdamas sakė, jog šie planai rodo, kad „buvo dirbama rimtai“.

Neaišku, kaip duodamas sutikimas

A. Pociaus advokatas, be kita ko, aiškino, kad verbuojant patikėtinį, skirtingai, nei agentą, raštiško sutikimo nereikėdavo. O V. Karinauskas teigė, kad „jeigu pajungiamas žmogus kokiam klausimui, tai būtinai su juo turėdavo būti pokalbis, sutikimas“.

Klausiamas, kaip tas sutikimas buvo duodamas, liudytojas buvo nekonkretus: „Na, kalbama su juo, aiškinama, kokia situacija ir taip toliau“. Sutikimas esą rašytiniu būdu taip pat turėtų būti, tačiau rašydavo tas, kas su patikėtiniu užmegzdavo kontaktą.

„Iš jo pusės turėdavo būti kitas žingsnis, konstatacija, kad jis (kontaktas – DELFI) įvyko, kad jis sutiko. <...> Konstatacija darbuotojo turėdavo būti arba pėdsakas, ką jisai (patikėtinis – DELFI) padaręs“, - sakė V. Karinauskas, kiek vėliau pridūręs, jog R. Patapas „paskubėjo padaryti išvadas“.

Teisėjo paklaustas, kodėl mano, kad R. Patapas paskubėjo, liudytojas sakė, jog tai aišku iš to, kad nėra istorijos tęsinio, tačiau perklaustas, ar domėjosi dėl šio tęsinio, teisinosi, kad tuo metu sukontroliuoti viską jau buvo sunku, o tiesiai į klausimą neatsakė.

A.Matulevičius: kontaktus su KGB liudijantis dokumentas padirbtas

Tuo metu 2-ajam Vilniaus miesto apylinkės teismui A. Matulevičiaus gynyba trečiadienį pateikė lingvistinės ir rašysenos ekspertizės rezultatus – juose teigiama, esą dokumentas, kuriame apibūdinami KGB kontaktai su A. Matulevičiumi, rašytas ne vieno asmens, kai kurios vietos taisytos, išėsdintos.

Pasak A. Matulevičiaus, galimus jo kontaktus su KGB liudijantis dokumentas, kurį teisme duodamas parodymus sausio mėnesį minėjo Valstybės saugumo departamento (VSD) darbuotojas Gintaras Baradinskas, gali būti padirbtas.

„Ta medžiaga pakimba ore dėl jos patikimumo, dėl galimo falsifikavimo“, - teismo posėdyje trečiadienį sakė A. Matulevičius.

Ekspertizės išvada, teisėjo sprendimu, buvo prijungta prie bylos medžiagos, tam neprieštaravo ir šmeižtu kaltinamas buvęs VSD vadovas Arvydas Pocius. Jį A. Matulevičius kaltina šmeižtu, nes šis parlamente, svarstant jo atleidimą iš saugumo vadovo pareigų, apkaltino A. Matulevičių buvus KGB bendradarbio patikėtiniu.

DELFI primena, kad G. Baradinskas apie tai, kad sovietų saugumas su A. Matulevičiumi bendravo kaip su patikimu asmeniu, pareiškė šių metų vasario 28 d., liudydamas teisme. Pasak G. Baradinsko, kontaktų devintajame dešimtmetyje parlamentaras turėjo su dviem KGB kadriniais darbuotojais, tai esą paaiškėjo iš Ypatingajame archyve esančių dokumentų bei vieno KGB karininko Romo Patapo, kuris neva „sutiko padėti šiuo klausimu“.

Tuo tarpu pernai, po A. Pociaus kalbos Seime, Liustracijos komisija yra paskelbusi, kad tuometinis NSGK pirmininkas A. Matulevičius slapta nebendradarbiavo su Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komitetu (KGB). Tokią išvadą ji pateikė išnagrinėjusi saugumo pateiktą medžiagą ir išklausiusi liudytojų bei paties parlamentaro parodymus.

A. Matulevičius teigia, kad buvęs VSD šefas A. Pocius, pernai kovo 15 d. kalbėdamas Seime, jį apšmeižė, nes pavadino KGB bendradarbio patikėtiniu.

„Iki šiol nesuprantu, kodėl vienas asmuo, tapęs NSGK pirmininku, tapo itin aršiu mano šmeižiku, nuolat reikalavo slaptos ir jautrios operatyvinės informacijos, pradėjo inicijuoti įstatymo pataisas, neapgalvotai galinčias galutinai sugriauti visų specialiųjų tarnybų veiklą ar jų sistemą, - tuomet kalbėjo A. Pocius. – Kad nebūčiau apkaltintas asmeniškumu ar šališkumu, aš nepriėmiau sprendimo, kurį, matyt, galėjau priimti.

Asmuo, kurio buvimą KGB bendradarbio patikėtiniu… Yra pakankamai archyvinės ir kitos VSD pareigūnų surinktos medžiagos, lyg niekur nieko ir toliau eina aukštas pareigas ir užima svarbias pareigas valstybėje. Departamento pareigūnų nuomone, tai buvo nuslėpti praeities faktai, o mano įsitikinimu, negalima dirbti su slapta informacija. Jei Seimui bus įdomi ši informacija, ją bet kada bus galima gauti iš VSD".

Tuo tarpu trečiadienį A. Pocius teigė, kad kalbėdamas Seime jis nepaminėjo A. Matulevičiaus pavardės, todėl jokio tikslo įžeisti tikrai neturėjo. Tačiau, jo teigimu, nepaminėti fakto, jog esama dokumentų, kuriuose A. Matulevičius įvardijamas patikimu asmeniu, jis negalėjo – esą tuomet būtų melavęs Seimui, o jis buvo visiškai įsitikinęs, kad parlamentarai to tikrai klaus.

„Seime aš neįvardinau nei A. Matulevičiaus pavardės, nei jo pareigų. Ir visame mano kalbos tekste nėra niekur įvardinta jo pavardės. Tai reiškia, kad aš jokio tikslo tuo metu pažeminti jo asmenį neturėjau“, - trečiadienį teisme sakė A. Pocius.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
5.0000

Top naujienos

Delfi PliusBloomberg News

Radikaliai keičiasi Kremliaus santykiai su dar viena šalimi: tai Putino perspėjimas (1)

Po tris dešimtmečius aktyviai puoselėtų draugiškų santykių įtampa dėl Rusijos prezidento...

400 tūkst. Lietuvos gyventojų gresia baudos: ieško išeičių (4)

Prezidentūra siūlo ne tik atidėti trečiąjį elektros rinkos liberalizavimo etapą, bet ir...

Prabilo apie Šimonytės nenorą judinti ministrus: pradėjus klibinti, gali viskas pradėti klibėti (1)

Orai ir politika – amžinos pokalbių temos praktiškai visose pasaulio šalyse. Lietuvoje numatomi...

Užkalnis valgė Nidoje taip brangiai, kad sumokėti teko Ingai Valinskienei

Kiekviena apžvalga visada būna geresnė, jei būna paminėtos garsenybės ir elito atstovai. Todėl...

Karas Ukrainoje. Ukraina sunaikino tris okupantų bazes ir tris amunicijos sandėlius Kadyrovas: į Donbasą vyksta nauja savanorių grupė

Situacija Južnobugo zonoje išlieka sudėtinga, tačiau kontroliuojama. Ukrainos gynėjai toliau...

Verslas PliusJulija Leimonė

Uogienės ir konservuotos daržovės negali stovėti per amžius: kiek laiko saugoti žiemos atsargas ir ką daryti, jei produkto kraštelį aptraukė pelėsis

Baigiantis vasarai, lietuvių virtuvėse ima rikiuotis uogienėmis ir konservuotomis daržovėmis...

Delfi PliusDaiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, Virginija Spurytė

Saugumas pasaulyje byra į šipulius: gresia ir branduolinė katastrofa, ir karas tarp JAV ir Kinijos (10)

Per pasaulį ritasi ginkluotų konfliktų banga – karas jau vyksta ne tik Ukrainoje , bet kraujas...

Lietuvos irkluotojai neliko tuščiomis: bronza sugriebta paskutiniu bandymu

Lietuvos irklavimo rinktinės nuotaikas paskutinę Europos čempionato Miunchene (Vokietija) dieną...

Ta pati prekė tame pačiame prekybos tinkle gali kainuoti skirtingai: kas tai lemia

Tas pats sviestas to paties tinklo parduotuvėje, tik esančioje kitoje vietoje, gali kainuoti...