Tyrimą atlikusi VTEK nustatė, kad M. Adomėnas 3 tūkst. eurų viršijančią paskolą paėmė prieš beveik 12 metų, dar nebūdamas Seimo nariu. Kadangi paskola galioja iki šiol, šis sandoris turėjo atsispindėti visose nuo 2008 m. valstybės politiko teiktose popierinėse, o nuo 2012 m. – ir elektroninėse privačių interesų deklaracijose, tačiau duomenis apie šį sandorį M. Adomėnas nurodė tik šiemet birželį.

VTEK kritiškai vertina M. Adomėno teiginius, kad paskolą jis buvo nurodęs Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teiktose Metinėse gyventojo (šeimos) turto deklaracijose. VTEK akcentuoja, kad privačių interesų deklaravimas skiriasi nuo turto ar pajamų deklaravimo keliais aspektais. Pirmiausia, pasak VTEK pranešimo, skiriasi tikslai: turto deklaracija pildoma siekiant apskaičiuoti asmens turimo turto vertę ir vykdyti neteisėto praturtėjimo kontrolę, o privačių interesų deklaracija pildoma siekiant išvengti interesų konfliktų viešajame sektoriuje ir užtikrinti viešųjų interesų pirmenybę. Atitinkamai, šių deklaracijų teikimą reglamentuoja skirtingi teisės aktai – Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas ir Gyventojų turto deklaravimo įstatymas. Taip pat skirtinga VMI ir VTEK deklaruojamų duomenų viešinimo apimtis bei tvarka: pavyzdžiui, deklaruojant turtą, visuomenei neatskleidžiama kita sandorio šalis. Be to, skiriasi deklaracijų teikimo terminai: turto deklaravimas yra metinis, o privačių interesų deklaravimas – tęstinis procesas.

Teikti privačių interesų deklaraciją privalu pradėjus eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, o po to – kaskart atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus jau deklaruotiesiems. Deklaruoti reikia ne tik per pastaruosius metus sudarytus, bet ir visus galiojančius – nepriklausomai, prieš kiek metų jie buvo sudaryti – 3 tūkstančių eurų sumą viršijančius sandorius, taip pat kitus įstatyme įvardytus duomenis.

Tyrimą VTEK atliko žiniasklaidoje pateiktos informacijos pagrindu.