Tokią nuomonę ministrė išsakė aptariant galimybes perkeltus migrantus išmokyti lietuvių kalbos. Šiuo metu numatyta, kad atvykėliai Pabėgėlių integracijos centre lietuvių kalbos pagrindų, A 1 lygiu, turėtų išmokti per 96 valandas.

„Pritariame, kad reikia intensyvinti ir glaudinti ugdymo procesą. (...) Nes dalis tų, kurie atvyksta, prieglobstį turi, yra visiški beraščiai. Ir jie pasiekti, kad ir A1 lygį per 96 valandas, yra nepajėgūs. Jeigu nenumatysime galimybės kurso kartoti, praktiškai mes juos pasmerkiame išlikti beraščiais ir toliau. Norėtume, kad būtų įtraukta galimybė kartoti kursą, nes jie tiesiog neturi bazinio jokio pasirengimo“, – kalbėjo A. Pitrėnienė per Vyriausybės posėdį.

Vyriausybės nutarime numatoma, kad perkelti užsieniečiai Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje gali praleisti iki trijų mėnesių, su galimybe maksimaliai šį terminą pratęsti iki pusmečio. Išimtis yra numatoma tik nelydimiems nepilnamečiams, kurie ten galėtų gyventi iki pilnametystės.

Centre jie nemokamai apgyvendinami, jiems teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros, psichologinės bei teisinės paslaugos, mokoma lietuvių kalbos ir integracijos į darbo rinką, taip pat – 71,4 euro laidojimo pašalpa, išmokos vaikui, kompensacija už vaikų išlaikymą, ugdant pagal priešmokyklinio ugdymo programas, kuri siekia 60,8 euro, bei 57 eurų dydžio pašalpa mokinio reikmenims įsigyti, aprūpinama būtiniausiais daiktais.

Paskui dar metus parama teikiama savivaldybės teritorijoje. Ji gali būti pratęsta iki trejų metų. Tuo metu yra teikiama vienkartinė įsikūrimo pašalpa, kuri suaugusiajam siekia 204 eurus, vaikui – 102 eurus, o nelydimam nepilnamečiui, kuris sulaukė pilnametystės, – 1122 eurai.

Iki šešių mėnesių mokama mėnesinė pašalpa būtiniausioms reikmėms, kuri vienam asmeniui siekia 204 eurus, 2 asmenų šeimai – 306 eurus, 3 asmenų šeimai – 408 eurus, jei asmenų yra daugiau, tai kiekvienam kitam skiriamas papildomas 51 euras. Nuo septinto mėnesio parama mažėja perpus.

Taip pat yra numatyta galimybė gauti paramą mokykliniams reikmenims, ugdymo išlaidoms.

Per mėnesį praleidus 40 proc. ir daugiau lietuvių kalbos pamokų ar daugiau kaip mėnesį išvykus iš Lietuvos, paramos mokėjimas nutraukiamas.

Pagal Europos Sąjungos programą numatyta į Lietuvą perkelti 1105 pabėgėlius. Šiuo metu mūsų šalyje jau gyvena apie 120, tarp jų yra žmonių su aukštuoju išsilavinimu.