Tuo tarpu mažiausiai Katalikų bažnyčią autoritetu pripažįsta 18-25 metų jaunimas.

Tuo tarpu net 70 proc. Lietuvos gyventojų laiko save tikinčiais, dar 12 proc. negali aiškiai apibrėžti savo santykio su tikėjimu. Daugiau tikinčių tarp moterų, vyresnio amžiaus respondentų. Tarp netikinčių daugiau vidutinio amžiaus atstovų, tuo tarpu jaunimas (18-25 m.) dažniau negalėjo aiškiai atsakyti į šį klausimą.

Katalikų kunigų trūkumą Lietuvos gyventojai pirmiausiai sieja su kintančiomis visuomenės vertybėmis ir celibatu. Kitos dažniau įvardintos priežastys – mažėja katalikiško auklėjimo šeimose, mažėja tikinčiųjų skaičius.

Šalies gyventojai neišsakė aiškios pozicijos dėl Katalikų bažnyčios konservatyvumo – 43 proc. apklaustųjų Bažnyčią laiko pernelyg konservatyvia. 47 proc. vertinimu, Bažnyčia yra tiek konservatyvi, kiek jai pridera tokia būti. Dar 6 proc. mano, kad dabartinė Bažnyčia netgi per daug liberali.

Per didelį Bažnyčios konservatyvumą dažniau linkusios kritikuoti moterys, aukštesnio išsimokslinimo atstovai, vadovai bei specialistai/tarnautojai.

Lentelė 1

1. Ar laikote save tikinčiu? (proc.)
Taip70,2
Ne14,3
Sunku pasakyti12,3
Nežino/ neatsakė3,2
Viso:100

Lentelė 2

2. Jūsų nuomone, kodėl Lietuvoje trūksta katalikų kunigų? (proc.)
Pasikeitė visuomenės vertybės28,2
Dėl kunigams privalomo celibato27,9
Trūksta katalikiško auklėjimo19,4
Mažėja tikinčiųjų12,7
Dėl istorinių priežasčių3,7
Dėl kitų priežasčių3,5
Nežino/ neatsakė4,6
Iš viso:100

Lentelė 3

3. Ar Jums Lietuvos Katalikų bažnyčia yra moralinis autoritetas?
Taip46,6
Ne42,2
Nežino/ neatsakė11,2
Iš viso:100

Lentelė 4

4. Jūsų nuomone, Katalikų bažnyčia yra...
Per daug konservatyvi43,4
Tokia, kokia turi būti46,6
Per mažai konservatyvi (per daug liberali)5,5
Nežino/ neatsakė4,5
Iš viso:100

Šį gyventojų viešosios nuomonės tyrimą DELFI portalo užsakymu atliko rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Cituojant nuoroda į DELFI ir „Spinter tyrimus“ BŪTINA!

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2005 m. gegužės 9-16 dienomis atliko šalies gyventojų viešosios nuomonės tyrimą. Tyrime dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 65 metų. Apklausa buvo atliekama standartizuoto interviu metodu.

Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritorijoje, iš viso 94 atrankiniuose taškuose, išdėstytuose taip, kad reprezentuotų visą šalies teritoriją. Tyrimo metu buvo apklausti 1003 respondentai. Respondentų pasiskirstymas proporcingas gyventojų skaičiui šalies regionuose. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 – 65 metų šalies gyventojų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, išsimokslinimą ir tautybę.

Tyrimo rezultatai atspindi 18–65 metų šalies gyventojų nuomonę. Tyrimo rezultatų paklaida 3%.