Vadovaudamiesi Nepaprastosios padėties įstatymu, tokį nutarimo projektą antradienį įregistravę Seimo nariai siūlo sudaryti šią komisiją, laikantis Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo principo iš 13 Seimo narių. Joje dirbtų parlamentarai, kurie pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą turi teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Siūloma, kad nepaprastosios padėties kontrolės komisija savo išvadas Seimui pateiktų iki 2022 m. balandžio 30 d.

Komisija turėtų teisę gauti duomenis iš visų valstybės valdžios ir valdymo institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat galėtų kviesti į komisijos posėdžius valstybės ir savivaldybių politikus, pareigūnus, tarnautojus, kitus valstybės ir savivaldybių institucijose dirbančius asmenis, išklausyti jų pranešimus ar paaiškinimus, reikalauti iš jų informacijos ar duomenų komisijos tiriamu klausimu ir juos gauti raštu ar žodžiu.

Komisija turėtų teisę jai pavestu parlamentinės kontrolės klausimu gauti iš visų valstybės valdžios ir valdymo institucijų, įstaigų ir organizacijų dokumentus, duomenis ar žinias, net jeigu tai yra valstybės ar tarnybinė paslaptis, taip pat gauti pirminius bei kitus dokumentus, kuriuose šie duomenys ar žinios užfiksuoti.

Jeigu žinios sudaro valstybės paslaptį, jos komisijai turėtų būti pateiktos Valstybės paslapčių ir jų apsaugos bei Operatyvinės veiklos įstatymų nustatyta tvarka.

Nutarimo projektas numato, kad komisija, suderinusi su Generaline prokuratūra, Valstybės kontrole, Valstybės saugumo departamentu ar valstybės institucija, atliekančia kvotą ar parengtinį tardymą, įstatymų nustatyta tvarka galėtų susipažinti su jų žinioje esančia baudžiamąja byla ar kita medžiaga, dokumentais.

Komisija teiktų pasiūlymus Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl klausimų, susijusių su jai pavestu parlamentinės kontrolės klausimu, sprendimo; taip pat teiktų pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo, papildymo, pripažinimo netekusiais galios ar naujų teisės aktų parengimo ir priėmimo.

Nutarimo projektą dėl nepaprastosios padėties parlamentinės kontrolės komisijos sudarymo pasirašė Seimo nariai Jonas Pinskus, Agnė Širinskienė, Rita Tamašunienė, Valdemaras Valkiūnas, Petras Gražulis, Andrius Palionis, Viktoras Fiodorovas, Andrius Mazuronis, Saulius Skvernelis, Valentinas Bukauskas, Aušrinė Norkienė, Guoda Burokienė, Eugenijus Jovaiša, Giedrius Surplys, Gintautas Paluckas, Kęstutis Vilkauskas, Julius Sabatauskas, Aurelijus Veryga ir kiti parlamentarai.