Nors pareiškėja remiasi Konvencijos 6 (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) bei 13 (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) straipsniais, Strasbūro teismas nutarė vertinti, ar buvo užtikrinta tinkama apsauga pagal Konvencijos 3 straipsnį (kankinimo uždraudimas), o būtent, ar pareiškėjos patirtas elgesys prilygo Konvencijos 3 straipsnio draudžiamam kankinimui ar nežmoniškam bei žeminančiam elgesiui, ir jei prilygo, ar valstybė tinkamai įvykdė savo pozityvias pareigas tiriant pareiškėjos skundus.

Kaip pranešė Vyriausybės atstovė, tai pirmoji byla prieš Lietuvą, kurioje EŽTT spręs dėl Konvencijos 3 straipsnio garantijų užtikrinimo santykiuose tarp privačių asmenų.

Jei EŽTT nutars, kad Konvencijos 3 straipsnis netaikytinas šios bylos aplinkybėms, jis vertins, ar nebuvo pažeista pareiškėjos teisė į privataus gyvenimo gerbimą pagal Konvencijos 8 straipsnį.