Nacionalinė teismų administracija pranešė, kad inovatyviausi šiuolaikiniai sprendimai leis Vilniaus apygardos, Lietuvos apeliaciniame ir Lietuvos Aukščiausiajame teismuose užtikrinti proceso šalių saugumą ir psichologinį komfortą.

Proceso šalims pritaikyto teismų pastato problema aktuali jau ne vienerius metus. Teismuose tenka nuolat susidurti su situacija, kai į teismą konvojuojamas asmuo vedamas tais pačiais koridoriais kaip ir į teismą atvykę kiti asmenys, teismo posėdžių salės per mažos, daug kur jų apskritai stinga, nekalbant jau apie patalpas, kuriose prieš posėdžius advokatai galėtų susitikti su savo klientais.

„Šiuo metu dauguma posėdžių salių yra nepatogios ir nepritaikytos procesui, neatitinka saugumo reikalavimų. Neretai nukentėjusiems tenka sėdėti šalia kaltinamųjų ir patirti psichologinį diskomfortą. Iki prasidedant teismo posėdžiui advokatams ir jų klientams kartu su priešinga proceso šalimi tenka laukti prie teismo salės durų, taip iš esmės didinant įtampą tarp šalių. Teismo posėdžių salės yra mažos, kas ypač juntama procesuose, kuriuose yra daug proceso šalių ar kurios kelia visuomenės susidomėjimą – stebėtojams paprasčiausiai nelieka vietos”, – teigė Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis.

Naujo teismų pastato projekto vadovas, Nacionalinės teismų administracijos Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Linas Petravičius pripažįsta, kad ne visi teismai atitinka proceso šalių poreikius.

„Vilniaus apygardos teisme darbo sąlygos yra vienos iš prasčiausių Lietuvoje, interesantams nepatogu naudotis esama infrastruktūra. Lietuvos apeliacinio ir Lietuvos Aukščiausiojo teismų infrastruktūra taip pat neatitinka teismų pastatams keliamų reikalavimų, todėl nuspręsta šių teismų klausimą išspręsti vienu metu. Visi trys teismai bus perkelti į vieną visuomenei patogioje ir lengvai pasiekiamoje vietoje esantį pastatą, kuriame liudytojai, interesantai, teisėjai ir konvojuojami asmenys susitiks tik teismo salėje”, – apie įgyvendinamą projektą pasakoja L. Petravičius.

Pasak jo, naujame teismų pastate numatoma įdiegti klientų srautų valdymo sistemą, informacijos centrą, registratūrą dokumentų priėmimui/išdavimui. Interesantams bus sukurta patogi ir funkcionali viešoji erdvė, kurioje bus informacinis centras, rūbinė, laukiamoji zona, motinos ir vaiko kambarys. Atvykstantiems nuosavu transportu numatyta įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Modernios ir ekologiškos technologijos leis efektyviau naudoti energetinius resursus – taupyti valstybės lėšas.

„Vertinant naujojo teismų pastato 1 kv. m. eksploatavimo sąnaudas, apskaičiuota, kad kiekvienais metais būtų sutaupoma apie 0,4 mln. Lt, lyginant su eksploatavimo sąnaudomis, kurios būtų patiriamos, jei institucijos eksploatuotų teismų pastato dydžio patalpas esamomis sąlygomis”, – sako projekto vadovas.

Naujo teismų pastato projektavimo ir statybos projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. Vykdant Vyriausybės protokolinį sprendimą 2013 metų pabaigoje jau pradėtas viešasis pirkimas, susijęs šio projekto įgyvendinimu – iki 2014 m. vasario 28 d. laukiamos kandidatų paraiškos dėl dalyvavimo konkurenciniame dialoge.
 
Įgyvendinant šį projektą pavyzdžiu pasirinktas Airijoje esantis Dublino kriminalinių teismų kompleksas, kuris Airijos Kontrolieriaus ir generalinio auditoriaus institucijos išvadomis pripažintas vienu sėkmingiausių šios šalies viešojo ir privataus sektorių partnerystėje. Vilniuje įsikursiančiame naujame teismų pastate veiks Vilniaus apygardos, Lietuvos apeliacinis, Lietuvos Aukščiausiasis teismai ir Nacionalinė teismų administracija.