Prezidento patarėja teisės klausimais Jūratė Šovienė teigė, kad šiuo metu LAT yra laisvos dvi teisėjo vietos, kol kas neaišku, kas jas užims, todėl tik tada, kai bus suformuotas visas teismo korpusas, prezidentas svarstys, kam patikėti vadovauti aukščiausios instancijos teismui.

„Kandidatai į laisvas LAT teisėjų vietas šiuo metu dar nėra parinkti. Prezidento požiūriu, tai yra vienos svarbiausių pozicijų teismų sistemoje, todėl jas užpildyti galima tik atsakingai įvertinus visas reikšmingas aplinkybes, – teigiama J. Šovienės DELFI perduotuose atsakymuose.

– Tai atlikus, Seimui bus teikiamos kandidatūros asmenų, atitinkančių ypatingus šioms pareigoms eiti keliamus profesinius ir etinius reikalavimus. Kaip numatyta šalies Konstitucijoje, prezidentas, paskyrus visus LAT teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Aukščiausiojo Teismo pirmininką. Šiuo atveju prezidentas kandidatus į laisvas LAT teisėjų vietas ir į pirmininko pareigas rinksis pagal procedūrą, numatytą šalies Konstitucijoje ir įstatymuose.“

Pasak vyriausiosios šalies vadovo patarėjos teisės klausimais, šiuo metu „Prezidentūra kompleksiškai vertina teismų sistemos darbo efektyvumą bei įvairių grandžių teismams tenkantį darbo krūvį“.

„Įvertinus LAT 2014-2018 m. veiklos rodiklius, pastebėta, kad šiuo metu yra prielaidų LAT veiklos optimizavimui, kas neturėtų neigiamos įtakos dabartinio bylų nagrinėjimo lygio išlaikymui“, – J. Šovienė užsiminė, kad LAT gali būti sumažintas teisėjų etatų skaičius.

Vis dėlto, patarėjos teigimu, „konkretūs pasiūlymai, kaip galima būtų tolygiau paskirstyti įvairių grandžių teismų teisėjams tenkantį krūvį, bus teikiami atsižvelgiant į bendrą padėtį teismų sistemoje.“

LAT dirba 35 teisėjai, šiuo metu teisme yra laisvi du etatai – nuo rugsėjo į ES Bendrąjį teisingumo teismą išvyko dirbti LAT vadovavęs Rimvydas Norkus, kurio kadencija turėjo baigtis gruodį, o civilines bylas nagrinėjęs teisėjas Egidijus Laužikas, patekęs į teisėjų korupcijos skandalą, buvo atleistas iš pareigų, nors šį atleidimą yra apskundęs teismui.

Laikinai LAT vadovauja Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Sigita Rudėnaitė.