Į „Delfi“ skaitytojos klausimą atsako antstolis Dainius Šidlauskas

Ar po santuokos tampame atsakingi už sutuoktinio skolas?

Dažniausiai – taip. Jeigu vienas iš sutuoktinių laiku neįvykdo savo prievolių ir skolų išieškojimą vykdantys antstoliai neranda skolininkui priklausančio asmeninio turto, išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininkui priklausančią turto dalį bendrame sutuoktinių turte.

Bendrąja jungtine nuosavybe pagal Civilinio kodekso 3.88 straipsnį pripažįstamas vieno ar abiejų sutuoktinių vardu po santuokos įgytas turtas, pajamos, gautos iš asmeninio turto, pajamos, gautos iš sutuoktinių bendros veiklos ar vieno sutuoktinio veiklos, po santuokos sudarymo gautos verslo pajamos, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios netikslinės paskirties išmokos. Taigi, bendrąja jungtine nuosavybe pripažįstamas ir darbo užmokestis. Todėl pradelstos vyro skolos gali būti dengiamos iš jam priklausančios žmonos darbo pajamų dalies, ir atvirkščiai – žmonos nesumokėtos skolos gali būti išieškomos iš jai priklausančios vyro darbo pajamų dalies.

Dainius Šidlauskas
Tačiau skolingo sutuoktinio skolos neišieškomos iš tokio antrojo sutuoktinio turto, kuris pagal Civilinio kodekso 3.89 straipsnį pripažįstamas asmenine nuosavybe. Tai iki santuokos atskirai įgytas turtas, asmeniškai paveldėtas ar dovanų gautas turtas, piniginės kompensacijos už sveikatai padarytą žalą bei kitos tikslinės piniginės išmokos, kurių negalima perleisti kitiems asmenims.

Ar gali tekti mokėti išlaikymą buvusios sutuoktinio šeimos vaikams?

Taip. Jeigu sutuoktinio vaikams iš ankstesnės santuokos priteistos išlaikymo išmokos nemokamos arba mokama tik jų dalis, tai išlaikymo skolos išieškojimas taip pat gali būti nukreipiamas į tą dalį neskolingo sutuoktinio darbo pajamų, kuri priklauso skolininkui.

Beje, išlaikymo išmokų, vadinamųjų alimentų, nereikėtų laikyti sutuoktinio buvusiai žmonai ar vyrui priteistais pinigais. Išlaikymo išmokos priteisiamos vaikų poreikiams tenkinti, o kiekvienas suaugęs pilietis turi konstitucinę pareigą išlaikyti savo vaikus.

Kaip neįklimpti sutuoktinio skolose?

Civilinio kodekso 3.110 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad iš bendro sutuoktinių turto negali būti tenkinamos sutuoktinių prievolės, kurios atsirado iki santuokos įregistravimo, išskyrus atvejus, kai išieškoma iš bendro turto sutuoktinio dalis.

Kadangi sutuoktinio skolos negali būti išieškomos iš asmenine nuosavybe pripažinto turto, vertėtų pagalvoti apie teisinį turto padalijimą. Pagal Civilinio kodekso 3.87 str. turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė tol, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu. Įprastai turtas dalijamas nutraukiant santuoką, tačiau sutuoktiniai gali ir gyvendami kartu, bet kuriuo metu teisiškai pasidalinti turtą (tarpusavio susitarimu ar teismo sprendimu). Kol sutuoktinių turtas nėra atskirtas, tol yra teisinis pagrindas vykdyti skolos išieškojimą iš vienam sutuoktiniui tenkančios kito sutuoktinio atlyginimo ar kitokio turto dalies.