Į DELFI skaitytojos klausimą atsako teisininkas Aleksandras Kovalevskis

Civilinis kodeksas numato, kad abu sutuoktiniai turi teisę pasilikti iki santuokos turėtą savo pavardę, pasirinkti kito sutuoktinio pavardę kaip bendrą pavardę arba pasirinkti dvigubą pavardę, kai prie savo pavardės prijungiama sutuoktinio pavardė.

Asmens vardo ir pavardės taisyklės suteikia asmeniui teisę pasikeisti pavardę, jei po santuokos įregistravimo vietoj turimos pavardės asmuo nori įgyti bendrą su sutuoktiniu pavardę arba sutuoktinio dvinarės (daugianarės) pavardės dalį. Taip pat, jei asmuo siekia po santuokos įregistravimo prie turimos pavardės prijungti sutuoktinio pavardę arba sutuoktinio dvinarės (daugianarės) pavardės dalį.

Ištekėjusių moterų pavardės daromos iš vyriškų pavardžių daugiausia su priesaga -ienė. Iš dviskiemenių vyriškų pavardžių su galūnėmis -us, -ius, -jus moteriškos pavardės daromos su priesaga -(i)uvienė arba -ienė. Tekėdama moteris gali pasirinkti ir dvigubą pavardę, sudarytą iš mergautinės ir posantuokinės pavardžių, tokia pavardė rašoma su brūkšneliu.

Aleksandras Kovalevskis
Tais atvejais, kai norima turėti (suteikti) pavardės formą, kuri nenurodytų šeiminės padėties, pavardė iš vyriškos pavardės gali būti daroma su galūne . Kai vyriška pavardė turi galūnę -ė, moteriška pavardė lieka nepakitusi. Tokia lietuvių kalbos gramatikai neprieštaraujanti pavardžių forma leista atsižvelgus į dalies visuomenės nuomonę, kad dėl šeiminę padėtį atskleidžiančių pavardžių priesagų moterys gali patirti diskriminaciją.

Posantuokinės pavardės su galūne -a nepriimtinos ir šiuo metu nėra leidžiamos, nes tai gausintų bendrinei kalbai nebūdingas moterų pavardžių formas. Moterų pavardės, vedamos iš nelietuviškos kilmės vyro pavardės, gali būti sudaromos laikantis tos kalbos, iš kurios kilusi vyro pavardė, taisyklių. Tokioje situacijoje moteriškos pavardės su galūnė -a tam tikrais atvejais būtų priimtinos ir teisėtos.

Tuo atveju, kai paduotas prašymas dėl pavardės pakeitimo neatitinka teisės aktuose nustatytų pavardės keitimo pagrindų ar reikalavimų, civilinės metrikacijos įstaiga surašo neigiama išvadą, kurią asmuo, manantis, kad jo teisės ar teisėti interesai yra pažeisti, dar turi teisę skųsti teismui teisės aktų nustatyta terminais ir tvarka.

Pateikiamas teisininko komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu aleksandras.kovalevskis@justicion.lt