Valstybinis socialinis draudimas svarbus visiems verslininkams ir jų vadovaujamuose ūkio subjektuose dirbantiems asmenims. Taigi, ką reikėtų žinoti tiems, kurie nori užsitikrinti ramią ir sočią senatvę.
Senolė
© K.Šatūno nuotr.
Pasikeiskite pažymėjimą

2006-ieji – antri metai, kai turimuose senos formos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimuose nėra įrašomas darbuotojų gautas darbo užmokestis ir „Sodrai“ pervestos įmokos.

Kadangi Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklėse nėra nustatyto senų pažymėjimų keitimo naujais termino, tai jie ir galios iki tol, kol bus pakeisti naujais pažymėjimais. Pastarieji išduodami nuo 2005-ųjų sausio 1 d.

Taigi norintieji senos formos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą pakeisti į naująjį nuolatinės gyvenamosios vietos „Sodros“ teritoriniam skyriui turės pateikti senąjį pažymėjimą, asmens dokumentą ir 30х40 mm dydžio spalvotą arba nespalvotą nuotrauką. Pateikus šiuos dokumentus naujos formos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas – laminuota kortelė – nemokamai bus išduotas tą pačią dieną. O senasis dokumentas, padarius jame atitinkamą įrašą, bus grąžintas.

Atlikite darbdavio patikrą

Kadangi naujajame valstybinio socialinio draudimo pažymėjime nėra duomenų apie asmens gautas draudžiamąsias (darbo) pajamas ir sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas, darbuotojams gali kilti abejonių dėl darbdavių sąžiningumo. Jas išsklaidyti padės „Sodros“ apdraustų asmenų įskaitos informacinėje duomenų bazėje kaupiama informacija apie kiekvieną valstybiniu socialiniu draudimu apdraustą darbuotoją.

Jau minėtas teisės aktas kiekvienam apdraustajam, pateikusiam asmens dokumentą ir valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, suteikia teisę susipažinti su minėtoje duomenų bazėje apie jį sukaupta informacija. Šiuo tikslu galima kreiptis į bet kurį „Sodros“ teritorinį skyrių. Mokestis už pažymą apie asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir draudžiamąsias pajamas neimamas.

Atsižvelgiant į gyvenamojo laikotarpio dinamiškumą, darbdavių patikra turi prasmę: minėtoje duomenų bazėje laiku fiksuoti netikslūs duomenys užtikrins teisingą mokamos ar dar tik ateityje priklausysiančios pensijos arba kitos išmokos dydžio apskaičiavimą.

Padėkite sukaupti duomenis

Ne vienam iš „Sodros“ pensiją gaunančiam asmeniui teko gerokai pavargti, kol surinko pensijai skirti reikalingus dokumentus. Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai kiekvienam asmeniui suteikia teisę dokumentus, įrodančius įgytą pensijų draudimo stažą ir turėtas draudžiamąsias pajamas, pateikti nuolatinės gyvenamosios vietos „Sodros“ teritoriniam skyriui.

Visus, kurie turėtų apsilankyti „Sodroje“, galima suskirstyti į dvi grupes: 1) gyventojai, kuriems senatvės pensijos amžius sukaks iki 2008 m. gruodžio 31 d. (tai moterys, gimusios iki 1948 m. gruodžio 31 d. imtinai, ir vyrai, gimę iki 1946 m. birželio 30 d. imtinai); 2) gyventojai, kuriems senatvės pensijos amžius sukaks 2009 m. sausio 1-ąją ir vėliau. Į šią grupę patenka moterys, gimusios 1949 m. sausio 1 d. ir vėliau, ir vyrai, gimę 1946 m. liepos 1 d. ir vėliau.

Į pirmą grupę patekusiems asmenims reikia pateikti dokumentus apie savo iki 1993 m. gruodžio 31 d. įgytą pensijų draudimo stažą ir gautas draudžiamąsias pajamas. Į antrą grupę patekusiems užteks pateikti dokumentus apie iki nurodytos datos įgytą pensijų draudimo stažą.

Minėti duomenys įrodomi juos pagrindžiančių dokumentų originalais: darbo knygelėmis, darbo stažo pažymėjimais, archyvų pažymomis, darbdavių išduotomis pažymomis apie gautas draudžiamąsias pajamas ir kt. Pačiam asmeniui neturint galimybės pateikti šių dokumentų, jų iš darbdavių ar archyvų pareikalaus „Sodros“ teritorinis skyrius. Iš „Sodros“ pensijas jau gaunantiems asmenims ir tiems, kurie iki 1994 m. sausio 1 d. pensijų draudimo stažo nėra įgiję, „Sodroje“ apsilankyti nereikia.

Apdraustų asmenų įskaitos informacinėje duomenų bazėje sukaupti duomenys taip pat pravers skiriant netekto darbingumo, našlaičių ar našlių pensijas, nedarbo išmokas, kompensuojamuosius vaistus, ligos, motinystės, tėvystės pašalpas.

Taigi nelaukdami senatvės pensinio amžiaus būsimoms pensinėms išmokoms skirti reikalingus dokumentus sutvarkykite jau šiandien. Tai atlikę būsite ramūs ir minėtų dokumentų praradimo atveju – jų kopijas turės „Sodra“.

Kreipkitės dėl pensijos skyrimo iš naujo

Pensijos skyrimas iš naujo – galimybė gauti didesnę pensiją ir turėti sotesnę senatvę. Bet kokiu atveju iš naujo paskirta ir pradėta mokėti pensija nebūtų mažesnė už iki tol mokėtą.

Kas gi turi teisę iš naujo gauti „Sodros“ biudžeto lėšomis mokamą pensiją? Atsakymo į šį kas šeštam dirbančiam pensijos gavėjui aktualų klausimą ieškosime nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojusioje Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo naujojoje redakcijoje ir šių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose.

Minėtų teisės aktų nustatyta, jog senatvės ir netekto darbingumo pensija, skiriama turint būtinąjį pensijų draudimo stažą, gali būti iš naujo paskirta pagal naujus pensijų draudimo stažo ir draudžiamųjų pajamų duomenis pensijos gavėjo prašymu. Tam po nurodytos pensijos paskyrimo reikia būti įgijusiam ne mažesnį kaip dvejų metų pensijų draudimo stažą.

Tuo atveju, kai senatvės ar netekto darbingumo pensija buvo paskirta turint minimalų pensijų draudimo stažą tokiai pensijai skirti, bet neturint būtinojo pensijų draudimo stažo, nurodyta pensija šios pensijos gavėjo prašymu gali būti skiriama iš naujo, kai po pensijos paskyrimo įgyjamas būtinasis pensijų draudimo stažas senatvės ar netekto darbingumo pensijai skirti. Šiuo atveju asmuo po minėtos pensijos paskyrimo gali būti įgijęs ir mažesnį negu dvejų metų pensijų draudimo stažą.

Šios dvi senatvės ar netekto darbingumo pensijų skyrimo iš naujo nuostatos taip pat taikomos ir skiriant netekto darbingumo pensijas nesulaukusiems senatvės pensijos amžiaus invalidumo pensijų gavėjams. Be to, netekto darbingumo pensijos gavėjui nustačius didesnį netektą darbingumą jo prašymu tokia pensija irgi skiriama iš naujo. Visais atvejais invalidumo ir netekto darbingumo pensijų gavimo laikas iki asmeniui sukaks senatvės pensijos amžius yra prilyginamas pensijų draudimo stažui, skiriant jam senatvės pensiją pirmą kartą arba ją skiriant iš naujo.

Asmeniui, turinčiam teisę į jam mokamos pensijos skyrimą iš naujo, prašymą reikia pateikti nuolatinės gyvenamosios vietos „Sodros“ teritoriniam skyriui.

Sprendimas dėl pensijos skyrimo iš naujo būtų priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo. Naujo dydžio pensija būtų paskirta nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį pensijos gavėjas pateikė prašymą skirti pensiją iš naujo, pirmos dienos. O netekto darbingumo pensijos gavėjui nustačius didesnę negalią, naujo dydžio netekto darbingumo pensija skiriama nuo tos dienos, kurią nustatytas didesnis netektas darbingumas.

Ruoškitės naujoms permainoms

Asmenims, įgysiantiems teisę gauti senatvės pensiją pradedant 2009 m. sausio 1 d. ir vėliau, draudžiamųjų pajamų koeficientas bus apskaičiuojamas pagal to asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas tik nuo 1994 m. sausio 1 d. Žinant to meto ekonominę padėtį, nesunku suvokti, kad daugeliui asmenų gali tekti nusivilti jiems apskaičiuotos pensijos dydžiu. Taigi bent priešpensiniu laikotarpiu reikėtų susirasti labiau jūsų sugebėjimus ir sumanymus vertinantį darbdavį.

Daugeliui žinoma, jog tam, kad daugėtų dirbančių gyventojų, ilginamas pensinis amžius. Vyrų senatvės pensijos amžius nustatytą ribą – 62,5 metų – pasiekė dar 2003 m., bet moterys nustatytą senatvės pensijos amžių – 60 metų – pasiekė tik šiemet, t. y. 2006-aisiais.

Dar 2004 m. Vyriausybės patvirtintoje Lietuvos konvergencijos programoje kaip viena iš priemonių, lėtinančių dirbančių gyventojų mažėjimą ir mažinančių dirbančiųjų finansinę naštą, nurodyta galimybė ateityje sulyginti moterų ir vyrų pensinį amžių ir pailginti jį iki 65 metų.

Apskaičiuota, jei pensinis amžius ir toliau nebūtų ilginamas, tai 10-iai valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojų 2025 m. tektų 8 pensininkai, o 2050 m. – 11 pensininkų. O ilginant pensinį amžių iki 65 metų, 2025 m. 10-iai tokių įmokų mokėtojų tektų 7, 2050 m. – 9 pensininkai.

2005 m. pabaigoje šalies Vyriausybės patvirtintoje Nacionalinėje Lisabonos strategijos įgyvendinimo programoje jau nurodyti ir metai, nuo kada planuojama tiesiogiai su pensijų sistemos reforma susijusi užimtumo didinimo priemonė – senatvės pensijos amžiaus didinimas. Tai 2012 m. Nuo jų ir ketinama pradėti senatvės pensijos amžių didinti po 2 mėnesius vyrams ir 4 mėnesius moterims kasmet, kad abiejų lyčių asmenų senatvės pensijos amžius 2026 m. pasiektų 65 metus.

Nesunku suvokti, jog prie numatomo pensinio amžiaus ilginimo bus prisidėjusi ne tik „Sodros“ biudžetą tuštinanti antroji pensijų sistemos reformos pakopa – savanoriško pensijų kaupimo sistema, bet ir ekonominė emigracija iš Lietuvos, dėl kurios prarandama kvalifikuota darbo jėga skaičiuojama šimtais tūkstančių jaunų žmonių.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Karbauskis žada išviešinti dalį LRT dokumentų: to net nebuvo įmanoma įsivaizduoti papildyta Siaurusevičiaus komentaru (86)

„Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis žada paviešinti dalį Lietuvos radijo ir...

Plinta naujas sukčiavimo būdas – Lietuvoje jau yra nukentėjusiųjų (106)

Pažadais apie lengvai uždirbamus pinigus patikėję ir nepatikimose interneto svetainėse į...

Karbauskis apie norą skaičiuoti valdomas žemes: tai primena trėmimų sąrašus (257)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas parlamentaras Ramūnas Karbauskis...

Iš anksto nederinto susitikimo metu padalijo Lietuvą: tai lems ir atlyginimų dydį (39)

Aiškėja, kaip įvykdžius planuojamas reformas ir įvedus etatinio apmokėjimo sistemą pasikeis...

Europą siaubia galinga audra: vėjas toks stiprus, kad žmonės neišsilaiko ant kojų jau yra žuvusių (25)

Amsterdamo Schipholio oro uoste ketvirtadienio rytą beveik valandai buvo atšaukti visi skrydžiai,...

Ramutė Daktarienė nutarė emigruoti iš Lietuvos: visi važiuoja, ir mes važiuosime (109)

Po daugiau kaip aštuonerių metų garsiąją „pilaitę“ Užliedžiuose atgavusi iki gyvos galvos...

Juškevičius palieka Panevėžį – snaiperį perpirko Stambulo „Galatasaray“ (10)

Panevėžio „Lietkabeliui“ teks ieškoti naujo krepšininko. Vienas iš Aukštaitijos klubo...

Sutrikus vairuotojo sveikatai, Vilniuje nuo kelio nuvažiavo maršrutinis autobusas (5)

Ketvirtadienį, apie 16.44 val., Vilniuje, važiuojant nuo Šeškinės kalno, 5-ojo maršruto...

Lapkritį dukros susilaukusi Sofio Gelašvili ėmėsi drastiškos dietos: savaitę vos po kelis šaukštus grikių (9)

3 kilogramai – tokiu rezultatu džiaugiasi Sofio Gelašvili-Niūniavė po savaitę trukusios...

Alkoholio ribojimai – ne problema: pirkėjai prisitaikė (204)

Norint įsigyti alkoholio didesnių problemų nekyla, tiesiog tenka labiau planuoti ir paprašyti...