aA
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (AT) tarpuvaldžio metu, kai AT pirmininko Vytauto Greičiaus kadencija jau pasibaigusi, bet Seimas jo neatleido ir nepaskyrė naujo, prezidento pasirinkto teismo pirmininko, LŽ, vadovaudamosios principu, kad reikia išklausyti ir antrąją pusę, paėmė interviu iš Jono Prapiesčio, laukiančio, kaip bus išspręstas AT vadovo klausimas.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)
- Jeigu pirmadienį Seimo nariai sutiks atleisti V.Greičių iš AT pirmininko pareigų, sunku prognozuoti, ar dauguma parlamentarų balsuos už jus. Prieš pusę metų, jus skiriant AT baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku, buvo prisiminta EBSW koncerno Lietuvai padaryta žala. Seimo narys Kazimieras Starkevičius paragino jus ir kitus Adolfo Šleževičiaus vyriausybės ministrus prisiimti atsakomybę už EBSW padarytą žalą Lietuvai ir bent jau nesiekti aukštesnių postų. O internetinė enciklopedija "Vikipedija" skelbia, kad 1992-1996 metais dirbdamas LDDP vyriausybėje teisingumo ministru leidote EBSW koncernui perimti daugiau nei pusantro šimto sėkmingai dirbusių šalies įmonių, kurios vėliau buvo sužlugdytos, perdavėte į koncerno rankas valstybinį komercinį banką. Ar jaučiatės kaltas dėl to?

- Tai - dirbtiniai kaltinimai. Vikipedijos informacija, neva atidaviau banką, visiškai prieštarauja Seimo komisijos EBSW veiklai tirti medžiagai. Komisija turi mano 1992 metų gruodžio pabaigoje pasirašytą raštą, kuriuo Teisingumo ministerija, pateikdama išvadą dėl Lietuvos valstybinio komercinio banko laikinojo statuto pakeitimo, nurodė, kad Vyriausybė pažeidė įstatymus. Ir kad taip buvo sudarytos sąlygos banko privatizavimui.

Be jokio pagrindo pastaruoju metu esu kaltinamas, kad esu susijęs su EBSW, kad neva aplaidžiai atlikau pareigas; paskutiniu metu net piktnaudžiavimo elementų įžiūrima mano veikloje. Teisinėje valstybėje tokie kaltinimai turi būti grindžiami faktais, nuorodomis į teisės aktus, o mano atveju šito nėra. Tačiau deklaratyvus kaltinimų vardijimas sudarė tokią situaciją, kad man netgi sunku pasiaiškinti.

Panašiai būtų, jei mane kaltintų, kad senelis nebuvo bajoras, nors jis buvo puikus račius. Jokie įstatymai nenumatė Teisingumo ministerijai tuo metu, kai mes dirbome, kuruoti su privatizavimu ir bankininkyste susijusių klausimų. Gal žmonėms ir atrodo, kad teisingumo ministras už viską atsakingas, bet taip nėra.

Įstatymų nevizavo

- Tikrai žmonėms kyla tokios mintys. Štai Generalinio prokuroro Kęstučio Betingio 1997 metų Seimo nariams pateikta pažyma apie EBSW veiklą. Joje įvardijami Akcinių bendrovių ir Bankroto įstatymai, pasitarnavę tam, kad niekas nesutrukdytų EBSW veiklai. Ar Teisingumo ministerija prisidėjo prie šių įstatymų rengimo, ar siūlė pakeitimus?

- Kiekviena ministerija turėjo labai konkrečią savo veiklos sritį. Ir šie įstatymai tikrai nebuvo ministerijos kompetencija. Nei Vyriausybės įstatyme, nei niekur nebuvo nurodyta, jog būtina derinti rengiamus teisės aktus su Teisingumo ministerija.

1994 metais Vyriausybėje buvo rengiamas naujas Vyriausybės įstatymo projektas. Teisingumo ministerija pasiūlė suteikti jai teisę ir pareigą susipažinti su rengiamais įstatymais, kad joks įstatymo projektas arba kitas teisės aktas nebūtų svarstomas tol, kol jo nevizuos teisingumo ministras. Šiam siūlymui nebuvo pritarta. Tuo metu mes turėjome labai konkrečią ir atsakingą veiklos sritį - kūrėme naują teismų sistemą, rengėme Baudžiamąjį, Civilinį ir kitus kodeksus, įstatymų projektus.

- Ar prisimenate K.Starkevičiaus jums mestus priekaištus, kad komisijos EBSW veiklai tirti išvadose yra nurodyti ministrai, taip pat ir J.Prapiestis, kuris vadovavo Teisingumo ministerijai, kurie sudarė palankias sąlygas EBSW veiklai, kad komisija nustatė nemaža įstatymų, kurie sudarė prioritetines sąlygas būtent vienai grupei - EBSW grupei - privatizuoti 162 įmones. Seimo narys teigė, kad Teisingumo ministerijos pozicija buvo itin pasyvi - ji derino ministerijai pateiktus įstatymus. Kaip vertinate šiuos Seimo nario žodžius?

- Jeigu tokia logika vadovautis, tuomet visos valdžios institucijos, kurios tuo metu dirbo, taip pat ir Vyriausybė, Seimas, teisėsauga, turėtų klauptis ir atgailauti. Kaip teisininkas neturiu ko komentuoti. Man keista, kad tie kaltinimai buvo paskleisti dabar, nors komisija EBSW veiklai tirti dirbo kelerius metus, aš nė karto nebuvau kviečiamas į jos posėdžius, jokių paaiškinimų iš manęs neprašė.

Dabar visi gudresni

- Taip atsitiko, kad EBSW klestėjimo era sutapo su jūsų vadovavimo Teisingumo ministerijai laikotarpiu - 1992-1996 metai. Praėjus daugiau nei dešimčiai metų ar galėtumėte įvardyti tada padarytas klaidas, kurios leido išsikeroti EBSW aštuonkojui?

- Tada žmonės nėrė į liaudinį kapitalizmą. Dabar visi gudresni. Nemanau, kad Teisingumo ministerija galėjo ką nors padaryti ar ką nors sustabdyti. Mes turėjome savo apibrėžtą sritį ir tiek turėjome darbo, kad eiti į kitas sritis, kurios mums nepriklauso, buvo neįmanoma. Tiesą sakant, mūsų niekas ir neprašė pagalbos. Teisingumo ministerija pakankamai aktyviai prisidėjo prasidėjus bankų krizei, nors tai nebuvo vyriausybės klausimas. Premjeras A.Šleževičius bandė gelbėti situaciją - darė tai, kas įmanoma. Beje, tais metais suklestėjo organizuotos gaujos, rinkusios duokles iš verslininkų, dalyvavusios privatizavimo procesuose. Pagal kai kurių Seimo narių logiką, aš ir už tai turėčiau būti atsakingas. To meto žmonėms, buvusiems valdžioje, galima visko prirašyti.

- Jums vadovaujant Teisingumo ministerijai buvo atlikta teismų reforma, sukurti apygardų ir administraciniai teismai. Ši veikla ir buvo jūsų prioritetas?

- Prezidentas Algirdas Brazauskas pasakė, kad turi būti atkurta tokia teismų sistema, kokia buvo iki nepriklausomybės praradimo. Mes per tuos kelerius metus turėjome rasti žmones, patalpas; ministerija tuo metu rūpinosi ir ūkiniais reikalais. Tiesiog buvo neįmanomi papildomi darbai. Bet kai kada mes jų imdavomės. Dėl jau minėto komercinio banko laikino statuto pakeitimo ministerija pateikė vyriausybei neigiamą išvadą. Ne kas kitas, o Teisingumo ministerija rengė Ekonominių nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programą, nors tai nebuvo mūsų sritis.

Į ministrus - iš bendrabučio

- O jūs ar jūsų giminaičiai kada nors laikėte indėlius EBSW įmonėse? Ar atgavote juos?

- Mes turėjome indėlių Taupomajame banke - 6 tūkst. rublių. Dar pasiskolinau iš tėvų 6 tūkst. rublių ir būdamas beveik 40 metų nusipirkau pirmą automobilį - garsųjį moskvičių. Garsų, nes apie tą pirkinį buvo paskelbta visai Lietuvai, kad deputatai lobsta. Taigi niekas iš giminės indėlių EBSW įmonėse nelaikė, nes net santaupų neturėjo. O aš atėjau į valdžią iš universiteto; tikriausiai prisimenate, kokios buvo dėstytojų pajamos?

- Tai gal ministru tapote ir buto neturėdamas?

- Į ministrus atėjau iš bendrabučio - gyvenau jame su šeima 16 ar 17 metų, ten ir vaikai užaugo. Butą gavau jau baigiantis ministro kadencijai. 1995 metais mes sulaukėme kooperatinio buto. Tiesiog buvęs premjeras Gediminas Vagnorius statė namą Kalvarijų gatvėje vyriausybei, paskui tas procesas buvo nutrauktas. Ir tada susikūrė bendrija, į kurią įėjo naujieji ministrai, suvažiavę iš visos Lietuvos ir neturintys butų sostinėje. Iš pradžų sumokėjome vyriausybės skolą statybininkams, o po to, pasiėmę kreditus nusipirkome tą butą. Ir iki šiol jame gyvename - puikus keturių kambarių butas. Abu mano vaikai, sūnus ir duktė, tapo teisininkais. Sūnus įstojo į doktorantūrą, o dukra, puikiai mokanti prancūzų kalbą, netrukus išvažiuos į Liuksemburgą dirbti Teisingumo teisme.

- Dar nesistatote kotedžo užmiestyje?

- Nematau galimybių - neturiu tiek lėšų, kad pasistatyčiau.

AT pirmininkas - tik administratorius

- O gal žinote paaiškinimą, kodėl susiformavo aktyviai jūsų paskyrimui į AT pirmininkus prieštaraujanti žmonių grupė?

- Negaliu paaiškinti. Galbūt tai politiniai sumetimai, o gal todėl, kad niekam netarnavau ir manęs niekas nestumdė... Sunku pasakyti, reikėtų jų paklausti. Pusmetį mano atžvilgiu kartojami kaltinimai ir tai daro stiprūs, iškilūs oponentai, todėl neabejoju, kad bandyta ieškoti ir daugiau mane kompromituojančios medžiagos.

Regis, kad nieko rimtesnio nerado, nes dabar man mesti kaltinimai niekuo nepagrįsti - panašius galima mesti bet kuriam to meto Vyriausybės, Seimo nariui. Kadangi esu teisėjas, skyriaus pirmininkas, esu nagrinėjęs daug bylų; tad jeigu būčiau priėmęs ginčytinų sprendimų, neabejotinai būtų prisiminta ir paskelbta. Taigi manau, kad mano situacija nėra bloga, kadangi nieko, kas konkrečiai kompromituotų mane, kaip teisėją, oponentai nesurado. Deja, abstrakčiais kaltinimais visuomenė irgi patiki, net organizuoja piketus.

- Debatuose, kilusiuose dėl AT pirmininko, kartais pasigirsta užuominų, kad šias pareigas einantis žmogus gali daryti įtaką priimamiems sprendimams, todėl taip svarbu, kas taps paskutinį žodį tariančios institucijos pirmininku. Kita vertus, įstatymai skelbia, kad teisėjai yra visiškai nepriklausomi ir niekas negali jiems daryti spaudimo. O kaip yra iš tiesų?

- Po Konstitucinio Teismo išaiškinimo tiek skyriaus pirmininkas, tiek teismo pirmininkas, yra teismo administratoriai. Aš neįsivaizduoju, kaip galima nurodyti teisėjui, kokį sprendimą priimti. Visi skyriaus teisėjai yra puikūs profesionalai, turi savo tvirtą nuomonę, žmonės pakankamai ambicingi, todėl bet koks spaudimas neįmanomas. Aš girdžiu kalbant apie korupciją teismuose, bet tie, kurie apie tai kalba, specialiųjų tarnybų neinformuoja. Manau, kad pastaruoju metu tiesiog populiaru kalbėti prieš teismus.

- O kaip šiomis dienomis sekasi dirbti kartu su V.Greičiumi. Jūs - kandidatas į pirmininko vietą. Ar jaučiama įtampa?

- Šiandien kalbėjomės su V.Greičiumi visą valandą dėl kai kurių mūsų teismo nutarčių. Įtampos nejaučiu, gal viduje kas nors ir yra... Bet aš per galvą nelipau. Kai buvo pasakyta, kad V.Greičius nebus teikiamas antrai kadencijai, tada buvo pasiūlyta mano kandidatūra. Jeigu ne LŽ publikacijos, aš, ko gero, būčiau nėjęs į teismo pirmininkus - turėjau visai kitų planų. Norėjau daugiau dirbti universitete, suteikti studentams išsamesnių žinių remdamasis ta praktika, kurią įgijau teisme nagrinėdamas bylas. Kai prasidėjo kaltinimai dėl EBSW, pamaniau, kad pasitraukdamas tarsi pripažinsiu, kad aš kaltas, todėl bijau ir slepiuosi. Taigi tam tikra prasme jūs paskatinote, kad įsiliečiau į šį nelengvą procesą.

Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Lietuvė Australijoje: linksmiausia buvo sužinoti, ką jie kalba apie Lietuvą (3)

Vienas įdomesnių ir linksmesnių dalykų Australijoje yra sužinoti, kaip vietiniai įsivaizduoja...

Lietuvių mėgstama daržovė pripažinta supermaistu: galėtume su ja užkariauti Europą (32)

Žmonių noras sveikai maitintis Lietuvos daržovininkams atvėrė naują nišą, kuri gali atnešti...

Eurolygos atkrintamųjų traukinyje liko tik trys laisvi vagonai: ar „Žalgiris“ įšoks į vieną iš jų? (87)

„Tiktai teigiamą rezultatą“, – paklaustas, ką žvelgiant į priekį Kauno „Žalgiris“...

Kita Algirdo Brazausko gyvenimo pusė: dienoraščiuose jis visai kitoks, nei lietuviai buvo įpratę matyti (496)

Nors pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską lietuviai...

Knygų mugėje – jausminga Ramanausko-Vanago dukros kalba: jo auka nebuvo beprasmė (236)

Šeštadienį Knygų mugėje buvo pristatyta istoriko ir politiko Arvydo Anušausko knyga „Aš esu...

Orijus Gasanovas siūlo aplankyti geriausią Europoje miestą: lietuviams ten patiks, jeigu žinos, ką nuveikti (134)

Barselona yra pats geriausias miestas Europoje. Bet ne visiems taip atrodo, nes žmonės ne visada...

Netikėta: „šaukimą“ į kariuomenę gauna ne tik žmonės – gali gauti ir jūsų automobilis (1)

Įsivaizduokite, kad vieną dieną sulaukiate laiško, kuriame teigiama, jog jūsų turima transporto...

Oro kompanijos kontratakuoja: padavė į teismą skrydį praleidusį keleivį reikalauja virš 2000 eurų (9)

Teisminio ginčo tarp Vokietijos oro linijų bendrovės ir vieno iš jos klientų centre – oro...

Diskusijoje apie skiepus prakeikta moteris neištvėrė: paprašė SAM atsakyti į devynis klausimus (2)

Norėčiau padiskutuoti ir išgirsti profesionalų nuomonę. Kadangi buvau pasisakiusi viešai savo...

7 simptomai, pranešantys apie sutrikusią skydliaukės veiklą (2)

Organizmą laisvai galima palyginti su darniai funkcionuojančių mechanizmų visuma. Kuriam nors...